Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dziekanat Wydziału Humanistycznego

ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń


Przypominamy, że w kontaktach z dziekanatem należy używać poczty USOS. W sprawach studenckich można kontaktować się z dziekanatem również za pomocą ogólnego adresu e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl


KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Zofia Wójcik

tel. +48 56 611-35-11, p. 117
e-mail: zwojcik@umk.pl


ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIEKANATU
mgr Magdalena Kaczorowska

tel. +48 56 611-35-17, p. 116
e-mail: miriam@umk.pl


mgr Agnieszka Czyżewska
tel. +48 56 611-35-16, p. 114
e-mail: ajka@umk.pl


dr Dominika Dźwinel
tel. +48 56 611-35-19, p. 115
e-mail: d.dzwinel@umk.pl


mgr Lidia Gronowska
(nieobecność długotrwała)


mgr Justyna Jezierska

tel. +48 56 611-35-35, p. 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl


mgr Aleksandra Jurzysta
tel. +48 56 611-35-12, p. 118A
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl


mgr Magdalena Kaczorowska
tel. +48 56 611-35-17, p. 116
e-mail: miriam@umk.pl


mgr Ewa Konopa
tel. +48 56 611-35-55, p. C.3.05 (Collegium Humanisticum)
e-mail: ekonopa@umk.pl 


mgr Ewa Król

tel. +48 56 611-35-20, p. 118B
e-mail: Ewa.Krol@umk.pl


mgr Joanna Nolka
tel. +48 56 611-37-83, p. 121
e-mail: joanna.nolka@umk.pl


dr Rafał Openkowski
tel. +48 56 611-35-87, p. 118A
e-mail: ropenkowski@umk.pl


mgr Anna Osielska
tel. +48 56 611-35-25, p. 120
e-mail: Anna.Osielska@umk.pl


mgr Elżbieta Pieczątkiewicz
tel. +48 56 611-35-15, p. 120
e-mail: radpiecz@umk.pl


mgr Hanna Samulska
tel. +48 56 611-35-14, p. 115
e-mail: hsamulska@umk.pl


mgr Hanna Wenta
tel. +48 56 611-35-06, p. 118C
e-mail: hwenta@umk.pl


Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów:

poniedziałek – 8.00-13.00*
wtorek – nieczynny*
środa – 8.00-13.00*
czwartek – 9.30-14.30*
piątek – 8.00-13.00*

*Od 1 czerwca 2022 r. wprowadzona zostaje stała regulaminowa przerwa od godz. 11.00 do godz. 11.15. Prosimy uwzględnić ten fakt przy planowaniu wizyt w dziekanacie czy sekretariacie.


OBSŁUGA SEKRETARYJNA KATEDR

Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej; Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej; Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów; Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki; Katedra Kulturoznawstwa; Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej; Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej; Centrum Języka i Kultury Chińskiej
mgr Justyna Jezierska
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel./fax. +48 56 611-35-35, p. 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

Katedra Języka Polskiego; Katedra Teorii Języka; Katedra Języków Słowiańskich; Katedra Bałkanistyki; Katedra Filologii Klasycznej; Katedra Literatur Słowiańskich; Centrum Badań Kitabistycznych; Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
mgr Joanna Nolka
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-37-83, p. 121
e-mail: joanna.nolka@umk.pl

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej; Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego; Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego; Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki; Katedra Języków Romańskich
mgr Ewa Konopa
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-55, p. C.3.05
e-mail: ekonopa@umk.pl

Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej; Katedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego; Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX-XXI Wieku; Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Niemieckiego Obszaru Językowego; Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej; Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej; Katedra Orientalistyki
mgr Małgorzata Banaszkiewicz
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-65, p. C.3.04
e-mail: mbanaszkiewicz@umk.pl

Sekretariat Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
mgr Oliwia Birecka
e-mail: skjpo@umk.pl

Od 1 czerwca 2022 r. wprowadzona zostaje stała regulaminowa przerwa od godz. 11.00 do godz. 11.15. Prosimy uwzględnić ten fakt przy planowaniu wizyt w dziekanacie czy sekretariacie.