Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Dostęp zdalny do e-zasobów


Biblioteka Uniwersytecka UMK:
https://www.bu.umk.pl/-/dostep-zdalny-do-e-zasobow?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Czytelnia on-line Biblioteki Uniwersyteckiej UMK:
https://www.bu.umk.pl/czytelnia_online

Otwarte Zasoby Edukacyjne dla nauki:
https://uwolnijnauke.pl/edukuj-sie

Patrycja Pałka, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla Polonistów (SŁOWNIKI, KARTOTEKI, KORPUSY, KOMPENDIA), Kraków 2017 – książka w otwartym dostępie: https://tmjp.pl/images/pdf/przewodnik_po_elektronicznych_zasobach.pdf

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa:
https://kpbc.umk.pl/dlibra

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – materiały dydaktyczne:
https://kpbc.umk.pl/dlibra/collectiondescription/11

Dostęp do tekstów literackich w języku polskim:
Wolne Lektury: https://wolnelektury.pl/
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: https://literat.ug.edu.pl/autors.htm
POLONA – polska biblioteka cyfrowa, przygotowana przez Bibliotekę Narodową i instytucje współpracujące: https://polona.pl/
POLONA – książki zdeponowane w wersji cyfrowej: https://polona.pl/search/?filters=category:books
NINATEKA – platforma Narodowego Instytutu Audiowizualnego: https://ninateka.pl/
NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe: https://www.nac.gov.pl/

Dostęp do tekstów literackich w językach obcych:
Project Gutenberg: www.gutenberg.org
National Emergency Library: https://archive.org/details/nationalemergencylibrary (instrukcja użytkowania w języku polskim dostępna na stronie: https://swiatczytnikow.pl/national-emergency-library-internet-archive-otwiera-do-30-czerwca-ogromna-biblioteke-z-14-mln-e-bookow-sa-i-polskie/)

Zasoby dla wszystkich dziedzin (literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo):
Cambridge University Press: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books (do 30 maja)
Duke University Press: https://dukeupress.wordpress.com/2020/03/24/free-duke-university-press-resources-via-project-muse/?fbclid=IwAR17oIM8kKiuiRdlLL1LAtP5QW-a6mknxsAY8WR5CXZyAvRYKlAeTN1cIQU (do 30 czerwca)
Encyclopædia Britannica
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: EBSCO eBook Collection, Peter Lang, JSTOR, Wiley-Blackwell
https://scholar.google.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://allthingslinguistic.com/
https://clarin-pl.eu/en/uslugi/

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych:
https://rcin.org.pl/dlibra/collectiondescription/1

Małopolska Biblioteka Cyfrowa – Kolekcja: Literatura i język:
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=68

Wielki Słownik Języka Polskiego PAN:
www.wsjp.pl

Navoica.pl:
https://navoica.pl/

Darmowa platforma oraz aplikacje i narzędzia online do zdalnego studiowania i uczenia się:
https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

 

Otwarte Zasoby Edukacyjne dla uczelni:

  • Biblioteka Otwartej Nauki – polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.
  • Biblioteka Nauki – serwis, w którym we współpracy z bazami bibliograficznymi udostępniane są polskie czasopisma naukowe. Aktualnie w serwisie w otwartym dostępie znajduje się ponad 338 000 artykułów z 1043 czasopism naukowych.
  • Otwórz książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.
  • CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
  • Agregator CeON – stanowi wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów, zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie.
  • Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA – udostępnia zdjęcia archiwalne, zdigitalizowane ryciny, starodruki, etc.
  • Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.
  • Pomorska Biblioteka Cyfrowa – domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.
  • Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet (https://labsland.com/blog/en/2020/03/12/schools-and-universities-closure-support/)