Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zapytania ofertowe i konkursy na stypendia naukowe

jednostka Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
stanowisko pozycja stypendialna: Stypendysta: Doktorant
wymagania ·       ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,

·       bieżące uczestnictwo w studiach doktoranckich z zakresu językoznawstwa lub psychologii,

·       dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie CEFR B1),

·       doświadczenie w zbieraniu pomiarów psychometrycznych,

·       doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu eksperymentów psychologicznych i/lub semiotycznych,

·       uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

·       znajomość analizy statystycznej (przynajmniej podstaw statystyki frekwencjonistycznej),

·       doświadczenie w rekrutowaniu uczestników badań,

·       doświadczenie w budowaniu i obsłudze stron internetowych,

·       doświadczenie w organizowaniu wydarzeń naukowych (konferencji, warsztatów, wydarzeń popularno-naukowych),

·       doświadczenie w pracy w środowisku RStudio,

·       doświadczenie w budowaniu baz bibliograficznych

zadania ·       rekrutacja uczestników badań pilotażowych,

·       nadzór nad badaniami pilotażowymi,

·       pomoc w analizie wyników badań pilotażowych,

·       rekrutacja uczestników badań (łącznie 400),

·       gromadzenie metadanych uczestników,

·       pomoc w przygotowaniu instrukcji dla uczestników badań,

·       przedstawienie instrukcji uczestnikom przed sesjami eksperymentalnymi,

·       zbieranie zgód uczestników na wykonanie badań (w tym oświadczeń RODO),

·       przygotowanie do przeprowadzenia badań – aparatury motion-caputre, VR i sprzętu, komputerowego do wyświetlania bodźców wizualnych,

·       zbieranie danych podczas badań (oprócz nagrań wideo),

·       pomoc w przygotowaniu wywiadów po eksperymencie,

·       prowadzenie wywiadów po eksperymencie,

·       pomoc w analizie wyników wywiadów po eksperymencie,

·       logistyczna organizacja sesji eksperymentalnych,

·       konfiguracja sprzętu przed sesjami eksperymentalnymi,

·       nadzór nad sesjami eksperymentalnymi,

·       organizacja działań promocyjnych związanych z projektem,

·       przygotowanie i aktualizacja strony internetowej projektu,

·       digitalizacja danych eksperymentalnych


typ konkursu OPUS
termin składania ofert 15/04/2024
forma składania ofert Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatury proszę przesyłać na adres: przemek@umk.pl.

 

warunki zatrudnienia Za udział w projekcie stypendysta będzie otrzymywał stypendium wysokości 3500 zł miesięczne od 06/2024 przez 30 miesięcy.
dodatkowe informacje Prosimy o przesłanie na adres email poniższych dokumentów:

  • CV z opisem wcześniej realizowanych zadań badawczych (i publikacji) oraz doświadczenia i osiągnięć związanych z zakresem projektu
  • list motywacyjny
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Zgłoszenia będą oceniane przez komisję konkursową, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

·       Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15/04/2024 r. o godzinie 12:00 w Collegium Maius w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 26.

·       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15/04/2024 r. do godziny 16:00.

·       Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatury proszę przesyłać na adres: przemek@umk.pl.

·       Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej za realizację projektu po stronie Wydziału Humanistycznego UMK (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński, e-mail: przemek@umk.pl).


jednostka Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
stanowisko pozycja stypendialna: Stypendysta: Student/Doktorant
wymagania ·       bieżące uczestnictwo w seminarium magisterskim z zakresu językoznawstwa lub studiach doktoranckich z zakresu językoznawstwa,

·       bardzo dobra znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie CEFR B2),

·       doświadczenie w wykonywaniu anotacji w programie ELAN,

·       doświadczenie w wykonywaniu nagrań wideo i edycji nagrań wideo na potrzeby badawcze,

·       doświadczenie w organizacji eksperymentów psychologicznych i/lub semiotycznych,

·       doświadczenie w organizowaniu wydarzeń naukowych (konferencji, warsztatów, wydarzeń popularno-naukowych),

·       uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

·       doświadczenie w pracy w środowisku RStudio

zadania ·       przygotowanie sprzętu wideo przed sesjami eksperymentalnymi,

·       zbieranie danych wideo w czasie sesji eksperymentalnych,

·       anotacja materiału wideo i nadzór nad prowadzaniem anotacji przez innych badaczy,

·       pomoc w sprawdzaniu jakości anotacji pod względem standardów ustalonych dla zaplanowanych w projekcie badań,

·       organizacja pracy anotatorów (organizacja regularnych spotkań, przydzielanie zadań anotatorom i sprawdzanie realizacji tych zadań),

·       przygotowanie danych zebranych w programie ELAN na potrzeby analizy statystycznej


typ konkursu OPUS
termin składania ofert 15/04/2024
forma składania ofert Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatury proszę przesyłać na adres: przemek@umk.pl.
warunki zatrudnienia Za udział w projekcie stypendysta będzie otrzymywał stypendium wysokości 1500 zł przez 30 miesięcy począwszy 1/06/2024.
dodatkowe informacje Prosimy o przesłanie na adres email poniższych dokumentów:

  • CV z opisem wcześniej realizowanych zadań badawczych (i publikacji) oraz doświadczenia i osiągnięć związanych z zakresem projektu
  • list motywacyjny

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Zgłoszenia będą oceniane przez komisję konkursową, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

  • Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 15/04/2024 r. o godzinie 12:30 w Collegium Maius w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 26.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15/04/2024 r. do godziny 16:00.
  • Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydatury proszę przesyłać na adres: przemek@umk.pl.
  • Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej za realizację projektu po stronie Wydziału Humanistycznego UMK (prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński, e-mail: przemek@umk.pl).