Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Serie wydawnicze


Antyk Romantyków
Archiwum Emigracji
Archiwum Emigracji. Dokumentacja Życia Literackiego Kręgu Londyńskich “Wiadomości” (1945-1981)
Biblioteczka Dziecięca
Biblioteczka Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie POSTCOMER UMK
Dialog chrześcijańsko-muzułmański
Dydaktyka języka arabskiego
Historia naturalna
Japonica Toruniensia
Język rosyjski dla Polaków
Kultura rocka
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Orient w literaturze
Paralele: Folklor – Literatura – Kultura
Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
Romantyzm w pierwodrukach
Rosja w dialogu kultur
Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym
Teorie – Porównania – Dyskursy
Toruńskie Studia Antropologiczne
Xenia Toruniensia
Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski
Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu
Zygmunt Krasiński