KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek wiadomości: KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

28 września 2020 r. o godz. 12:00 zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia...

Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 30 września...

Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia...

Spotkania z opiekunami I roku i koordynatorami kierunków

Harmonogram spotkań z opiekunami I roku i koordynatorami kierunków.