ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Studia podyplomowe w zakresie etnologii

Wielokulturowy i wieloetniczny świat to fascynująca mozaika, którą można zrozumieć. Od lat z powodzeniem robi to etnologia – antropologia kulturowa – nauka, która za cel obrała sobie badanie kulturowej różnorodności. Absolwenci podyplomowego studium z etnologii, zapoznając się z etnologicznym widzeniem świata, zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, dzięki którym nie tylko nic, co ludzkie, nie będzie im obce, ale wszystko, co obce, stanie się im bliższe i bardziej zrozumiałe. Ukończenie studium podnosi kompetencje osób zaangażowanych w pracę muzealną i w prowadzenie ogólnie pojętej działalności kulturalnej. Pomaga również tym, którzy chcieliby taką pracę wykonywać.

Studia podyplomowe w zakresie etnologii:

I. Informacje ogólne

 • Charakterystyka studiów:

Absolwent uzyskuje podstawowe wiadomości z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Zyskuje wiedzę z zakresu teorii kultury, tradycyjnych kultur Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, współczesnych stosunków etnicznych, mniejszości etnicznych, narodowych itd. Uzyskuje także podstawową wiedzę z zakresu sposobów wykorzystania zdobytych wiadomości w dydaktyce szkolnej, animacji kultury i muzealnictwie oraz poznaje metody i techniki badawcze etnologii.

 • Program i plan studiów podyplomowych:  program studiów,    plan studiów 
 • Obszary kształcenia: obszar nauk humanistycznych
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Kierownik studiów: dr Tomasz Kalniuk
 • Koszt studiów: I semestr – 1.680 zł, II semestr – 1.680 zł, przy wniesieniu opłaty za cały rok – 3.360 zł


II. Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: w zależności od ogłoszenia naboru w danym roku akademickim
 • Adresaci studiów podyplomowych:
  Studia adresowane są do ludzi z pasją, dla których etnologia stanowi obiekt specjalnych, pozazawodowych zainteresowań, albo którym wiedza z zakresu etnologii może być przydatna w codziennej pracy: animatorów kultury, muzealników, nauczycieli, pracowników instytucji państwowych, samorządowych, zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego.
 • Warunki kwalifikacji: Złożenie wymaganych dokumentów, kolejność zgłoszeń.
 • Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:
  Wydział Humanistyczny UMK, Studia podyplomowe w zakresie etnologii
  ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 115
  87-100 Toruń
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie/kwestionariusz osobowy (wzór)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

III. Kontakt

 • dr Dominika Dźwinel
  Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMK
  ul. Fosa Staromiejska 1, pok. 115
  87-100 Toruń
  tel./fax. +48 56 611-35-19
  e-mail: d.dzwinel@umk.pl

Dziekanat czynny dla kandydatów i studentów: poniedziałek 8:00-13:00, wtorek nieczynny, środa 8:00-13:00, czwartek 9:30-14:30, piątek 8:00-13:00.