Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Granty pracowników

PROJEKTY BADAWCZE


Neosarmatyzm w kulturze polskiej po 1989 roku

NPRH/DN/SP/0146/2023/12
Kierownik projektu: dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK

– opis projektu –


Wpływ środowiska na ewolucję komunikacji: badania nad hipotezą niszy językowej

OPUS 2022, 2023/49/B/HS2/02222
Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński

– opis projektu –


Auto/bio/geografie. Geografia literacka Zygmunta Krasińskiego

NCN, Miniatura 7
Kierownik projektu: dr Agnieszka Markuszewska

– opis projektu –


Wpływ obrazu nauczyciela w edukacyjnych materiałach wideo na przyswajanie wiedzy

Perły Nauki, 2023
Kierowniczka projektu: Yen Ying Ng
Opiekun naukowy: dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK

– opis projektu


Listy św. Augustyna – tłumaczenie i komentarz

Uniwersalia 2.2, NPRH/U22/SP/507214/2021/11
Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Nehring

– opis projektu –


Pozwól, że Ci pokażę! – Gesty w użyciu dzieci przedszkolnych w Polsce

Preludium NCN, 2022/45/N/HS2/04155
Kierownik projektu: mgr Monika Boruta-Żywiczyńska

– opis projektu –


Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty

RCN/SP/0350/2021/1, 03.10.2022-02.10.2024
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK

– opis projektu –


Protohistorie: cechy historii “opowiadanych” przed pojawieniem się w pełni rozwiniętego języka

SONATA 17, 2021/43/D/HS2/01866
Kierownik projektu: dr Marta Sibierska

– opis projektu –


Leksykon Prasy Prus Królewskich

OPUS 22, 2021/43/B/HS2/00283
Kierownik projektu: dr Katarzyna Chlewicka

– opis projektu –


Reakcje obywatelskie i dylematy związane z tożsamością kulturową w drugim pokoleniu bałkańskich muzułmanów w czasach demokracji nieliberalnej

OPUS 22
Kierownik projektu: dr Francesco Trupia

– opis projektu –


Metafora i Semiotyka w (Inter)Akcji

Polonez Bis, 021/43/P/HS2/02729
Kierownik projektu: dr Michael Pleyer

– opis projektu –


“Wymiana wiedzy i doświadczeń na temat ochrony folkloru i niematerialnego dziedzictwa narodowego”

Polonez Bis, 2021/43/P/HS2/01350
Kierownik projektu: dr Agnieszka Pawłowska-Mainville

– opis projektu –


Strategie adaptacji społecznej i językowej starej i nowej polskiej diaspory w Turcji. Zachowanie języka i kultury w perspektywie krótko- i długoterminowej

PRELUDIUM BIS 3, 2021/43/O/HS2/00410
Kierownik projektu: dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK

– opis projektu –


Leksykon folkloru polskiego

NPRH, 0368/NPRH9/H11/88/2021, 2022-2027
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK

– opis projektu –


Na drodze do animacji kultury. Interdyscyplinarne studium badawcze Interdyscyplinarnej Placówki Twórczo-Badawczej „Pracownia”

WH / Sonatina 5 / 2021/40/C/HS2/00038, 2021-2022
Kierownik projektu: dr Maja Dobiasz-Krysiak

– opis projektu –


Transgresja a migracja we włoskojęzycznej twórczości pisarzy pochodzenia rumuńskiego
Transgression and migration in the Italian-language works of writers of Romanian origin

NCN, Miniatura
Kierownik projektu: dr hab. Karol Karp, prof. UMK

– opis projektu –


Performatywność średniowiecznej japońskiej literatury
Performativity of the medieval Japanese travel literature

NCN, OPUS HS2, 2021/41/B/HS2/02664
Kierownik projektu: dr Adam Bednarczyk

– opis projektu –


Historia i retoryka inwektywy w polemikach starożytnej Grecji, Rzymu i wczesno-chrześcijańskich
The history and rhetoric of invectives in Greek, Roman and Early Christian Polemics

NCN, OPUS HS2, 2021/41/B/HS2/00755
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Toczko, prof. UMK

– opis projektu –


Performans intermedialny z perspektywy archeologii mediów. Awangarda sztuk performatywnych oraz popularne widowiska XIX i XX wieku

WH / Sonatina 5 / 2021/40/C/HS2/00223 2021-11-02 2024-10-31, 2021-2024
Kierownik projektu: dr Jakub Kłeczek

– opis projektu –


W poszukiwaniu alternatywnej poetyki przestrzeni: motywy kobiecości i środowiska w anglojęzycznej prozie rdzennych pisarek Ameryki Północnej XXI wieku

NCN, Preludium 19, 2020/37/N/HS2/01004
Kierownik projektu: mgr Julia Marta Siepak

– opis projektu –


Sploty historii przemocy – wojna, opór i postkolonialna etyka upamiętniania w angielsko- i francuskojęzycznych powieściach pierwszo-wojennych XXI wieku

NCN, Opus 17, 2019/33/B/HS2/00019, 2020-2023
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Branach-Kallas

– opis projektu –


Nauka o ewolucji języka – stan badań i znaczenie dla badań nad językiem

NCN, SONATA BIS, 2019/34/E/HS2/00248, 2020-2023
Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK

– opis projektu –


Badanie komunikacji internetowej z perspektywy psycholingwistycznej

NCN, Preludium 17, 2019/33/N/HS2/00541, 2020-2022
Kierownik projektu: dr Marek Placiński

– opis projektu –


Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza

NCN, Opus 16, 2018/31/B/HS2/02917, 2019-2022
Kierownik projektu: dr hab. Adam Kola, prof. UMK

– opis projektu –


Zasób frazeologiczny gwary staroobrzędowców w Polsce

NCN, Preludium 15, 2018/29/N/HS2/01903, 2019-2022
Kierownik projektu: dr Magdalena Grupa-Dolińska

– opis projektu –


Emigracyjna literatura wspomnieniowa (1945–1989)

Diamentowy Grant, 2018
Kierownik: mgr Jakub Osiński

– opis projektu –


Pantonima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy cielesnej

NCN, Opus 14, 2017/27/B/HS2/00642, 2018-2022
Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK

– opis projektu –


Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski). Część druga

NPRH, Dziedzictwo Narodowe, 0319/NPRH5/H22/84/2017, 2017-2022
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK

– opis projektu –


Bibliografia zawartości “Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich” (Paryż-Londyn, 1940-1944) i “Wiadomości” (Londyn, 1946-1981)

WH / NPRH Dziedzictwo narodowe/0197/NPRH5/H11/84/2017, 2017-2022
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK

– opis projektu –


Przełączanie kodów w warunkach polsko-rosyjskiego bilingwizmu w polskiej wyspie językowej na Syberii (wieś Wierszyna k/Irkucka)

NCN, Opus 12, 2016/23/B/HS2/01200, 2017-2023
Kierownik projektu: dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK

– opis projektu –


ZAKOŃCZONE PROJEKTY BADAWCZE

Podmiotowość albańskiej diaspory w okresie transformacji systemowej w Albanii

WH / Miniatura 4 / 2020/04/X/HS5/00902, 2020-2021
Kierownik projektu: dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK

– opis projektu –


Narracje życiowe współczesnych artystek wizualnych

NCN, Miniatura 3, 2019/03/X/HS2/00636, 2019-2020
Kierownik projektu: dr Karolina Sikorska

– opis projektu –


Biskup wczesnochrześcijański jako polemista. Strategie retoryczne w listach polemicznych św. Augustyna

NCN, Sonata 9, 2015/17/D/HS2/01238, 2016-2020
Kierownik projektu: dr Rafał Bogusław Toczko

– opis projektu –


Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii

NAWA, Program “Promocja języka polskiego”, nr wniosku: PJP/PJP/2019/1/00019
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK

– opis projektu –


Translingwalizm w procesie transferu wiedzy: casus polskich intelektualistów w Stanach Zjednoczonych

NCN, Miniatura 1, 2017/01/X/HS2/01721, 2018-2019
Kierownik projektu: dr Adam Kola

– opis projektu –


Trauma kulturowa I wojny światowej we współczesnej literaturze brytyjskiej, francuskiej i kanadyjskiej

NCN, Opus 6, 2013/11/B/HS2/02871, 2014-2018
Kierownik projektu: dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK

– opis projektu –


Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce – internetowa baza danych

NCN, Opus 1, 2011/01/B/HS2/00505, 2011-2015
Kierownik projektu: dr hab. Michał Głuszkowski

– opis projektu –