Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Informacje o naborach wniosków konkursowych

komunikaty z dnia 06.02.2024 r.

1)

Ruszyła ósma edycja konkursu #MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie MINIATURA 8. Konkurs jest skierowany do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Można ubiegać się o finansowanie pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Okres realizacji działania naukowego nie może przekraczać 12 miesięcy.

Wnioski można składać poprzez system ZSUN/OSF do 31 lipca do godz. 16.00. Do zdobycia jest 20 mln złotych.

Szczegółowe warunki konkursu:

#konkursyncn

Osoby aplikujące z poniżej wymienionych Wydziałów są proszone o przesyłanie wniosków do sprawdzenia w pierwszej kolejności do dr. Rafała Openkowskiego (e-mail: ropenkowski@umk.pl)

2)

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki w lutym 2024

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki opublikowaną przez portal Euraxess https://www.euraxess.pl/.
Oferty pochodzą z różnych instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych z całego świata i dotyczą wszystkich dziedzin nauki.

Dlaczego warto starać się o grant?

Możliwość realizacji ambitnych projektów badawczych: Granty zapewniają finansowanie badań, które nie są możliwe do zrealizowania z bieżącego budżetu wydziału.
Rozwój naukowy: Udział w konkursach grantowych to doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia w pisaniu wniosków i zarządzaniu projektami badawczymi.
Wzrost prestiżu: Otrzymanie grantu jest prestiżowym wyróżnieniem, które świadczy o wysokim poziomie badań prowadzonych na Wydziale.
Wzmocnienie pozycji naukowej: Granty pozwalają na nawiązanie współpracy z innymi badaczami i ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie.

Publikacje i konferencje: Granty umożliwiają finansowanie publikacji wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych. ️

Wykaz najnowszych konkursów dostępny jest pod adresem: https://www.euraxess.pl/system/files/2024-02/02_Granty%20i%20stypendia_luty_2024.pdfkomunikaty z dnia 19.01.2024 r.

1)

Przedstawiamy harmonogram konkursów #NCN na 2024 rok

#konkursyncn #harmonogram
Więcej informacji: https://www.facebook.com/NarodoweCentrumNauki


2)

NCN: Ogłoszenie Nabór Wniosków w Konkursie Sonatina 8

Narodowe Centrum Nauki ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie Sonatina 8. Konkurs jest skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od 1 stycznia 2021 r. do momentu złożenia wniosku lub zobowiążą się do uzyskania stopnia doktora do końca czerwca 2024 roku.

Możecie starać się o finansowanie projektów trwających 24 lub 36 miesięcy. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

W budżecie, oprócz wynagrodzenia etatowego dla kierownika projektu i kosztów obowiązkowego stażu zagranicznego, można uwzględnić wynagrodzenia dodatkowe dla wykonawców projektu, koszty materiałów i drobnego sprzętu, koszty usług obcych, wyjazdów służbowych, wizyt i konsultacji oraz gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. Należy jednak pamiętać, że nie można przewidzieć środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania, wynagrodzeń etatowych lub stypendiów dla innych członków zespołu.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2024 r.
Termin wewnętrzny składania wniosków do weryfikacji Działu Nauki upływa 1 marca 2024 r. (termin nieprzekraczalny).
Osoby aplikujące z Wydziału Humanistycznego są proszone o przesyłanie wniosków do sprawdzenia w pierwszej kolejności do Pana Rafała Openkowskiego.
Osoby z pozostałych Wydziałów są proszone o przesyłanie wniosków bezpośrednio do Działu Nauki.

To doskonała szansa, aby rozwinąć swoje badania! Nie przegapcie okazji!
#Nauka #Sonatina8 #NCN #KonkursNaukowy https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina8


3)

NCN: Ogłoszenie Nabór Wniosków w Konkursie DAINA 3

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nowy etap – konkurs dwustronny DAINA 3 na polsko-litewskie projekty badawcze!

Konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które planują współpracę z zespołem litewskim w ramach projektu badawczego z obszaru badań podstawowych.

W konkursie DAINA 3 dostępne są środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, oraz pokrycie innych kosztów związanych z realizacją polskiej części projektu badawczego.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2024 r.
Termin wewnętrzny składania wniosków do weryfikacji Działu Nauki upływa 1 marca 2024 r. (termin nieprzekraczalny).
Osoby aplikujące z poniżej wymienionych Wydziałów są proszone o przesyłanie wniosków do sprawdzenia w pierwszej kolejności do osób obsługujących projekty na Wydziałach: Wydział Humanistyczny – do Pana Rafała Openkowskiego.
Osoby z pozostałych Wydziałów są proszone o przesyłanie wniosków bezpośrednio do Działu Nauki.

To szansa na współpracę naukową! Nie przegapcie tej okazji!
#DAINA3 #BadaniaNaukowe #WspółpracaNaukowa #KonkursNaukowy https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina3


dr Rafał Openkowski
tel. +48 56 611-35-87, Collegium Maius, 118A
e-mail: ropenkowski@umk.pl

  • obsługa grantów badawczych