KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pomoc materialna


Skład orzekający w sprawie przyznania stypendium socjalnego i specjalnego Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2019/2020:

Koordynatorem wniosków o stypendium socjalne i specjalne jest mgr Anna Osielska.

Dyżury składu orzekającego w październiku 2019 (budynek Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 120 i pokój 407):

poniedziałek: 8.00-15.00 (pokój 120) oraz 16.00-18.00 (pokój 120)
wtorek: 8.00-15.00 (pokój 120) oraz 16.00-18.00 (pokój 120)
środa: 8.00-15.00 (pokój 120) oraz 10.00-14.00 (pokój 407) oraz 15.00-19.00 (pokój 407)
czwartek: 8.00-15.00 (pokój 120)
piątek: 8.00-15.00 (pokój 120)
Dnia 31 października (czwartek) dyżur odbędzie się w godzinach 8.00-15.00 (pokój 120).

Terminy otwarcia generatora wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK

UWAGA!!!
Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż UMK, mogą na I roku studiów II stopnia ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. W tym celu zobowiązani są do dostarczenia do odpowiedniego dziekanatu zaświadczenia o średniej ocen pozytywnych i negatywnych za III rok studiów I stopnia.