Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK


Skład orzekający w sprawie przyznania stypendium socjalnego Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2023/2024:


Numery kontaktowe od poniedziałku do piątku:

Godziny przyjmowania wniosków w Collegium Maius w sali 120:

poniedziałek – 8.00-11.00 i 11.15-13.00*
wtorek – nieczynny*
środa – 8.00-11.00 i 11.15-13.00*
czwartek – 9.30-11.00 i 11.15-14.30*
piątek – 8.00-11.00 i 11.15-13.00*

*Od 1 czerwca 2022 r. wprowadzona zostaje stała regulaminowa przerwa od godz. 11.00 do godz. 11.15. Prosimy uwzględnić ten fakt przy planowaniu wizyt w dziekanacie.


Komunikat!!!

Student, który został przyjęty w roku akademickim 2023/2024 na pierwszy rok studiów drugiego stopnia i skończył studia pierwszego stopnia na innym wydziale lub innej uczelni, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o średniej z ocen pozytywnych i negatywnych za III rok studiów licencjackich do swojego dziekanatu.
W przypadku niedostarczenia zaświadczenia student nie zostanie uwzględniony w rankingu do stypendium rektora.


TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW

 


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM SOCJALNE

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej na wydziałach. W celu otrzymania stypendium od października br. należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wyznaczonym terminie.


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM REKTORA


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW – ZAPOMOGI

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wnioski można składać przez cały rok akademicki.