KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Plany zajęć i lektoraty


Plany zajęć w semestrze letnim 2019/2020

UWAGA! PLANY ZAJĘĆ SĄ NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANE.


Plan lektoratów i zajęć pedagogicznych w semestrze letnim 2019/2020


Zarządzenia dotyczące lektoratów:

Zarządzenie Dziekana nr 3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu;

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 3/2014: Wykaz certyfikatów, na podstawie których student może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach lektoratu języka obcego;

Zarządzenie Dziekana nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu;

Zasady przystąpienia do egzaminu zwalniającego z języka angielskiego;

Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu zwalniającego z języka angielskiego.