KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

“Litteraria Copernicana”

>>> ENGLISH VERSION

Litteraria Copernicana jest czasopismem naukowym redagowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukazuje się od 2008 roku. Do końca 2015 roku (numery 1-16) czasopismo wychodziło w trybie półrocznym, a od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik.

Pismo prezentuje oryginalne i wartościowe prace z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz historii i teorii kultury (w tym teatrologii, filmoznawstwa, historii sztuki i szeroko pojętej humanistyki). Każdy numer czasopisma ma charakter monograficzny i jest redagowany naukowo przez specjalistów zajmujących się przewodnią tematyką tomu.

Główny trzon Litteraria Copernicana stanowi dział „Studia i rozprawy”, w którym zamieszczane się artykuły będące rezultat oryginalnych i nowatorskich badań autorów. Stałym działem czasopisma są również „Mistrzowie” – prezentacja sylwetki i dokonań uznanych badaczy, a także „Recenzje” prezentujące głownie ocenę książek. W zależności od numeru, w kwartalniku występują działy „Materiały i archiwalia”, „Wywiady” czy „Varia” – artykuły zazwyczaj wykraczające poza tematyczne ramy danego numeru.

Wśród autorów i redaktorów numerów znajdują się pracownicy zarówno toruńskiego środowiska naukowego i kulturalnego, jak i badacze z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

Główną wersją każdego numeru Litteraria Copernicana jest wersja drukowana.

ISSN print   1899-315X
ISSN online 2392-1617

Liczba punktów na liście MNiSW (2021): 40 pkt.