KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dni Języka Polskiego w Kaliningradzie. W kręgu sztuki i filozofii

NAWA, Program “Promocja języka polskiego”, nr wniosku: PJP/PJP/2019/1/00019
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK

Projekt ma na celu promowanie języka polskiego i wiedzy o polskiej historii i kulturze w środowisku rosyjskojęzycznym poprzez organizację imprez popularyzatorskich odbywających się w ciągu tygodnia w Kaliningradzie, które tematycznie będą nawiązywać do spuścizny artystycznej i naukowej dwóch ustanowionych przez Sejm RP patronów roku 2020: malarza T. Axentowicza i filozofa R. Ingardena. Imprezy kulturalne zostaną uzupełnione przez przedsięwzięcia dydaktyczno-naukowe (seminaria, warsztaty publikacje).
Działania zaplanowane w projekcie to:
1) dyktando multimodalne z tekstem nawiązującym do twórczości T. Axentowicza, opracowanym na 2 poziomach zaawansowania językowego, otwarte dla studentów i wszystkich miłośników polszczyzny (na IKBFU, przyg. przez IKBFU);
2) otwarte wykłady na IKBFU, przygotowane przez pracowników UMK i IKBFU (dla studentów i absolwentów IKBFU oraz wszystkich chętnych), tematy: Twórczość T.  Aхentowicza; Wybitni polscy malarze; Ponadczasowe aspekty myśli R. Ingardena; Wpływ R. Ingardena na rozwój teorii literatury;
3) referaty i warsztaty z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego na UMK i IKBFU, m.in. sztuka w nauczaniu języka polskiego jako obcego, trudności studentów rosyjskojęzycznych w akwizycji języka polskiego jako obcego (przyg. UMK i IKBFU);
4) konkurs wystąpień publicznych Paint Talks na najlepsze przemówienie związane z polskim malarstwem (dla studentów IKBFU, organizacja IKBFU z UMK);
5) międzynarodowy konkurs esejów, skierowany do uczących się języka polskiego na zagranicznych polonistykach, na tematy związane ze sztuką i filozofią (organizacja UMK i IKBFU);
6) gra terenowa o polskim malarstwie (realizacja na IKBFU, w placówkach edukacyjnych Obwodu kaliningradzkiego z nauczaniem języka polskiego i w ośrodkach polonijnych zadania IKBFU i UMK);
7) publikacja rezultatu projektu (referatów, wykładów, nagrodzonych prac studentów).

Rezultatem programu będzie pogłębienie wiedzy o polskiej kulturze i zachęcenie do podejmowania studiów z języka polskiego na UMK. Projekt przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Polski w kraju z nią sąsiadującym oraz wesprze jakość nauczania języka polskiego na partnerskim uniwersytecie.