Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Koordynatorzy do spraw organizacji zdalnego kształcenia


Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego środkami zdalnymi na Wydziale Humanistycznym sprawują – we współpracy z prodziekanem drem hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK, e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl – kierownicy katedr oraz koordynatorzy kierunków.