KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Rady dyscyplin naukowych


Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo

 1. prof. dr hab. Anna Branach-Kallas – Przewodnicząca Rady
 2. prof. dr hab. Cezary Bronowski
 3. prof. dr hab. Mirosława Buchholtz
 4. prof. dr hab. Bogdan Burdziej
 5. prof. dr hab. Danuta Kűnstler-Langner
 6. prof. dr hab. Wacław Lewandowski
 7. prof. dr hab. Aleksander Madyda
 8. prof. dr hab. Przemysław Nehring
 9. prof. dr hab. Krzysztof Obremski
 10. prof. dr hab. Hanna Ratuszna
 11. prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
 12. prof. dr hab. Maciej Wróblewski
 13. prof. dr hab. Leszek Żyliński
 14. dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK
 15. dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK
 16. dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
 17. dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK
 18. dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK
 19. dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK
 20. dr hab. Marzenna Cyzman-Eid, prof. UMK
 21. dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK
 22. dr hab. Karol Karp, prof. UMK
 23. dr hab. Adam Kola, prof. UMK
 24. dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
 25. dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK
 26. dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK
 27. dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK
 28. dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
 29. dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK
 30. dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK
 31. dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK
 32. dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
 33. dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK
 34. dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK
 35. dr hab. Paweł Tański, prof. UMK
 36. dr hab. Rafał Toczko, prof. UMK
 37. dr hab. Monika Tokarzewska, prof. UMK
 38. dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
 39. dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK
 40. dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK
 41. dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
 42. dr hab. Bożena Zilborowicz, prof. UMK
 43. dr Natalia Nielipowicz
 44. dr Katarzyna Norkowska
 45. dr Justyna Tuszyńska
 46. dr Anna Żurawska
 47. mgr Agnieszka Górska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Emilia Jaroszewska
 2. Katarzyna Kucharczyk

Rada Dyscypliny Językoznawstwo

 1. prof. dr hab. Adam Dobaczewski – Przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. Viara Maldjieva
 3. prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński
 4. dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK
 5. dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK
 6. dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK
 7. dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
 8. dr hab. Michał Głuszkowski, prof. UMK
 9. dr hab. Marta Kaliska, prof. UMK
 10. dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK
 11. dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK
 12. dr hab. Monika Krajewska, prof. UMK
 13. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK
 14. dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
 15. dr hab. Waldemar Skrzypczak, prof. UMK
 16. dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK
 17. dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK
 18. dr hab. Arleta Szulc, prof. UMK
 19. dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK
 20. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 21. dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK
 22. dr hab. Piotr Zemszał, prof. UMK
 23. dr hab. Magdalena Żabowska, prof. UMK
 24. dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska
 25. dr Krystyna Bojałkowska
 26. dr Edyta Grotek
 27. dr Artur Karasiński
 28. dr Aneta Pawlak
 29. dr Sebastian Żurowski
 30. mgr Filip Olkiewicz

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Alicja Dębska
 2. Kinga Osińska