ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Okolice – czasopismo naukowe

Okolice“, to pismo poświęcone problematyce z zakresu szeroko pojętej antropologii kulturowej, skierowane do szerokiego grona odbiorców zafascynowanych różnorodnością kulturowych koncepcji ludzkiej egzystencji. Pismo stanowi platformę służącą publikowaniu wyników badań, analiz, opisów i wrażeń z podróży zamieszczonych głównie w pracach studentów toruńskiego ośrodka etnologicznego, ale także w tekstach nadsyłanych przez absolwentów oraz studentów z innych ośrodków w Polsce i za granicą.

Autorzy prac poruszają się w ramach dyscyplin takich jak etnografia, folklorystyka, etnologia i antropologia kulturowa, prowadzą także badania interdyscyplinarne wykorzystując dziedzictwo, metodologię, materiały, czy zasoby wiedzy wspomnianych obszarów nauki.

Czasopismo ukazuje się w cyklu rocznym. Na łamach „Okolic” publikujemy artykuły naukowe, raporty z badań terenowych bądź kwerend archiwalnych, analizy wywiadów, polemiki, a także recenzje. Dość elastyczny i pojemny tematycznie charakter naszego pisma sprzyjać ma interdyscyplinarnej wymianie myśli i doświadczeń badaczy i teoretyków zainspirowanych zarówno etnografią i etnologią wraz z ich klasycznym dorobkiem jak i zorientowanych na nowatorskie sposoby analizy, interpretacji i diagnozowania kulturowych problemów współczesnego świata poprzez ujęcie antropologiczne.

Pierwszy numer „Okolic” ukazał się w 2003 roku. Przez pierwsze 11 lat swojej egzystencji „Okolice” prowadzone były przez Koło Naukowe Studentów Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przez lata opiekę naukową nad pismem zapewniała Rada Redakcyjna, którą tworzyli dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK oraz dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK. Od 2018 roku w prace Rady Redakcyjnej zaangażowali się pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, a redakcją zajęła się dr Joanna Książek. Tom za rok 2019 dostępny jest jedynie w wersji elektronicznej.

 „OKOLICE” Rocznik etnologiczny, ISNN 1732-3185

Rada Redakcyjna
[Scientific Board]
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, prof. UMK
dr Rafał Beszterda
dr Maja Dobiasz-Krysiak
dr Tomasz Kalniuk
dr Rafał Kleśta-Nawrocki
Redakcja
[Board of Editors]
dr Joanna Książek – Redaktor Naczelna [Editor-in-Chief]
Wydawca:
[Publisher]
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK
Adres redakcji
[Principal Contact]
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, Polska
Teksty do “Okolic” należy przesyłać na adres: okolice@umk.pl
Wskazówki dla autorów
[Author Guidelines]
 PDF

Etyka publikowania PDF, Papublication ethics PDF

Numery “Okolic”

Tomy aktualne (czasopismo online):

 

“Okolice”, 2022-23, t. 15

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2021-22, t.14

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2019, t 13

 

 

 

 

 

 

Tomy archiwalne (wersja pierwotna drukowana):

 

“Okolice”, 2014, t. 12

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2013, t. 11
PDF

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2012, t. 10
PDF

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2011, t. 9
PDF

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2010, t. 8
PDF

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2009, t. 7
PDF

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2008, t. 6

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2007, t. 5

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2006, t. 4

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2005, t. 3, nr. 3-4

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2005, t. 3, nr. 1-2

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2004, t. 2, nr. 3-4

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2004, t. 2, nr. 1-2

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2003, t. 1, nr. 2-3

 

 

 

 

 

 

 

“Okolice”, 2003, t. 1, nr. 1