Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:
Ewa Konopa, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, e-mail: ekonopa@umk.pl

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Głównymi celami kształcenia na wszystkich oferowanych przez nas kierunkach, jest zdobycie przez absolwenta nie tylko bardzo dobrej znajomości języka francuskiego i – w przypadku wybranej lingwistyki stosowanej  – języków: arabskiego, czeskiego czy hiszpańskiego, lecz także pozyskania wiedzy i umiejętności z zakresu przekładu, nauk o języku i nauk o literaturze. Podczas zajęć student ma również okazję zetknąć się z elementami kultury i cywilizacji Francji i innych, wybranych obszarów językowych.

Oferujemy na każdej specjalności studiów pierwszego stopnia dwie ścieżki z języka francuskiego: dla osób ze znajomością języka oraz dla tych podejmujących naukę od podstaw.

Warto nadmienić, że Wydział Filologiczny naszego uniwersytetu został wyróżniony w konkursie ministerialnym na najlepsze programy studiów!

Absolwent filologii romańskiej i lingwistyki stosowanej z wiodącym językiem francuskim może podjąć pracę na stanowisku :

(Poniższy spis jest rezultatem obserwacji ścieżek zawodowych naszych absolwentów!)

  • Specjalisty ds. obsługi klientów zagranicznych.
  • Specjalisty ds. mediacji międzykulturowej
  • Lektora języka obcego (po zdobyciu dodatkowych uprawnień nauczycielskich)
  • Asystenta delegacji zagranicznych
  • Pilota wycieczek oraz przewodnika przyjazdowych grup zagranicznych w wybranym mieście (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień)
  • Tłumacza przysięgłego (po zdaniu egzaminu państwowego)
  • Tłumacza konferencyjnego języka żywego
  • Tłumacza dokumentów, literatury naukowej i pięknej
  • Tłumacza podczas wizyt delegacji na szczeblu politycznym i gospodarczym,
  • Specjalisty w placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, instytucjach kulturalnych i mediach

Aby zapoznać się z ofertą, doświadczyć, jak wyglądają zajęcia na prowadzonych przez nas kierunkach studiów, zapraszamy na Drzwi otwarte Wydziału oraz Ogólnopolskie Targi Ofert Edukacji Akademickiej, które odbywają się  wiosną każdego roku.

Bliższe informacje o ofercie programowej i warunkach studiowania można uzyskać pod adresem: Dziekanat_Human@umk.pl tel. (56) 611-35-17, (56) 611-35-11.