KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dla studentów I roku

Informacje dla studentów, którzy 1 października 2021 roku rozpoczynają I rok studiów.


OGŁOSZENIA O NIEOBECNOŚCIACH WYKŁADOWCÓW


Uprzejmie przypominamy, że 10.12.2021 r. upływa termin zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP. W celu odbycia szkolenia należy wejść na platformę Moodle (moodle.umk.pl/BHP/).
W razie problemów należy kontaktować się z Działem Szkoleń BHP: umk.pl/studenci/bhp/.


SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

W roku akademickim 2021/2022 Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom (niezależnie od roku studiów) zdalny dostęp do kursu szkolenia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK oraz z zasadami korzystania z zasobów drukowanych i elektronicznych dostępnych na UMK.

Kurs elektroniczny dostępny jest na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. Informacje o szkoleniu będą stale dostępne na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Humanistycznego.


Koordynatorzy kierunków

kierunek stopień koordynator kierunku 
etnologia – antropologia kulturowa studia I stopnia dr Rafał Beszterda
filologia angielska studia I stopnia dr Katarzyna Piątkowska
filologia angielska studia II stopnia
filologia bałkańska studia I stopnia dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK
filologia bałkańska studia II stopnia
filologia germańska studia I stopnia dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
filologia germańska studia II stopnia
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia I stopnia dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
filologia polska studia I stopnia dr hab. Magdalena Bizor-Dombrowska, prof. UMK
filologia polska studia II stopnia
filologia polska jako obca studia I stopnia dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
filologia romańska studia I stopnia dr Anna Kochanowska
filologia romańska studia II stopnia
filologia rosyjska studia I stopnia dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK
filologia rosyjska studia II stopnia
filologia włoska studia I stopnia prof. dr hab. Cezary Bronowski
japonistyka studia I stopnia dr Adam Bednarczyk
japonistyka studia II stopnia
kulturoznawstwo studia I stopnia dr hab. Artur Duda, prof. UMK
kulturoznawstwo studia II stopnia
lingwistyka praktyczna i copywriting studia I stopnia dr Sebastian Żurowski
lingwistyka stosowana  studia I stopnia dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK

Archiwum 2021/2022
Archiwum 2020/2021