Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zapytania ofertowe i konkursy na stypendia naukowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STYPENDIUM NAUKOWE
dla studenta lub doktoranta
SCHOLARSHIP POSITION: research assistant for MA or PhD student

jednostka Center for Language Evolution Studies (CLES), Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
stanowisko pozycja stypendialna: asystent badawczy
wymagania ·       status studenta studiów magisterskich lub doktoranckich

·       biegła znajomość akademickiego języka angielskiego

·       doświadczenie badawcze z zakresu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa, i/lub kognitywistyki, i/lub ewolucji języka

·       znajomość minimum jednego z poniższych: obsługa oprogramowania do jakościowej analizy danych (np. NVivo); analiza komunikacji niewerbalnej (np. ELAN); znajomość metod eksperymentalnych stosowanych w naukach społecznych i humanistyce; znajomość języków migowych

·       publikacje i/lub wystąpienia konferencyjne z zakresu badań powiązanych z doświadczeniem badawczym i umiejętnościami opisanymi powyżej

zadania ·       pomoc w przygotowywaniu bodźców do badań (nagrań wideo) oraz sesji eksperymentalnych

·       jakościowa i ilościowa analiza danych (za pomocą specjalistycznego oprogramowania)

·       udział w syntezie wyników i przygotowaniu rezultatów projektu (np. abstraktów, zgłoszeń artykułów i wystąpień konferencyjnych, plakatów, artykułów)

typ konkursu SONATA
termin składania ofert 01.12.2022
forma składania ofert email: sibier@umk.pl
warunki zatrudnienia Za udział w projekcie student będzie otrzymywał stypendium wysokości 1250 PLN przez 10 miesięcy, od grudnia 2022 do września 2023.
dodatkowe informacje Prosimy o przesłanie na adres email poniższych dokumentów:

·     CV, z opisem wcześniej realizowanych zadań badawczych (i publikacji) oraz doświadczenia i osiągnięć związanych z zakresem projektu

·     list motywacyjny

·     zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STYPENDIUM NAUKOWE
dla studenta lub doktoranta

english description below

 

 Nazwa jednostki: Center for Language Evolution Studies, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nazwa stanowiska: Stypendysta naukowy (asystent naukowy) (2 stanowiska)

 

Pozycja 1

Wymagania:

Opis zadań:

 

Typ konkursu NCN: POLONEZ BIS

Termin składania ofert: 9 grudnia 2022, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Student będzie pracował w projekcie przez 20  miesięcy, od grudnia 2022 r. do końca sierpnia 2024  r., otrzymując stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów na adres pleyer@umk.pl:

 

 Pozycja 2

Wymagania:

Opis zadań:

 

Typ konkursu NCN: POLONEZ BIS

Termin składania ofert: 9 grudnia 2022, 23:59

 Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Student będzie pracował w projekcie przez 20 miesięcy, od grudnia 2022 r. do końca sierpnia 2024r., otrzymując stypendium w wysokości 1 200 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o przesłanie następujących dokumentów na adres pleyer@umk.pl:


SCHOLARSHIP POSITION: research assistant for MA or PhD student

Unit name: Center for Language Evolution Studies, Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University

Job title: student scholarship positions (research assistant) (2 positions)

 

Position 1

Requirements:

Description of tasks:

 Type of NCN call: POLONEZ BIS

 Closing date for receipt of tenders: 9 December 2022, 23:59

 Form of submitting offers: email

Conditions of employment:

The student will work in the project for 20 months, from December 2022 till the end of August 2024, receiving a scholarship of 3000 PLN per month.

Additional information:

Please submit the following documents to pleyer@umk.pl:

 

 Position 2

Requirements:

Description of tasks:

Type of NCN call: POLONEZ BIS

Closing date for receipt of tenders: 9 December 2022, 23:59

 Form of submitting offers: email

Conditions of employment:

The student will work in the project for 20 months, from December 2022 till the end of August 2024, receiving a scholarship of 1200 PLN per month.

Additional information:

Please submit the following documents to pleyer@umk.pl: