Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Czasopisma wydziałowe


Rocznik Przekładoznawczy

“Rocznik Przekładoznawczy” jest ogólnopolskim periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu, stanowiącym platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością.

Linguistica Copernicana

W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Litteraria Copernicana

Pismo naukowe z zakresu szeroko rozumianej wiedzy o literaturze: nie tylko polskiej, także europejskiej i światowej. Nawiązuje do uprzednio wydawanych na Wydziale Filologicznym UMK zeszytów literaturoznawczych „Acta Universitatis Nicolai Copernici”.

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie

Czasopismo w swoich założeniach ma stanowić forum wymiany myśli, poglądów oraz przykładowych rozwiązań, jakimi warto się dzielić, by wspólnie dochodzić do nowych koncepcji teoretycznych, metod pracy nad tekstem, rozwiązań edytorskich oraz procedur postępowania z dziełem literackim.

Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

Czasopismo wydawane wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, które składa się z dwóch części: prawnej i literackiej, dotyczących prawodawstwa włoskiego oraz kultury i literatury włoskiej. Czasopismo wydawane od 2005 roku, znajduje się na liście ministerialnej jako punktowane.