Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl
Grażyna Kotłowska, CH, pok. C.3.04, tel. +48 56 611 35 65, email: neofilologia@umk.pl

 

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Ogłoszenia

 

 

 

          REJESTRACJA NA ZAJĘCIA  SEMESTRU LETNIEGO (na kierunku)
Tura/kod Data rozpoczęcia  rejestracji Data zakończenia rejestracji Godzina rozpoczęcia rejestracji Godzina

zakończenia

rejestracji

filologia
2/2507

 

 

 

24.02.2020 (poniedziałek)

 

22.03.2020

(niedziela)

 

 

13.00

 

 

 

 

23:59

 

 

 

 

– romańska  s1 i s2

– II i III rok lingwistyka stosowana francuski z hiszpańskim

– II i III rok lingwistyka stosowana francuski z arabskim

– I rok lingwistyka stosowana: przedmioty z języka francuskiego

2/2500-NA 24.02.2020 (poniedziałek)

 

22.03.2020

(niedziela)

 

15.00 23.59 Studenci specjalności nauczycielskiej – s2

Studenci s1 (którzy wybrali blok przedmiotów pedagogicznych)

UWAGA:  pisemne informacje o odwołanych dyżurach i ewentualnej zmianie godziny/terminu zaliczeń bądź egzaminów podawane są na bieżąco  w gablocie  Filologii Romańskiej i Lingwistyki z językiem francuskim na 3 piętrze bloku C Coll. Hum. 

Aktualne godziny dyżurów każdego pracownika dostępne są na jego profilu w USOS.


WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW FILOLOGII ROMAŃSKIEJ i Lingwistyki stosowanej z francuskim

  • Informacje o podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej znajdą Państwo w zakładce:

Strona główna > Studenci > Opieka zdrowotna i ubezpieczenia > POZ+

Koordynator kierunku filologia romańska informuje, że zdrowotna opieka specjalistyczna obejmuje także pomoc psychologiczną oraz leczenie psychiatryczne

  • przypominamy, że po 15 października można zapisywać się na platformie MOODLE na szkolenie ogólne BHP; zwolnienia ze „Szkolenia ogólnego” studentów drugiego stopnia, którzy odbyli już je odbyli – na zgłoszony w Dziekanacie wniosek studenta – dokonuje Dziekan (wpis do USOS w Dziekancie.) Więcej informacji o szkoleniach BHP znajdą Państwo w zakładce:

Strona główna > Studenci > Szkolenia BHP

  • studenci romanistyki, którzy wybrali zajęcia modułu I mogą zapisywać się na wykłady z Pedagogiki i Psychologii (w planie zajęć we czwartki) w celu realizacji Wybranego przedmiotu z zakresu nauk społecznych. Trzeba jednak zaliczyć obydwa wskazane przedmioty. Uczęszczanie i zaliczenie tylko jednego z nich nie zapewnia liczby punktów ECTS koniecznej do rozliczenia roku. Nadmiar w postaci 1 ECTS jest natomiast akceptowalny.

————————————————————————————————————————————————————————

OPIEKĘ NAD PIERWSZYMI ROCZNIKAMI STUDENTÓW SPRAWUJĄ:

mgr Marta Ściesińska :  filologia romańska s1 i lingwistyka stosowana w zakresie języka francuskiego; dyżur – czwartki: 13.30-15.00,  gab. C3.44

dr Renata Jarzębowska-Sadkowska : filologia romańska s2; dyżur – środy: 16.45-17.45, gab. C 3.41

dr Magdalena Kubarek: lingwistyka stosowana w zakresie języka arabskiego; dyżur – środa godz. 16.45-18.15, gab. C 3.55

dr Joanna Marek: lingwistyka stosowana w zakresie języka czeskiego; dyżur – wtorek 13.30 – 15.00, p. 317 Collegium Maius

dr Magdalena Tosik: lingwistyka stosowana w zakresie języka hiszpańskiego; dyżur – na profilu pracownika w USOS

—————————————————————————————————————————————–