Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

NUMERY OPUBLIKOWANE

 

 

2022
Okładka 4(44)/2022
Okładka 3(43)/2022
Poemat dramatyczny

red. M. J. Olszewska,
K. Samsel
2(42)/2022
Afekty w teorii

red. A. Regiewicz
Okładka 1(41)/2021
Lektury twórców

red. J. Waligóra
2021
Okładka 4(40)/2021
Lovecraftiana

red. K. Gadomska,
Ph. Ch. Met
Okładka 3(39)/2021
Powieść kryminalna

red. A. Skubaczewska-Pniewska
2(38)/2021
Chiny – utopie i dystopie

red. H. Kupś,
M. Szatkowski
Okładka 1(37)/2020
W klatce

red. D. Kulczycka,
A. Naplocha
2020
Okładka 4(36)/2020
Tyrmand

red. M. Woźniak,
M. Wróblewski
Okładka 3(35)/2020
Ellipsis

red. B. Kucała, B. Piątek
Okładka 2(34)/2020
Le Clézio

red. N. Nielipowicz
Okładka 1(33)/2020
Tatarzy i Słowiańszczyzna

red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz,
G. Miškinienė
2019
Okładka 4(32)/2019
Alia Latinitas

red. B. Awianowicz
Okładka 3(31)/2019
Biblia

red. E. Jakiel
Okładka 2(30)/2019
Mikroliteratury

red. A. Jarosz,
T. Wicherkiewicz
Okładka 1(29)/2019
Na szlakach Śródziemnomorza

red. M. M. Dziekan,
M. Lewicka
2018
Okładka 4(28)/2018
Echa antyku

red. T. Waszak,
M. Wołk
Okładka 3(27)/2018
Pierwsza Wojna i (nie)pokój

red. A. Branach-Kallas,
P. Sadkowski
Okładka 2(26)/2018
Reżyserzy „Kontaktu”

red. A. Duda,
M. Wiśniewska
Okładka 1(25)/2018
Stanisław Witkiewicz

red. M. Krajkowski,
B. Kuczkowski,
M. Radowska-Lisak
2017
Okładka 4(24)/2017
Akutagawa

red. A. Bednarczyk,
M. de Zoete-Leśniczak
Okładka 3(23)/2017
Dziecko i dzieciństwo w kulturze polskiej

red. T. Kalniuk,
V. Wróblewska
Okładka 2(22)/2017
Kobieta i epoki. Wiek XIX

red. P. Abriszewska,
M. Radowska-Lisak
Okładka 1(21)/2017
Henry James. Muzeum pisarza

red. M. Buchholtz,
D. Guttfeld, G. Koneczniak
2016
Okładka 4(20)/2016
Profesor. Pamięci Artura Hutnikiewicza

red. B. Burdziej,
M. Kalinowska,
H. Ratuszna
Okładka 3(19)/2016
Konstruktywizm w literaturoznawstwie

red. P. Bohuszewicz,
M. Cyzman
Okładka 2(18)/2016
Tatarzy polscy – adoptowani do narodu

red. M. Lewicka, Cz. Łapicz
Okładka 1(17)/2016
Tekst i głos. Studia

red. D. Kaja, P. Tański
2015
Okładka 2(16)/2015
Pożytki z porównania

red. A. F. Kola, M. Wołk
Okładka 1(15)/2015
Skarga

red. K. Obremski
2014
Okładka 2(14)/2014
Japonia

red. A. Bednarczyk,
S. Kołos, H. Ratuszna
Okładka 1(13)/2014
Arabia.
Stałe i zmienne w literaturze arabskiej

red. M. M. Dziekan,
M. Lewicka
2013
Okładka 2(12)/2013
(Nad)użycia literatury

red. T. Waszak, L. Żyliński
Okładka 1(11)/2013
Grabiński

red. red. A. Mianecki,
T. Pudłocki
2012
Okładka 2(10)/2012
Kolor w literaturze

red. J. Bielska-Krawczyk
Okładka 1(9)/2012
Ciało w literaturze wieków dawnych

red. P. Bohuszewicz,
I. Szczukowski
2011
Okładka 2(8)/2011
Cyborg. Technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych

red. E. Lorek-Jezińska,
K. Więckowska
Okładka 1(7)/2011
Italia. Inspiracje włoskie w literaturach słowiańskich

red. B. Burdziej,
A. Kościołek
2010
Okładka 2(6)/2010
Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich

red. A. Gęsicka
Okładka 1(5)/2010
Kampus. Pisarstwo literaturoznawców

red. J. Madejski
2009
Okładka 2(4)/2009
Dygasiński

red. Z. Mocarska-Tyc,
E. Owczarz, M. Radowska-Lisak
Okładka 1(3)/2009
Szaniawski

red. R. Sioma
2008
Okładka 2(2)/2008
Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki

red. K. Obremski,
K. Więckowska
Okładka 1(1)/2008
Konwicki

red. P. Kaniecki, J. Speina