Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Recenzenci

Zasady recenzowania;

Formularz recenzji;

 

Recenzenci tomu 18/2021:

Roman Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Krzysztof Bogacki (Uniwersytet Warszawski)
Renata Bura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Jolanta Chojak (Uniwersytet Warszawski)
Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Teresa Dobrzyńska (prof. em. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (Uniwersytet Warszawski)
Maksim Duszkin (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
Adam Głaz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mirosław Jankowiak (Czech Academy of Sciences, Czechy)
Aleksandra Janowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Brian D. Joseph (The Ohio State University, USA)
Iwona Kosek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Veselinka Labroska (Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia)
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Tadeusz Lewaszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marjan Markovikj (Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia)
Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Oczko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Mikołaj Pryhodzič (Belarusian State University, Mińsk, Białoruś)
Achim Rabus (University of Freiburg, Niemcy)
Nataliya Shumarova (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina)
Janusz Siatkowski (Uniwersytet Warszawski)
Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Izabela Szymańska (Uniwersytet Warszawski)
Oleksandr Taranenko (National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina)
Edward Wornar (Universität Leipzig, Niemcy)
Władysław Zabrocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Recenzenci tomu 17/2020:

Anna Bochnakowa (Uniwersytet Jagielloński)
Eugeniusz Cyran (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski)
Grażyna Demenko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jerzy Duma (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
Bogusław Dunaj (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Elżbieta Górska (Uniwersytet Jagielloński)
Paulina Horbowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Leonid Iomdin (Russian Academy of Sciences, Moscow)
Elżbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski)
Lechosław Jocz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Anna Krzyżanowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mariusz Leńczuk (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)
Anita Lorenc (Uniwersytet Warszawski)
Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)
Witold Maciejewski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Magdalena Pastuch (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Jacek Perlin (Uniwersytet Warszawski)
Bronisław Rocławski
Jerzy Rubach (Uniwersytet Warszawski)
Michał Rzepiela (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)
Dominika Skrzypek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marzena Stępień (Uniwersytet Warszawski)
Jolanta Szpyra-Kozłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki)
Hubert Wolanin (Uniwersytet Jagielloński)
Mariola Wołk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzenci tomu 16/2019:

Zbigniew Babik (Uniwersytet Jagielloński)
Leszek Bednarczuk (Akademia Polonijna w Częstochowie)
Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski)
Jolanta Chojak (Uniwersytet Warszawski)
Anna Cychnerska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (Uniwersytet Warszawski)
Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski)
Adam Głaz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Rafał Górski (Uniwersytet Jagielloński)
Mariola Jakubowicz (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
Brian Joseph (Ohio State University)
Georg A. Kaiser (Universität Konstanz)
Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Małgorzata Korytkowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
Iwona Kosek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Marek Kuźniak (Uniwersytet Wrocławski)
Janina Labocha (Uniwersytet Jagielloński)
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Uniwersytet Warszawski)
Anetta Luto-Kamińska (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)
Jolanta Maćkiewicz (Uniwersytet Gdański)
Agnieszka Małocha-Krupa (Uniwersytet Wrocławski)
Aleksandra Niewiara (Uniwersytet Śląski)
Tomasz Nowak (Uniwersytet Śląski)
Anna Pajdzińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Ivan Petrov (Uniwersytet Łódzki)
Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)
Agnieszka Słoboda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Marek Stachowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dorota Szumska (Uniwersytet Jagielloński)
Oleksandr Taranenko (Національна академія наук України)
Jadwiga Waniakowa (Uniwersytet Jagielloński)
Daniel Weiss (Universität Zürich)
Joanna Zaucha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Recenzenci tomu 15/2018:

Leszek Bednarczuk
Zofia Berdychowska
Tilman Berger
Zofia Bilut-Homplewicz
Jolanta Chojak
Magdalena Danielewiczowa
Mawande Dlali
Stanisław Gajda
Stefan Grzybowski
Romuald Huszcza
Alina Israeli
Lechosław Jocz
Halina Karaś
Aleksander Kiklewicz
Stanisław Koziara
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
Christian Locatell
Anita Lorenc
Marek Łaziński
Witold Maciejewski
Tomasz Mika
Alicja Nagórko
Nicole Nau
Tomasz Nowak
Anna Pajdzińska
Adam Pawłowski
Helena Pociechina
Renata Przybylska
Danuta Rytel-Schwarz
Dominika Skrzypek
Agnieszka Słoboda
Piotr Sobotka
Magdalena Szulc-Brzozowska
Dorota Szumska
Jadwiga Waniakowa
Björn Wiemer
Bartosz Wojciechowski
Mariola Wołk

 

Recenzenci tomu 14/2017:

Leszek Bednarczuk
Krzysztof Bogacki
Wiesław Boryś
Jolanta Chojak
Magdalena Danielewiczowa
Ewa Deptuchowa
Maciej Eder
Victor Friedman
Rafał L. Górski
Leonid Iomdin
Jarosław Jakielaszek
Ewa Jędrzejko
Małgorzata Korytkowska
Iwona Kosek
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Wiesław Lubaszewski
Tomasz Mika
Alicja Nagórko
Tomasz Nowak
Małgorzata Nowakowska
Anna Pajdzińska
Magdalena Pastuchowa
Adam Pawłowski
Jacek Perlin
Ljudmila Popović
Daniel Recasens
Michał Rzepiela
Dorota Szumska
Jolanta Tambor
Zygmunt Saloni

 

Recenzenci tomu 13/2016:

Zbigniew Babik
Jerzy Bańczerowski
Stanisław Borawski
Artur Bracki
Bernhard Brehmer
Jolanta Chojak
Piotr Chruszczewski
Magdalena Danielewiczowa
Grażyna Demenko
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
Alina Israeli
Mariola Jakubowicz
Halina Karaś
Alina Kępińska
Iwona Kosek
Stanisław Koziara
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Marek Łaziński
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Thomas Menzel
Tomasz Mika
Tomasz Nowak
Anna Pajdzińska
Magdalena Pastuchowa
Jacek Perlin
Marzena Stępień
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
Zofia Zaron
Gennadij Zeldowicz

 

Recenzenci tomu 12/2015:

Leszek Bednarczuk
Václav Blažek
Wiesław Boryś
Wojciech Chlebda
Jolanta Chojak
Magdalena Danielewiczowa
Rafał Górski
Lechosław Jocz
Halina Karaś
Alina Kępińska
Iwona Kosek
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Tomasz Mika
Borys Norman
Tomasz Nowak
Joanna Odrowąż-Sypniewska
Elena Padučeva
Anna Pajdzińska
Predrag Piper
Ljudmila Popović
Irena Sawicka
Marzena Stępień
Agata Trawińska
Ryszard Tokarski
Björn Wiemer
Mariola Wołk
Henryk Wróbel
Zofia Zaron
Gennadij Zeldowicz

 

Recenzenci tomu 11/2014:

Zbigniew Babik
Wiesław Boryś
Jerzy Bralczyk
Jolanta Chojak
Magdalena Danielewiczowa
Stanisław Dubisz
Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Piotr Krzyżanowski
Lechosław Jocz
Andrzej Kątny
Alina Kępińska
Iwona Kosek
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Marek Łaziński
Thomas Menzel
Tomasz Nowak
Mikhail Ordin
Anna Pajdzińska
Jacek Perlin
Beata Raszewska-Żurek
Ewa Rogowska-Cybulska
Irena Sawicka
Jan Sokołowski
Wiesław Stefańczyk
Dorota Szumska
Marcela Świątkowska
Bone Veliczkowski
Ada Vidovic-Muha
Bogdan Walczak
Jadwiga Waniakowa
Zofia Zaron

 

Recenzenci czasopisma w roku 2013:

Mirosław Bańko
Leszek Bednarczuk
Václav Blažek
Jerzy Bralczyk
Wojciech Chlebda
Jolanta Chojak
Piotr Chruszczewski
Anna Cychnerska
Magdalena Danielewiczowa
Adam Dobaczewski
Henryk Fontański
Rafał L. Górski
Renata Grzegorczykowa
Elżbieta Jamrozik
Lechosław Jocz
Henryk Kardela
Petr Karlík
Aleksander Kiklewicz
Iwona Kosek
Krystyna Kowalik
Iwona Kraska-Szlenk
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Thomas Menzel
Anna Pajdzińska
Renata Przybylska
Bożena Rozwadowska
Dorota Szumska
Ryszard Tokarski
Björn Wiemer
Ewa Willim
Krzysztof Tomasz Witczak
Jacek Witkoś
Henryk Wróbel
Zofia Zaron
Gennadiy Zeldovych

 

Recenzenci czasopisma w roku 2012:

Wojciech Chlebda
Jolanta Chojak
Anna Cychnerska
Magdalena Danielewiczowa
Adam Dobaczewski
Marek Dziekan
Rafał L. Górski
Jarosław Jakielaszek
Ewa Jędrzejko
Lechosław Jocz
Halina Karaś
Aleksander Kiklewicz
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Piotra Łobacz
Aleksander Naumow
Anna Pajdzińska
Jacek Perlin
Katarzyna Skowronek
Dorota Szumska
Sergiejus Temčinas
Agata Trawińska
Bogdan Walczak
Jadwiga Waniakowa
Ewa Willim
Andrzej Zaborski
Zofia Zaron

 

Recenzenci czasopisma w roku 2011:

Wiesław Boryś
Magdalena Danielewiczowa
Adam Dobaczewski
Rafał L. Górski
Gerd Hentschel
Halina Karaś,
Iwona Kosek
Anna Kozłowska
Iwona Kraska-Szlenk
Halina Mieczkowska
Barbara Milewska-Waźbińska
Anna Pajdzińska
Marie Podobová
Jiří Rejzek
Irena Sawicka
Jan Sokołowski
Dorota Szumska
Maria Szupryczyńska
Elżbieta Tabakowska
Zuzanna Topolińska
Jadwiga Waniakowa
Björn Wiemer
Henryk Wróbel
Zofia Zaron
Šárka Zikánová

 

Recenzenci czasopisma w roku 2010:

Andrzej Bogusławski
Wiesław Boryś
Wojciech Chlebda
Jolanta Chojak
Magdalena Danielewicz
Adam Dobaczewski
Krystyna Kleszczowa
Krystyna Kowalik
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Marek Łaziński
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
Halina Mieczkowska
Anna Pajdzińska
Jacek Perlin
Jadwiga Puzynina
Marcela Świątkowska
Zuzanna Topolińska
Jadwiga Waniakowa
Ewa Wolnicz-Pawłowska
Zofia Zaron

 

Recenzenci czasopisma w roku 2009:

Andrzej Bogusławski
Wiesław Boryś
Magdalena Danielewiczowa
Adam Dobaczewski
Włodzimierz Gruszczyński
Jarosław Jakielaszek
Halina Karaś
Krystyna Kowalik
Roman Laskowski
Czesław Łapicz
Anna Pajdzińska
Jacek Perlin
Jan Sokołowski
Zuzanna Topolińska
Ewa Wolnicz-Pawłowska
Zofia Zaron