Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Koordynatorzy do spraw organizacji zdalnego kształcenia


Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego środkami zdalnymi na Wydziale Humanistycznym sprawują – we współpracy z koordynatorami kierunków – następujące osoby:

– prodziekan dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK, e-mail: mcyzman@umk.pl
kierunki: filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo, etnologia

– prodziekan dr Adam Kola, e- mail: adamkola@umk.pl
kierunki: komparatystyka, lingwistyka praktyczna i copywriting, logopedia

– prodziekan dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK, e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl
kierunki: filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, japonistyka, lingwistyka stosowana

– dziekan prof. dr hab. Przemysław Nehring, e-mail: nehringp@umk.pl
studia podyplomowe i inne formy kształcenia

– mgr Anna Osielska, e-mail: Anna.Osielska@umk.pl
nadzór administracyjny, archiwizacja dokumentacji