Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dla studentów I roku

Informacje dla studentów, którzy 1 października 2023 roku rozpoczynają I rok studiów.
 

Informujemy, że na stronie wydziału zamieszczane są ważne informacje dotyczące przebiegu studiów. Bardzo prosimy o regularne odwiedzanie strony, jak również sprawdzanie poczty studenckiej.

Na 10 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego będzie uruchomiona rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane, od 26 września na większość zajęć kierunkowych. Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy zapoznać się ze szczegółowym terminarzem rejestracji zamieszczonym na stronie (https://www.human.umk.pl/student/rejestracja-na-zajecia/) oraz z planem studiów (https://www.human.umk.pl/student/programy-studiow/) i planem zajęć (https://www.human.umk.pl/student/plany-zajec-i-lektoraty/).

Od 1 października w systemie USOS będzie można podpisać ślubowanie. Po podpisaniu ślubowania będzie można odebrać w dziekanacie legitymację studencką lub poprosić o zaświadczenie o statusie studenta. Odbiór legitymacji będzie możliwy, jeśli zdjęcie zostało zaakceptowane w systemie IRK i pod warunkiem uiszczenia opłaty.


ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII

Informujemy, że w terminie od 16 października 2023 r. do 10 grudnia 2023 r. należy odbyć obowiązkowe szkolenie BHP. Szkolenie i test dostępne są na platformie Moodle (Link do szkolenia: https://moodle.umk.pl/BHP/course/view.php?id=932).

Uwaga! Po 10 grudnia 2023 r. nie będzie możliwości zaliczenia testu.


Dziekanat mieści się w Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3 w pokojach 114, 115 i 120.

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów:

poniedziałek – 8.00-11.00 i 11.15-13.00
wtorek – nieczynny
środa – 8.00-11.00 i 11.15-13.00
czwartek – 9.30-11.00 i 11.15-14.30
piątek – 8.00-11.00 i 11.15-13.00

W dniach 2 i 3 października dziekanat Wydziału będzie czynny w godzinach 8.00-11.00 i 11.15-14.00. Z dziekanatem można kontaktować się mailowo, pisząc na adres Dziekanat_Human@umk.pl lub adres osoby prowadzącej dokumentację studentów danego kierunku:

filologia polska – studia I stopnia
filologia bałkańska – studia I i II stopnia
filologia rosyjska – studia I i II stopnia
kulturoznawstwo, specjalność ogólna – studia I stopnia
kulturoznawstwo – studia II stopnia
lingwistyka praktyczna i copywriting – studia I stopnia

 

filologia romańska – studia I i II stopnia
filologia włoska – studia I stopnia
kulturoznawstwo, specjalność Kultura Dalekiego Wschodu – studia I stopnia
lingwistyka stosowana – studia I stopnia

 

filologia angielska – studia I i II stopnia
filologia germańska – studia I i II stopnia
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – studia I stopnia
filologia polska jako obca – studia I stopnia
japonistyka – studia I i II stopnia

 

etnologia – antropologia kulturowa – studia I stopnia
filologia polska – studia II stopnia


W roku akademickim 2023/2024 Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom (niezależnie od roku studiów) zdalny dostęp do kursu szkolenia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK. Znajomość tych zasad ułatwi studiowanie i korzystanie z zasobów i usług oferowanych przez główną książnicę UMK.

Kurs elektroniczny dostępny jest na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. Informacje o szkoleniu będą stale dostępne na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Test będzie dostępny od 3 października 2023 r. do 4 marca 2024 r.

Uczestnictwo w zdalnym szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Humanistycznego studiów I stopnia (z wyjątkiem kierunku etnologia – antropologia kulturowa).

Zaliczenie szkolenia będzie wpisane w systemie USOS po 5 marca 2024 r.


OGŁOSZENIA O NIEOBECNOŚCIACH WYKŁADOWCÓW


Koordynatorzy kierunków

kierunek stopień koordynator kierunku 
etnologia – antropologia kulturowa studia I stopnia dr Rafał Beszterda
filologia angielska studia I stopnia dr Katarzyna Piątkowska
filologia angielska studia II stopnia
filologia bałkańska studia II stopnia dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK
filologia germańska studia I stopnia dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
filologia germańska studia II stopnia
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia I stopnia dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
filologia polska studia I stopnia dr hab. Magdalena Bizor-Dombrowska, prof. UMK
filologia polska studia II stopnia
filologia polska jako obca studia I stopnia dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
filologia romańska studia I stopnia dr Dorota Antoniewska-Lajus
filologia romańska studia II stopnia
filologia rosyjska studia I stopnia dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK
filologia rosyjska studia II stopnia
filologia włoska studia I stopnia prof. dr hab. Cezary Bronowski
japonistyka studia I stopnia dr Aleksandra Jarosz
japonistyka studia II stopnia
kulturoznawstwo studia I stopnia dr hab. Artur Duda, prof. UMK
kulturoznawstwo studia II stopnia
lingwistyka praktyczna i copywriting studia I stopnia dr Sebastian Żurowski
lingwistyka stosowana  studia I stopnia dr hab. Marta Kaliska, prof. UMK

Archiwum 2023/2024
Archiwum 2022/2023
Archiwum 2021/2022
Archiwum 2020/2021