KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dla studentów I roku

Informacje dla studentów I roku (aktualizowane)


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU

Przypominamy, że 1 października 2020 roku o godz. 15:00 w Auli UMK, ul. Gagarina 11 w Toruniu, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 (IMMATRYKULACJA). W czasie uroczystości złożą Państwo ślubowanie, jak również zostaną Państwo poinformowani o kwestiach związanych ze studiowaniem. W czasie spotkania nie będą podpisywane żadne dokumenty ani wydawane legitymacje studenckie. Harmonogram wydawania legitymacji zostanie Państwu przekazany w późniejszym terminie. Przypominamy też, że 1 lub 2 października 2020 roku odbędą się spotkania organizacyjne z opiekunami, zgodnie z zamieszczonym poniżej porządkiem. W ich trakcie zostaną poruszone  sprawy związane z procesem nauczania w trybie zdalnym i stacjonarnym.

Treść komunikatu


Harmonogram spotkań z opiekunami I roku i koordynatorami kierunków (aktualizacja z dnia 21.09.2020)

kierunek stopień Data, godzina sala, budynek
filologia angielska studia I 1.10.2020, godz. 13.30-14.30 Aula AB 1.22, Collegium Humanisticum
filologia angielska studia II 1.10.2020, godz. 16.30-17.30 Aula AB 1.22, Collegium Humanisticum
filologia bałkańska studia I 1.10.2020, godz. 11.30 400, Collegium Maius
filologia germańska[i] studia I 1.10.20, godz. 12.00 AB 008 i AB 009, Collegium Humanisticum
filologia germańska studia II 1.10.20, godz. 13.15 AB 3.17, Collegium Humanisticum
filologia romańska[ii] studia I 1.10.20, godz. 11.30 Aula AB 1.22, Collegium Humanisticum
filologia romańska studia II 1.10.20, godz. 13.30 AB 1.07, Collegium Humanisticum
filologia rosyjska studia I 1.10.20, godz. 9.30 206, Collegium Maius
filologia rosyjska studia II 1.10.20, godz. 9.30 206, Collegium Maius
filologia włoska studia I 1.10.20, godz. 10.00 AB.009, Collegium Humanisticum
japonistyka studia I 2.10.20, godz. 9.00-11.30 AB.2.07, Collegium Humanisticum
japonistyka studia II 2.10.20, godz. 9.00-11.30 AB.2.07, Collegium Humanisticum
lingwistyka stosowana
lingwistyka stosowana z językiem rosyjskim studia I 1.10.20, godz. 11.30 206, Collegium Maius
lingwistyka stosowana z językiem francuskim[iii] 1.10.20, godz. 10.00 Aula AB 1.22, Collegium Humanisticum
lingwistyka stosowana: język włoski z językiem arabskim i język włoski z językiem czeskim 1.10.20, godz. 8.00 Aula AB 1.22, Collegium Humanisticum
lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim 1.10.20, godz. 9.00 Aula AB 1.22, Collegium Humanisticum
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia I 1.10.20, godz. 12.30 311, Collegium Maius
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia II 1.10.20, godz. 12.30 311, Collegium Maius
filologia polska studia I 1.10.20,
1 grupa:godz. 16.302 grupa: godz. 17.303 grupa: godz. 18.30
206, Collegium Maius
filologia polska studia II 1.10.20, godz. 19.30 206, Collegium Maius
komparatystyka literacko-kulturowa studia I 1.10.20, godz. 13.00 307, Collegium Maius
kulturoznawstwo studia I 1.10.20, godz. 10:30 – specjalność ogólna 405, Collegium Maius
Kulturoznawstwo, sp. Kultura Dalekiego Wschodu studia I 1.10.20, godz. 11:15 – specjalność KDW z j. chińskim

 

1.10.20, godz. 12:00 – specjalność KDW z j. japońskim

405, Collegium Maius
kulturoznawstwo studia II 1.10.20, godz. 12:45 405, Collegium Maius
lingwistyka praktyczna i copywriting studia I 1.10.20, godz.:
9.00-10.00,10.15-11.15,11.30-12.30
307, Collegium Maius
etnologia-antropologia kulturowa studia I 1.10.20, godz. 12:00 AB.1.07, Collegium Humanisticum

 

[i] Studentów I roku st. licencjackich zapraszamy 1 października w godzinach 12.00-14.00 do sal AB 008 i AB 009 w Coll. Humanisticum ul. Bojarskiego 1 na spotkanie z opiekunem roku, dr Anną Mikołajewską oraz test poziomujący, od którego zależy przydział do konkretnej grupy.

Obecność na spotkaniu i teście jest obowiązkowa. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z opiekunem: nanett@umk.pl.

[ii] Przed budynkiem na studentów oczekiwać będzie jeden z pracowników dydaktycznych, który kierować ich będzie do sali. Do budynku studenci wchodzą pojedynczo, stosując się do zaleceń pracownika dotyczących dezynfekcji i dystansowania.

Prosimy także o przestrzeganie zasad dystansowania społecznego przed wejściem do Collegium Humanisticum.

W razie niemożności uczestniczenia w spotkaniu stacjonarnym, prosimy zainteresowanych studentów o kontakt z mgr Sylwią Mołoń (smolon@umk.pl) lub dr A. Kochanowską (annakochanowska@umk.pl).

[iii] Przed budynkiem na studentów oczekiwać będzie jeden z pracowników dydaktycznych, który kierować ich będzie do sali. Do budynku studenci wchodzą pojedynczo, stosując się do zaleceń pracownika dotyczących dezynfekcji i dystansowania.

Prosimy także o przestrzeganie zasad dystansowania społecznego przed wejściem do Collegium Humanisticum.

W razie niemożności uczestniczenia w spotkaniu stacjonarnym, prosimy zainteresowanych studentów o kontakt z mgr Sylwią Mołoń (smolon@umk.pl) lub dr A. Kochanowską (annakochanowska@umk.pl).

 


kierunek stopień opiekun roku koordynator kierunku
filologia angielska studia I mgr Krzysztof Strzemeski dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK
filologia angielska studia II mgr Magdalena Kopczyńska
filologia bałkańska studia I dr Artur Karasiński dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK
filologia germańska studia I dr Anna Mikołajewska dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
filologia germańska studia II dr hab. Tomasz Waszak prof. UMK
filologia romańska studia I mgr Sylwia Mołoń dr Anna Kochanowska
filologia romańska studia II dr Natalia Nielipowicz
filologia rosyjska studia I mgr Irena Matczyńska dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK
filologia rosyjska studia II mgr Irena Matczyńska
filologia włoska studia I dr Olga Kutzner prof. dr hab. Cezary Bronowski
japonistyka studia I dr Adam Bednarczyk prof. dr hab. Krzysztof Stefański
japonistyka studia II dr Adam Bednarczyk
lingwistyka stosowana
lingwistyka stosowana z językiem rosyjskim studia I mgr Irena Matczyńska dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK
lingwistyka stosowana z językiem francuskim mgr Sylwia Mołoń
lingwistyka stosowana z językiem włoskim dr Katarzyna Rogalska-Chodecka
lingwistyka stosowna z językiem czeskim dr Joanna Marek
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia I mgr Marta Szada dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie studia II dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
filologia polska studia I dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK dr hab. Magdalena Bizor-Dombrowska, prof. UMK
filologia polska studia II dr hab. Magdalena Bizor-Dombrowska, prof. UMK
filologia polska jako obca studia I dr Monika Goszczyńska dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
komparatystyka literacko-kulturowa studia I dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK
kulturoznawstwo studia I dr Adrian Mianecki dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK
kulturoznawstwo studia II dr Adrian Mianecki
Kulturoznawstwo, sp. Kultura Dalekiego Wschodu studia I dr Adrian Mianecki
lingwistyka praktyczna i copywriting studia I dr Justyna Tuszyńska dr Sebastian Żurowski
etnologia-antropologia kulturowa
studia I dr Tomasz Kalniuk dr Rafał Beszterda
kurs „zerówka” NAWA dr Małgorzata Berend, mgr Justyna Wiśniewska