ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Okolice 2019

Okolice. Rocznik Etnologiczny, 2019.
Redakcja tomu: dr Joanna Książek
Korekta: dr Elwira Wilczyńska

Spis treści PDF
Michał Antonowicz
Raport z badań etnologicznych nad polską społecznością w regionie Średniego Przyirtysza na Syberii Zachodniej PDF 
Ludmiła Sokołowa
Музыкальная жизнь поляков Новониколаевска–Новосибирска (конец XIX–80-е годы XX века) PDF 
Marta Frączkiewicz
Życie przedstawicielek ludności rodzimej na Warmii i Mazurach pod koniec II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu PDF
Jacek Kosma
Regionalna specyfika czarniny na Kujawach i Pomorzu na podstawie XIX- i XX-wiecznych Książek kucharskich PDF 
Anna Natalia Kmieć
Wspólna forma, skrajne treści. Analiza wybranych napisów w przestrzeni miejskiej Łodzi PDF
Magdalena Wilkowska
Studenckie życie na walizkach. O prywatności i codzienności w najmowanej przestrzeni mieszkalnej PDF 
Damian Tarkowski
Czy król jest nagi? Przyczynek do badań kosmogonii Waltera Russella PDF