Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Linguistica Copernicana

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do napisania artykułu do czasopisma językoznawczego Linguistica Copernicana (ISSN 2080-1068 (print); ISSN 2391-7768 (online)).

W czasopiśmie są publikowane artykuły ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólnego, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach słowiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

W trosce o wysoki poziom pisma artykuły są kwalifikowane do druku jako teksty anonimowe, na podstawie recenzji, dla autora również anonimowej (zasady recenzowaniaformularz recenzji).

Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Czasopismo jest otwarte dla wszystkich językoznawców.

Prace można nadsyłać w dowolnym terminie, czasopismo jest wydawane raz w roku.

W załączeniu można znaleźć szczegółowe informacje dla autorów, dotyczące zasad przygotowania tekstu do druku.

Wszystkim członkom Rady Redakcyjnej Linguistica Copernicana uprzejmie dziękujemy za wyrażenie zgody na objęcie patronatu nad pismem. Autorytet wielu wybitnych uczonych będzie wspierał nasze przedsięwzięcie wydawnicze i stałą troskę o poziom merytoryczny czasopisma.

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0): http://apcz.pl/czasopisma/index.php/LinCop

Czasopismo Linguistica Copernicana jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, CEJSH, ICI Journal Master List (Index Copernicus), EZB Electronic Journal Library, PBN/POL-index oraz EBSCO.

 

Łączymy wyrazy szacunku

Redaktor naczelny
Maciej Grochowski
Sekretarz redakcji
Magdalena Żabowska