KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Koordynatorzy kierunków


L.p. Kierunek Koordynator
1. filologia angielska dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK
2. filologia bałkańska dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK
3. filologia germańska dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
4. filologia romańska dr Anna Kochanowska
5. filologia rosyjska dr hab. Katarzyna Dembska, prof. UMK
6. filologia włoska prof. dr hab. Cezary Bronowski
7. japonistyka dr Adam Bednarczyk
8. lingwistyka stosowana dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK
9. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
10. filologia polska dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK
11. filologia polska jako obca dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
12. komparatystyka literacko-kulturowa dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK
13. kulturoznawstwo dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK
14. lingwistyka praktyczna i copywriting dr Sebastian Żurowski
15. logopedia dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK
16. etnologia dr Rafał Beszterda