Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Informacje dla romanistów i lingwistów z wiodącym językiem francuskim

Jak korzystać z platform do e-learningu? Sprawdź  🙂

Szkolenia dla studentów (MOODLE, Microsoft Teams, BigBlueButton)

https://moodle.umk.pl/course/index.php?categoryid=49

 

PLATFORMY ZAJĘĆ ZDALNYCH I ROK FILOLOGII ROMAŃSKIEJ S1 I LINGWISTYKI STOSOWANEJ Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM:

Uwaga: kwalifikacja do grup PNJF i Fonetyki – na podstawie ankiety. Studenci nieobecni na zebraniu z opiekunami pierwszych roczników s1 proszeni są o niezwłoczny kontakt mailowy z mgr Sylwią Mołoń smolon@umk.pl

Fonetyka języka francuskiego:


PNJF GR 1 0

PNJF GR 2 0+

Link do zespołu na platformie Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4ebace4403394f02bcacec766c779e55%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=4e5ea358-3de7-4f81-a10d-1d444dbfb39a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Dodatkowe materiały i zadania w kursie na platformie MOODLE: PNJF J. pisany i leksyka I rok gr. 2 0+ A. Walkiewicz 2020/21 (zapisy bez hasła)

PNJF GR 3 0

PNJF GR 4 Z


Historia i kultura Francji gr 1, gr 2; prowadzący: dr Marcin Skibicki; kontakt: skibicki@umk.pl

Historia i kultura Francji gr 3 (dla studentów LS); prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski; platforma MS Teams; Nazwa zespołu: HISTORIA I KULTURA FRANCJI I ROK GR. 3; Link do zespołu:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa6d7380ee7745b1948b811b13e51e1a%40thread.tacv2/conversations?groupId=82002669-9a90-4eeb-8adf-0683c2dfc103&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Łacina dla filologów gr 1 (dla romanistów); prowadząca: dr Anna Głodowska; platforma MS Teams; Nazwa zespołu: łacina dla romanistów (A. Głodowska) Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abbb68de4076d483d8e70423d5f5ec1e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=63e827ed-806a-4769-913a-9e268f1969d6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Łacina dla filologów gr 2, prowadząca: mgr Beata Haniec; platforma MS Teams; Nazwa zespołu: Łacina dla filologów;  Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a96fcd165a00d487e8ccc439d8e0a2148%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8bad1e95-aca4-4f94-b745-79bc826614ad&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Łacina dla filologów gr.3, gr.4, gr.5; prowadząca: mgr Małgorzata Skórcz; platforma MS Teams – Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0cfb3c47cfb8456195bef8f61d4e6397%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e01f6eb1-5a09-4a75-90cc-39e645739220&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Fonetyka języka hiszpańskiego grupa 1; prowadząca: mgr Beata Haniec; platforma MS Teams; Nazwa zespołu: Fonetyka hiszpańska grupa 1; Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9749b9eac43e4b40b26e00ee87fe22fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b985329-9d8a-4e21-8f4c-7d25b037114a&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Fonetyka języka hiszpańskiego grupa 2; prowadząca: mgr Beata Haniec; platforma MS Teams; Nazwa zespołu: Fonetyka hiszpańska grupa 2; Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a913078fca29549a986b3db21cd607227%40thread.tacv2/conversations?groupId=fea27dcc-cc81-4fc1-ab6d-275abba77632&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


PNJH (rozumienie ze słuchu, gramatyka praktyczna); prowadząca: mgr Marta Ściesińska; platforma MS Teams – Link do zespołu:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9635b75897494e32a3fe01addbdf5559%40thread.tacv2/conversations?groupId=48afad8c-ff31-4893-84a7-a31840fbd7b0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Przedmiot z zakresu nauk społecznych: oferta wydziałowa

Temat: Od dwubiegunowości do wielobiegunowości – polityczny obraz świata;

prowadząca: dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK; platforma MOODLE WH

Link do kursu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1687

Klucz do zapisu na zajęcia: pos2020


Literatura francuska (wykład); prowadząca: dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK; platforma MS TEAMS, czwartek 9.45-11.15.

Proszę o dołączenie do zespołu za pomocą powyższego linku w czwartek 15  października, (po zakończeniu 2 tury rekrutacji).  Będą to ważne zajęcia organizacyjne i zapoznawcze. Wykłady nie będą odbywały się w trybie rzeczywistym – będę Państwu wysyłała  linki do prezentacji z nagraniem przez teams, w czacie zespołu.  Zapraszam też do stałego kontaktu mailowego  (ages@umk.pl) w razie jakiejkolwiek potrzeby 🙂

Literatura francuska (ćwiczenia); prowadząca: mgr Joanna Augustyn; MS TEAMS.

Wprowadzenie do metodologii badań literaturoznawczych, prowadząca: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK; platforma MS TEAMS.

Wstęp do literaturoznawstwa, prowadząca: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK, platforma MS TEAMS.

 

 

PLATFORMY ZAJĘĆ ZDALNYCH II ROK FILOLOGII ROMAŃSKIEJ S1 I LINGWISTYKI STOSOWANEJ Z WIODĄCYM JĘZYKIEM FRANCUSKIM:

 • PNJF Struktury i gramatyka praktyczna GR3 „Z” II rok ROM+LS; prowadząca: dr Anna Kochanowska

platforma Moodle; kurs STRUKTURY I GRAMATYKA PRAKTYCZNA_2020_2021_II_ROK_GRUPA_3_Z; link: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1639 

platforma BigBlueButton – link do sesji w każdym tygodniu zajęć

 • PNJF – Język pisany i leksyka II rok gr. 3 ZAAW; prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a73d7d4de33e749e391a7a15cc038845b%40thread.tacv2/conversations?groupId=dfe2fe0d-e35e-4f4a-b79a-e819c2d5680e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

 • Język francuski techniczny, prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a14c2b11c363b496bb55ab3a4421d03c3%40thread.tacv2/conversations?groupId=bde7e42a-2d49-438a-842a-d25bd0506795&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

 • Język francuski w administracji, prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad15960c928c94e25a7641eea22001b74%40thread.tacv2/conversations?groupId=1fcdb42e-9ffb-41c0-80bf-b23d04fd7845&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

 • Historia i kultura Francji; prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa81b87f161db432a8052470887f94648%40thread.tacv2/conversations?groupId=55bf52c0-bd29-4388-8a00-01ed2adcf5b8&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

 


 • Przekładoznawstwo II rok s1 [Sciences de traduction]; prowadząca: dr Anna Kochanowska

platforma Moodle; kurs PRZEKŁADOZNAWSTWO_2020/2021; link: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1591

platforma BigBlueButton – link do sesji w każdym tygodniu zajęć


materiały na platformie Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1689


 

 

PLATFORMY ZAJĘĆ ZDALNYCH III ROK FILOLOGII ROMAŃSKIEJ S1 I LINGWISTYKI STOSOWANEJ:

Osoby, które nie mają jeszcze kont uczelnianych proszę o przesłanie do wtorku (6 października) do godz. 18h prywatnych adresów (najlepiej na Gmail), żebym mogła ręcznie dopisać Państwa do zespołu jako „Gości”. W razie trudności lub pytań, proszę o wiadomość: nataniel@umk.pl

Pierwsze zajęcia odbędą się w dn. 7.10.2020 r. zgodnie z planem zajęć (środa: 11.30-13.00) w trybie wideokonferencji.

 • PNJF – Struktury i gramatyka praktyczna III rok GR 1 ROM; prowadząca: dr Anna Kochanowska

platforma Moodle; kurs STRUKTURY I GRAMATYKA PRAKTYCZNA_3 _ROK
Link: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1592
Zajęcia poprzez platformę BigBlueButton – link do sesji w każdym tygodniu zajęć.

 • PNJF – Struktury i gramatyka praktyczna III rok GR 2 LS ; prowadząca: dr Anna Kochanowska

platforma Moodle: kurs STRUKTURY I GRAMATYKA PRAKTYCZNA_3 _ROK
Link: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1592
Zajęcia poprzez platformę BigBlueButton – link do sesji w każdym tygodniu zajęć

 

 

 

PLATFORMY ZAJĘĆ ZDALNYCH NA STUDIACH FILOLOGII ROMAŃSKIEJ DRUGIEGO STOPNIA:

SEMINARIA MAGISTERSKIE

 • seminarium  dr hab. Piotra Sadkowskiego, prof. UMK

(zajęcia łączone dla I i II roku) prowadzone w trybie wideokonferencji, we środy godz. 18.30-20.00, na platformie Teams.
Nazwa zespołu: Sadkowski_cours_seminaire
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8659a15b251841c28b8c682fbbb5b787%40thread.tacv2/conversations?groupId=68a58621-b9a0-444d-933d-4627d13755d2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Prowadzący prosi o dołączenie do zespołu za pomocą powyższego linku lub o kontakt e-mailem w tej sprawie (Piotr.Sadkowski@umk.pl).
Pierwsze zajęcia w czasie rzeczywistym odbędą się we środę 7 października.

 • seminarium magisterskie I i II rok s2 [Seminaire MA en linguistique]; prowadząca: dr Anna Kochanowska; platforma Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad6695e93ea534efc89e13329a80329a0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=10c09b8e-731e-4bbe-971f-9bb4a47fbc93&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Dzień i godzina spotkania: CZWARTKI  w godz. 13.15-14.45 [Jeudi, de 13.15 à 14.45]

 • seminarium  dr hab. Anny Gęsickiej, prof. UMK

zajęcia dla II roku prowadzone w trybie wideokonferencji, MS TEAMS czwartek 13.15-14.45.
Nazwa zespołu: AG sem. mag.
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9053368ed5c4057aaf9c5b361d73251%40thread.tacv2/conversations?groupId=56307423-8b3a-4969-bfad-8fb9c573163e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Prowadząca zaprasza też do stałego kontaktu mailowego, w razie potrzeby (ages@umk.pl).
Pierwsze zajęcia w czasie rzeczywistym odbędą się 8 października.

 

 

POZOSTAŁE ZAJĘCIA ZDALNE  I ROK S2

Osoby, które nie mają jeszcze kont uczelnianych proszę o przesłanie do środy (7 października) do godz. 18h prywatnych adresów (najlepiej na Gmail), żebym mogła ręcznie dopisać Państwa do zespołu jako „Gości”. W razie trudności lub pytań, kontakt mailowy: zurawska@umk.pl

Można dołączyć do zespołu osobiście za pomocą wskazanego linku. Ewentualne pytania dotyczące zajęć można przesyłać za pośrednictwem platformy Teams.

odrębne zajęcia dla specjalności nauczycielskiej:

 

POZOSTAŁE ZAJĘCIA ZDALNE  II ROK S2