Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Programy studiów


Studia I stopnia

Studia II stopnia


Na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2023 r. Rada Dziekańska Wydziału Humanistycznego UMK udzieliła zgody na jednorazowe przeniesienie, w roku akademickim 2023/2024, z semestru zimowego na semestr letni zajęć, dla studentów II roku s1 filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii polskiej, filologii romańskiej, filologii rosyjskiej (moduł nauczycielski):
– psychologia wykład (15 godzin) i ćwiczenia (15 godzin),
– pedagogika wykład (15 godzin) i ćwiczenia (15 godzin).