KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Bieżący numer


LINGUISTICA COPERNICANA 

Nr 17/2020

Spis treści

Od redakcji
 
Artykuły
 
Maciej Grochowski
Jubileusz Profesor Zuzanny Topolińskiej
 
Andrzej Bogusławski
Z dziejów ogólnej teorii języka. Glosa w sprawie puścizny Humboldta i puścizny de Saussure’a
 
Zuzanna Topolińska
Semantyczny paradygmat kategorii przypadka i jego wykładniki formalne (z perspektywy języków polskiego i macedońskiego)
 
Zuzanna Topolińska
Ze zbioru polskich operatorów referencji
 
Jarosław Jakielaszek
The Subjunctive–Indicative Opposition in Latin: A Contrastive Feature Hierarchy Approach
 
Izabela KozeraSławomirska
Суффиксальная вариативность русского глагола (по данным НКРЯ)
 
Paulina Rosalska
Jednostki języka oparte na ciągu łącznie
 
Agnieszka Kaliska
Potentiel connotatif de sang et de son équivalent polonais krew étudié à travers les séquences figées et métaphoriques
 
Irena Sawicka
Problem długich samogłosek w języku macedońskim
 
Agata Trawińska, Anna Cychnerska
Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej
 
Marek Radomski
Komponent fonologiczny języka polskiego jako struktura rdzeń-peryferie na przykładzie akcentu wyrazowego w galicyzmach
 
Wojciech Stelmach
Język tekstu z kodeksu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (sygnatura Cim.769)
 
Marcin Kuźmicki
Emendacje w tekstach średniowiecznych – problem ich interpretacji i edycji (na przykładzie zapiski sądowej z księgi ziemskiej poznańskiej II)
 
Agata Skurzewska
Матеріялы до руского словаря – rękopiśmienny dziewiętnastowieczny słownik ukraińsko-polski Josyfa Skomorowskiego
 
Anna Nowakowska-Głuszak
Użycie wielkich liter w tekstach prawniczych w kontekście przekładu z języka hiszpańskiego na polski
 
 
Informacje o autorach

Informacje dla autorów