Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zapytania ofertowe i konkursy na stypendia naukowe

jednostka Center for Language Evolution Studies (CLES), Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
stanowisko pozycja stypendialna: asystent badawczy
wymagania ·       status studenta studiów magisterskich lub doktoranckich

·       biegła znajomość akademickiego języka angielskiego

·       doświadczenie badawcze z zakresu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa, i/lub kognitywistyki, i/lub ewolucji języka

·       znajomość minimum jednego z poniższych: obsługa oprogramowania do jakościowej analizy danych (np. NVivo); analiza komunikacji niewerbalnej (np. ELAN); znajomość metod eksperymentalnych stosowanych w naukach społecznych i humanistyce; znajomość języków migowych

·       publikacje i/lub wystąpienia konferencyjne z zakresu badań powiązanych z doświadczeniem badawczym i umiejętnościami opisanymi powyżej

zadania ·       pomoc w przygotowywaniu bodźców do badań (nagrań wideo) oraz sesji eksperymentalnych

·       jakościowa i ilościowa analiza danych (za pomocą specjalistycznego oprogramowania)

·       udział w syntezie wyników i przygotowaniu rezultatów projektu (np. abstraktów, zgłoszeń artykułów i wystąpień konferencyjnych, plakatów, artykułów)

 
typ konkursu SONATA
termin składania ofert 6.11.2023
forma składania ofert email: sibier@umk.pl
warunki zatrudnienia Za udział w projekcie student będzie otrzymywał stypendium wysokości 1250 PLN przez 12 miesięcy, od października 2023 do września 2024.
dodatkowe informacje Prosimy o przesłanie na adres email poniższych dokumentów:

·     CV, z opisem wcześniej realizowanych zadań badawczych (i publikacji) oraz doświadczenia i osiągnięć związanych z zakresem projektu

·     list motywacyjny

·     zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)


host unit Center for Language Evolution Studies (CLES), Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University in Toruń
position scholarship position: research assistant
requirements ·       an MA or PhD student status

·       proficiency in academic English

·       BA or MA in linguistics or literature studies

·       research experience in linguistics and/or literature studies and/or cognitive sciences and/or language evolution

·       expertise in at least one of the following: qualitative data analysis software (e.g. NVivo); non-verbal communication analysis (e.g. ELAN); experimental paradigms and methods in Social Sciences and Humanities; signed languages

·       publications and/or conferences presentations corresponding to the research experience and expertise described above

tasks ·       assistance in stimuli preparation (video-recording) and experimental sessions

·       qualitative and quantitative data analysis (with the use of dedicated software)

·       participation in the ongoing results synthesis and preparation of deliverables (e.g. abstracts, submissions, posters, papers)

 
funding scheme SONATA
application deadline 6.11.2023
application submission email: sibier@umk.pl
conditions of scholarship The student will work in the project for 12 months, from October 2023 till the end of September 2024, receiving a scholarship of 1250 PLN per month.
additional information Please submit the following documents by email:

·     CV, with a description of previous research work (including publication record) and other experience and achievements relevant to the project

·     cover letter

·     GDPR consent statement for the processing of personal data