Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Doktoranci


Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych Academia Artium Humaniorum (dotyczy naboru od roku akademickiego 2019/2020)

Kształcenie doktorantów w świetle przepisów Ustawy 2.0