KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Stypendia i pomoc materialna

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW


Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK

Skład orzekający w sprawie przyznania stypendium socjalnego i specjalnego Wydziału Humanistycznego w roku akademickim 2020/2021:


Generator wniosków w systemie USOSweb rusza 14 października 2020 r.

 Wnioski w systemie będzie można wypełnić do dnia:

 

Uwzględniając pogarszającą się sytuację epidemiologiczną władze rektorskie Uniwersytetu podjęły decyzję o zastosowaniu korespondencyjnej formy wnoszenia wniosków o przyznanie świadczeń stypendialnych i zapomóg.

List Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w wersji papierowej należy wysłać na poniższy adres z dopiskiem KOMISJA STYPENDIALNA – WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (w przypadku doktorantów KOMISJA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW – WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY):

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń


WAŻNE!
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie: 528 zł) dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.


O stypendia rektora na I roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się absolwent studiów pierwszego stopnia, nawet jeżeli minął więcej niż rok od ich ukończenia. Ograniczenie roku było regulacją w “starej” ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i już nie obowiązuje.

Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się po zaświadczenie o wysokości średniej z ocen pozytywnych i negatywnych za III rok studiów licencjackich do pani z dziekanatu, prowadzącej kierunek studiów.