Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Bieżący numer

LINGUISTICA COPERNICANA 

Nr 19/2022

Spis treści

Wspomnienie

Maciej Grochowski

Działalność naukowa Jadwigi Wajszczuk
 
Artykuły
 
Andrzej Bogusławski
Zgodność z „prawem tożsamości” czy błąd „idem per idem”? 
 
Andrzej Bogusławski
On the status of “attestation adverbials” in bipolar questions
 
Andrzej Bogusławski
Słowo o amelioratywach i pejoratywach w kręgu mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mownej aprobaty / dezaprobaty działań
 
Magdalena Danielewiczowa
Przysłówki wprowadzające ilościową charakterystykę uczestników zdarzenia: główne opozycje znaczeniowe
 
Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
“Ponad” – “około” – “gdzieś” – “dobry”, czyli o aproksymatorach na różnych piętrach nieprzedmiotowego poziomu języka
 
Teresa Dobrzyńska
Cierpki smak rajskich jabłuszek. Nazwy przedmiotu w różnojęzycznych wersjach tekstu literackiego a rozbieżne interpretacje utworu
 
Izabela Duraj-Nowosielska
Szare strefy, w różnych odcieniach szarości: między wyrażeniami adwerbialnymi z poziomu przedmiotowego a nieprzedmiotowego oraz z poziomu metapredykatywnego a metatekstowego
 
Maciej Grochowski
Słowo “tuż” wśród operatorów metapredykatywnych
 
Anna Kisiel
Partykuły spajające jako podklasa jednostek metatekstowych
 
Piotr Sobotka
Uwagi o żeby-zdaniach w języku polskim w kontekście pochodzenia i dziejów operatora “żeby”
 
Zuzanna Topolińska
Semantyka i składnia polskiego predykatu “ale”
 
Zuzanna Topolińska
Pol. “czas” vs “pogoda” ~ Mac. “време”. Różnice w konceptualizacji świata
 
Joanna Zaucha
Przyczynek do teorii cytowania Jadwigi Wajszczuk
 
Magdalena Żabowska
Sprzeczność i inne typy dewiacji językowych w polu komentarzy metatekstowych

Sebastian Żurowski
Przegląd polskich badań nad strukturą tematyczno-rematyczną wypowiedzi (1977–1997)

 
Informacje o autorach

Informacje dla autorów