ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK

Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK działa od roku 2000. Zostało utworzone przez studentów pierwszego rocznika etnologii, otwartego po wieloletniej przerwie, w której nabór na studia był zawieszony. Jest jednym z aktywniejszych kół na UMK.

Obecnie praca studentów skupia się głównie wokół zgłaszanych projektów, tak indywidualnych, jak i zespołowych, które po realizacji są sprawozdawane. Podejmowane przez członków Koła inicjatywy miały wielokrotnie wpływ na ich przyszłą drogę życiową: wybór pracy, działalność w fundacjach, stowarzyszeniach itp. Są także atrakcyjnym dopełnieniem studiów oraz dają możliwość realizacji własnych zainteresowań i pasji.

Projekty przeprowadzane przez studentów mają w większości zasięg środowiskowy i akademicki, ale wielokrotnie są kierowane także  do mieszkańców miasta i regionu. Część imprez ma charakter międzyuczelniany czy ogólnopolski, jednak niektóre z inicjatyw przybierają kształt międzynarodowy. Członkowie Koła współpracują z licznymi organizacjami i instytucjami kultury oraz ośrodkami badawczymi, biorą udział i organizują badania terenowe, wyjazdy oraz wymiany studenckie, także o charakterze międzynarodowym. Zapraszają gości z innych ośrodków i innych krajów.  Prezentują wyniki swoich badań w formie prelekcji, wykładów, wystaw i prezentacji multimedialnych, a także artykułów, które publikują między innymi we własnym piśmie „Okolice”.

Każdy student etnologii – antropologii kulturowej na UMK, może działać w Kole, być inicjatorem kolejnych inspirujących wydarzeń i projektów. Może tu realizować wraz z innymi studentami swoje pasje i plany etnologiczne.