KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

COVID-19: INFORMACJE DLA SPOŁECZNOŚCI UMK

więcej informacji

zdjęcie

MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW W 6 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW

więcej informacji

zdjęcie

Wewnątrzwydziałowe regulacje dotyczące programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających na studia

więcej informacji

zdjęcie

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu

Zespół Badawczy – Performatyka i Studia nad Przekładem Dramatu zaprasza na II edycję festiwalu „Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu”, która odbędzie się w dniach 26-27 maja. Tegoroczna edycja poświęcona jest dramatowi chińskojęzycznemu.

więcej informacji

zdjęcie

Spotkajmy się na UMK! – Międzynarodowe letnie i zimowe intensywne spotkania edukacyjne

Z radością informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała naszej uczelni środki w wysokości 725 512,00 zł na finansowanie projektu „Spotkajmy się na UMK! – Międzynarodowe letnie i zimowe intensywne spotkania edukacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu” w ramach programu SPINAKER.

Wniosek UMK uzyskał dofinansowanie jako 1 z 25 wyłonionych do realizacji. Lista podmiotów dostępna jest tutaj.

 

więcej informacji

zdjęcie

Zhu Xiyue z Chin, studentka filologii polskiej jako obcej, została ambasadorką NAWA

więcej informacji

zdjęcie

Z polskim BLIŻEJ Polski i Polaków 

Podsumowanie projektu i prośba o Państwa opinię :-)

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Joanna Kulwicka-Kamińska uhonorowana Orderem Świętego Stanisława 3 stopnia

Z radością informujemy, że na wniosek Jerzego Dżirdżisa Szahuniewicza, prezesa Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, JCW Wielka Księżna Maria Władymirowna Romanowa, głowa Domu Romanowów, za naukowy wkład w dzieło ochrony pamięci historycznej uhonorowała Panią Prof. Joannę Kulwicką-Kamińską Orderem Świętego Stanisława 3 stopnia.

Pani Profesor gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym

więcej informacji

zdjęcie

(Im)perfect women in (im)perfect worlds: Dystopias, utopias, and feminism at the beginning of the 21st century

Student Feminist Society and Faculty of Humanities at Nicolaus Copernicus University are pleased to announce an online conference “(Im)perfect women in (im)perfect worlds: Dystopias, utopias, and feminism at the beginning of the 21st century” to take place on 14 May 2021. The conference is directed to students, young scholars, independent researchers, and literature enthusiasts who are interested in topics related to dystopian realities. Both papers and poster presentations are welcomed.

Please send your proposals (max. 250 words) accompanied by a short bio (max. 150 words) to utopia.dystopia.cfp@gmail.com by 1st April 2021. Notifications of acceptance will be sent by 14th April 2021. The conference will be held online (Microsoft Teams) and is free to all participants.

 

więcej informacji

zdjęcie

Teatr jako przestrzeń debaty i zmiany społecznej?

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa
Teatr jako przestrzeń debaty i zmiany społecznej?
Platforma Zoom, Toruń 3-4 czerwca 2021 r.
Instytut Nauk o Kulturze
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Zapraszamy do udziału w studencko-doktoranckiej konferencjiTeatr jako przestrzeń debaty i zmiany społecznej?, organizowanej przez Studenckie Koło Teatrologiczne działające przy Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejna konferencja organizowana w ramach działalności Koła łączy się z obchodami 25-lecia jego istnienia. Kontynuując ważną w historii SKT tradycję studencko-doktoranckich spotkań wokół badań nad teatrem, chcemy tym razem zaprosić do wspólnego namysłu nad teatrem polskim XXI wieku z perspektywy procesów i zjawisk społeczno-artystycznych, które poddają pod dyskusję rolę teatru jako przestrzeni debaty i zmiany społecznej. Świadomie stawiamy po tytułowym haśle konferencji znak zapytania, aby sprowokować do wielowymiarowej analizy tego zagadnienia, tropienia możliwości i ograniczeń, badania uwarunkowań, konsekwencji i nowych wyzwań.

więcej informacji

zdjęcie

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia dydaktyczne do oceny

więcej informacji

zdjęcie

List do Pracowników WH: organizacja dydaktyki w semestrze letnim

Toruń, 21 stycznia 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

dnia 19 stycznia 2021 r. weszło w życie Zarządzenie nr 3 Rektora UMK w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Uprzejmie proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Na Wydziale Humanistycznym UMK w semestrze letnim wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym, zgodnie z ustalonym przez Dziekana tygodniowym harmonogramem, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

Po zakończeniu semestru letniego raporty z wykonanych zajęć dydaktycznych, według modelu w załączonej tabeli (załącznik nr 1), należy złożyć kierownikom katedr (a w przypadku doktorantów i pracowników spoza Wydziału Humanistycznego koordynatorom kierunków). Kierownicy katedr i koordynatorzy proszeni są o przesłanie zebranych raportów na adresy Anna.Osielska@umk.pl i Piotr.Sadkowski@umk.pl do 30 czerwca 2021 r.

Przypominam, że analogiczne raporty (załącznik nr 2) należy złożyć po zakończeniu zajęć w bieżącym semestrze. Kierownicy katedr i koordynatorzy raporty pracowników z zajęć zrealizowanych w semestrze zimowym przekazują na wyżej wskazane adresy do 1 marca  2021 r.

 

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia - Zarządzenie Rektora

 

więcej informacji

zdjęcie

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

zdjęcie

Bezpłatne porady psychiatryczne dla pracowników i studentów UMK

Niedawno informowaliśmy o tym, że można skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych. Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać także z porady lekarza psychiatry, bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 485.

więcej informacji

zdjęcie

List od Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Marzenny Cyzman, prof. UMK

Drodzy Studenci, Drogie Studentki!

Czas pandemii jest dla wielu z Was trudny pod względem emocjonalnym. Nasz Uniwersytet oferuje Wam możliwość bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Proszę, skorzystajcie, warto czasem po prostu porozmawiać o tym, co jest dla nas trudne.

więcej informacji

zdjęcie

Przedłużanie ważności legitymacji - Rozporządzenie MNiSW

Nie ma potrzeby osobistego przedłużania legitymacji na uczelni. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. 

więcej informacji

zdjęcie

Wiadomość w sprawie Internetu w akademikach

Drogie Studentki!
Drodzy Studenci!

 

Zgłaszacie nam problemy związane z Internetem w akademikach. Będą one rozwiązywane na bieżąco, indywidualnie dla każdej studentki / każdego studenta.

Co należy zrobić?

Zgłosić problem do kierownika domów studenckich, pana Zbigniewa Olszewskiego, na adres dh@umk.pl. Proszę w nim wskazać, w jakim akademiku i w którym pokoju mieszkacie. Wówczas zostanie podjęta interwencja.

 

Pozdrawiam Was serdecznie.

Dużo zdrowia i spokoju!

Wasza prodziekan

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenie biblioteczne

W roku akademickim 2020/2021 Biblioteka Uniwersytecka oferuje studentom (niezależnie od roku studiów) zdalny dostęp do kursu szkolenia bibliotecznego. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z organizacją systemu biblioteczno-informacyjnego UMK oraz z zasadami korzystania z zasobów drukowanych i elektronicznych dostępnych na UMK.

więcej informacji

zdjęcie

LIST PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH DR HAB. MARZENNY CYZMAN, PROF. UMK

Drogie Studentki!

Drodzy Studenci!

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora na 178 przekazuję Wam kilka informacji uzupełniających w sprawie organizacji kształcenia na Wydziale Humanistycznym UMK w semestrze zimowym r. akad. 2020/2021

więcej informacji

zdjęcie

List Prorektorów do Studentek i Studentów

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, iż macie się Państwo dobrze, mimo szczególnej sytuacji w Polsce i na świecie. Liczymy na to, że w najbliższych dniach dotrzecie bezpiecznie do Bydgoszczy i Torunia, gdzie razem rozpoczniemy nowy rok akademicki.

Zapewniamy, że uniwersytet w nowym roku akademickim będzie dla Państwa otwarty i dostępny tak dalece, jak to tylko możliwe. Nie możemy jednak pominąć kwestii bezpieczeństwa ważnych dla Państwa, całej społeczności akademickiej i mieszkańców miast, w których funkcjonujemy, ale także Państwa krewnych i bliskich. W dalszej części listu opisujemy kilka najistotniejszych tematów, które jak sądzimy mają kluczowe znaczenie dla organizacji Państwa studiów w najbliższym roku akademickim.

więcej informacji

zdjęcie

Ważna informacja dla studentów III roku s1 i II roku s2!

Uwaga studenci III roku s1 i II roku s2!

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW (Dz.U. 2020, poz. 853) NIE MA już obowiązku składania w dziekanacie wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej.

więcej informacji

zdjęcie

Wniosek o zmianę formy zaliczenia/egzaminu

Drodzy Studenci!
Drogie Studentki!

Indywidualne wnioski (formularz w załączniku) o zmianę formy zaliczenia/egzaminu ze zdalnej na tradycyjną lub odwrotnie można składać do 15 czerwca. Zgodnie z informacją przekazaną Wam w moim liście, kierujecie je do mnie lub do Pana prodziekana Piotra Sadkowskiego, uwzględniając poniższy podział:

- prodziekan Marzenna Cyzman przyjmuje wnioski o egzamin zdalny/tradycyjny studentów z następujących kierunków: etnologia, filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo, lingwistyka praktyczna i copywriting;
- prodziekan Piotr Sadkowski przyjmuje wnioski o egzamin zdalny/tradycyjny studentów z pozostałych kierunków na Wydziale Humanistycznym.

Sesja na naszym Wydziale rozpoczyna się 23 czerwca, jej harmonogram, zawierający informacje o formach egzaminów i zaliczeń, będzie opublikowany 14 dni przed sesją.

Prodziekan
dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK

Wniosek o zmianę formy zaliczenia/egzaminu

 

więcej informacji

Archiwum