Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie obejmuje program studiów dwóch specjalności: filologii klasycznej oraz wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej. Studia na tym kierunku stwarzają możliwość poznania języków antycznych: łaciny i greki oraz łaciny i wybranego języka romańskiego (zależnie od specjalności). Gwarantuje także zdobycie wykształcenia ogólnohumanistycznego z zakresu literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a także ich późniejszej recepcji w kulturze światowej.