Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:
Ewa Konopa, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, e-mail: ekonopa@umk.pl

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Głównym celem kształcenia na wszystkich oferowanych przez nas kierunkach  jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnej i kulturowej przez kształtowanie wszystkich sprawności językowych.  Nasi absolwenci zdobywają nie tylko bardzo dobrą znajomość języka francuskiego i – w przypadku wybranej lingwistyki stosowanej  – języków: czeskiego lub hiszpańskiego, lecz także wiedzę i umiejętności z zakresu przekładu, nauk o języku i nauk o literaturze. Podczas zajęć studenci mają również okazję poznać elementy historii i cywilizacji Francji i innych, wybranych obszarów językowych. W ramach poszerzania zainteresowań naukowych i popularyzowania wiedzy z zakresu kultury, literatury i języka francuskiego zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Studenckim Kole Naukowym Polifraza oraz Kole Naukowym Kultury i Języka Francuskiego Excentrycy. Wszystkim chętnym umożliwiamy także publikowanie autorskich tekstów na łamach wydawanego w elektronicznej wersji periodyku.

W zakresie każdej specjalności studiów pierwszego stopnia oferujemy dwie ścieżki z języka francuskiego: dla osób ze znajomością języka oraz podejmujących naukę od podstaw.

Absolwent filologii romańskiej i lingwistyki stosowanej z wiodącym językiem francuskim może podjąć pracę na stanowisku:

  • Specjalisty ds. obsługi klientów zagranicznych
  • Specjalisty ds. mediacji międzykulturowej
  • Lektora języka obcego (po zdobyciu dodatkowych uprawnień nauczycielskich)
  • Asystenta delegacji zagranicznych
  • Pilota wycieczek oraz przewodnika przyjazdowych grup zagranicznych w wybranym mieście (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień)
  • Tłumacza przysięgłego (po zdaniu egzaminu państwowego)
  • Tłumacza konferencyjnego języka żywego
  • Tłumacza dokumentów, literatury naukowej i pięknej
  • Tłumacza podczas wizyt delegacji na szczeblu politycznym i gospodarczym,
  • Specjalisty w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i mediach

(Powyższy spis jest rezultatem obserwacji ścieżek zawodowych naszych absolwentów!)