Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:
Ewa Konopa, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, e-mail: ekonopa@umk.pl

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Ogłoszenia

 

Nasze studentki na podium w konkursie na ciekawostkę o Francji!
Gratulacje dla Julii Szmukały i Zuzanny Gołębiewskiej!
https://drive.google.com/file/d/16zN_bqdasT7B_RatE2wxNQ1MH2jUnp-W/view
Plany zajęć na semestr letni 2022/2023:
https://www.human.umk.pl/student/plany-zajec-i-lektoraty/
Terminy konsultacji w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej i przerwy międzysemestralnej znajdą Państwo na profilach pracowników.
Praktyki Pedagogiczne dla Studentów III Roku Studiów Pierwszego Stopnia
Rok akademicki 2022/2023
1. Praktyki pedagogiczne (Moduł II w programie studiów) realizowane są w wymiarze 30 godzin w placówkach edukacyjnych funkcjonujących w ramach Polskiego Systemu Oświaty.
2. Praktyki stanowią integralną część bloku pedagogiczno-psychologicznego i koordynowane są przez specjalistę w zakresie pedagogiki. W roku akademickim 2022/2023 Praktyki pedagogiczne koordynowane są przez Panią dr Kamilę Majewską (majewska@umk.pl).
3. Na praktyki należy zapisać się w systemie USOS (tak, jak na regularne zajęcia) w terminie do 10.10.2022 r. do godz. 18:00.
4. Kod USOS Praktyk pedagogicznych to 2500-s1NA-PP.
5. Zapisanie się na zajęcia w wyznaczonym terminie umożliwi skontaktowanie się ze studentami przez Koordynator i przekazanie
wytycznych i zasad realizowania praktyk pedagogicznych.
6. Niezapisanie się na zajęcia w wyżej wymienionym terminie skutkuje
brakiem możliwości uzyskania zaliczenia praktyk pedagogicznych.
7. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po otrzymaniu pozytywnej opinii od Koordynator praktyk pedagogicznych w sprawie dołączenia do grupy, student może zostać dopisany do listy studentów realizujących praktyki przez pracownika Dziekanatu wyłącznie po otrzymaniu dyspozycji od Prodziekan ds. Studenckich, Pani dr hab. Marzenny Cyzman-Eid, prof. UMK. Kopia decyzji przekazywana jest
Koordynator praktyk.
8. Sylabus praktyk dostępny jest w systemie USOS na stronie
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/poka
zPrzedmiot&prz_kod=2500-s1NA-PP&callback=g_61c8e5ae
9. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem ds. Studiów Nauczycielskich, dr. Grzegorzem
Koneczniakiem (gregorex@umk.pl).
INFORMACJE DZIEKANATU DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH ROCZNIKÓW 🙂 dostępne są zawsze na stronie wydziału: 

https://www.human.umk.pl/student/dla-studentow-i-roku/

 

UWAGA!  Aktualne godziny dyżurów każdego pracownika dostępne są na jego profilu w USOS.


INNE WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW FILOLOGII ROMAŃSKIEJ i Lingwistyki stosowanej z wiodącym językiem francuskim

  • Informacje o podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej znajdą Państwo w zakładce:

Strona główna > Studenci > Opieka zdrowotna i ubezpieczenia > POZ+

  • przypominamy o zapisach (na platformie MOODLE) na szkolenie ogólne BHP; zwolnienia ze „Szkolenia ogólnego” studentów drugiego stopnia, którzy odbyli już je odbyli – na zgłoszony w Dziekanacie wniosek studenta – dokonuje Dziekan (wpis do USOS w Dziekancie.) Więcej informacji o szkoleniach BHP znajdą Państwo w zakładce:

Strona główna > Studenci > Szkolenia BHP