Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Rady dyscyplin naukowych


Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo

 1. prof. dr hab. Cezary Bronowski
 2. prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 3. prof. dr hab. Bogdan Burdziej
 4. prof. dr hab. Danuta Kűnstler-Langner
 5. prof. dr hab. Wacław Lewandowski
 6. prof. dr hab. Aleksander Madyda
 7. prof. dr hab. Przemysław Nehring
 8. prof. dr hab. Krzysztof Obremski
 9. prof. dr hab. Hanna Ratuszna
 10. prof. dr hab. Jerzy Smulski
 11. prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
 12. prof. dr hab. Leszek Żyliński
 13. dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK
 14. dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK
 15. dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
 16. dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK
 17. dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK
 18. dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK – Przewodnicząca Rady
 19. dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK
 20. dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK
 21. dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK
 22. dr hab. Karol Karp, prof. UMK
 23. dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
 24. dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
 25. dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK
 26. dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK
 27. dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
 28. dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK
 29. dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK
 30. dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK
 31. dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
 32. dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK
 33. dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
 34. dr hab. Paweł Tański, prof. UMK
 35. dr hab. Monika Tokarzewska, prof. UMK
 36. dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
 37. dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK
 38. dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK
 39. dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK
 40. dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
 41. dr hab. Bożena Żejmo, prof. UMK
 42. dr hab. Adam Kola
 43. dr Natalia Nielipowicz
 44. dr Katarzyna Norkowska
 45. dr Rafał Toczko
 46. dr Justyna Tuszyńska
 47. dr Anna Żurawska
 48. mgr Dominika Wysoczyńska (przedstawiciel doktorantów)
 49. prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (delegatka Komisji Uczelnianej NSZZ “Solidarność”)
 50. Ewa Konopa (przedstawicielka Samorządu Studenckiego)
 51. Paula Olszanowska (przedstawicielka Samorządu Studenckiego)

Rada Dyscypliny Językoznawstwo

 1. prof. dr hab. Adam Dobaczewski – Przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. Viara Maldjieva
 3. dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK
 4. dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK
 5. dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK
 6. dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
 7. dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
 8. dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK
 9. dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK
 10. dr hab. Monika Krajewska, prof. UMK
 11. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK
 12. dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
 13. dr hab. Waldemar Skrzypczak, prof. UMK
 14. dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK
 15. dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK
 16. dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK
 17. dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK
 18. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 19. dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK
 20. dr hab. Piotr Zemszał, prof. UMK
 21. dr hab. Magdalena Żabowska, prof. UMK
 22. dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK
 23. dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska
 24. dr Krystyna Bojałkowska
 25. dr Edyta Grotek
 26. dr Artur Karasiński
 27. dr Aneta Pawlak
 28. dr Sebastian Żurowski
 29. mgr Filip Olkiewicz (przedstawiciel doktorantów)