Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Koordynatorzy kierunków


L.p. Kierunek Koordynator
1. filologia angielska dr Katarzyna Piątkowska
2. filologia bałkańska dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK
3. filologia germańska dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius
4. filologia romańska dr Dorota Antoniewska-Lajus
5. filologia rosyjska dr hab. Jolanta Brzykcy, prof. UMK
6. filologia włoska prof. dr hab. Cezary Bronowski
7. japonistyka dr Aleksandra Jarosz
8. lingwistyka stosowana dr hab. Marta Kaliska, prof. UMK
9. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK
10. filologia polska dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK
11. filologia polska jako obca dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
12. kulturoznawstwo dr hab. Artur Duda, prof. UMK
13. lingwistyka praktyczna i copywriting dr Sebastian Żurowski
14. etnologia-antropologia kulturowa dr Rafał Beszterda