KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

wiadomosci

zdjęcie

Rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” na rok akademicki 2020/2021

Ruszyła rekrutacja do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej „Academia Copernicana” na rok akademicki 2020/2021.

Przewidzianych jest 5 miejsc stypendialnych!

 

więcej informacji

zdjęcie

Nowy termin Festiwalu Nauki i Sztuki

W imieniu organizatorów Festiwalu Nauki i Sztuki uprzejmie informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo prowadzących wydarzenia oraz odbiorców, Rada Programowa Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki podjęła decyzję o przełożeniu XX edycji na 23-25 kwietnia 2021 roku.

XX edycja ma być szczególnym wydarzeniem, stanowiącym ukoronowanie 20 lat pracy organizatorów i prowadzących poprzednich Festiwali, a zgłoszone przez wszystkich wydarzenia zostaną zrealizowane podczas tej właśnie XX edycji Festiwalu w 2021 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Nowa Pani Profesor

Z radością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem dnia 28 lutego 2020 roku nadał Pani prof. dr hab. Hannie Ratusznej z Instytutu Literaturoznawstwa tytuł profesora nauk humanistycznych

Serdecznie gratulujemy!


więcej informacji

zdjęcie

Koordynatorzy do spraw organizacji zdalnego kształcenia na Wydziale Humanistycznym

Nadzór nad realizacją procesu dydaktycznego środkami zdalnymi na Wydziale Humanistycznym sprawują - we współpracy z koordynatorami kierunków - następujące osoby:

- prodziekan dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK, e-mail: mcyzman@umk.pl
kierunki: filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo, etnologia

- prodziekan dr Adam Kola, e- mail: adamkola@umk.pl
kierunki: komparatystyka, lingwistyka praktyczna i copywriting, logopedia 

- prodziekan dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK, e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl
kierunki: filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, japonistyka, lingwistyka stosowana

- dziekan prof. dr hab. Przemysław Nehring, e-mail: nehringp@umk.pl
studia podyplomowe i inne formy kształcenia  

- mgr Anna Osielska, e-mail: Anna.Osielska@umk.pl
nadzór administracyjny, archiwizacja dokumentacji 
 

więcej informacji

zdjęcie

www.human.umk.pl/e-learning

W związku z obecną sytuacją i koniecznością przestawienia się na zdalną formę prowadzonych zajęć (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 39 z dnia 24 marca 2020 r. oraz Decyzją Dziekana z dnia 26 marca 2020 r.), na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego stworzyliśmy zakładkę, w której możecie Państwo znaleźć najważniejsze informacje dotyczące e-learningu:

https://www.human.umk.pl/e-learning/

Znajdują się tam cztery podstrony dotyczące:

  1. aktów prawnych: https://www.human.umk.pl/e-learning/akty-prawne/
  2. koordynatorów do spraw organizacji zdalnego kształcenia: https://www.human.umk.pl/e-learning/koordynatorzy-do-spraw-organizacji-zdalnego-ksztalcenia/ 
  3. dostępu zdalnego do e-zasobów, ze wskazaniem na zakres, którego one dotyczą: https://www.human.umk.pl/e-learning/dostep-zdalny-do-e-zasobow/
  4. narzędzi do e-learningu dostępnych w UMK: https://www.human.umk.pl/e-learning/narzedzia-do-e-learningu/

Materiały na stronie będą sukcesywnie aktualizowane.

więcej informacji

zdjęcie

Decyzja Dziekana z dnia 26.03.2020 r. dotycząca prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Decyzja Dziekana z dnia 26 marca 2020 r. dotycząca prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

więcej informacji

zdjęcie

List Władz Wydziału do Pracowników

List Władz Wydziału do Pracowników

Zarządzenie Nr 39 Rektora UMK z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Zajęcia zdalne - tabela

więcej informacji

zdjęcie

List prodziekan dr hab. Marzenny Cyzman, prof. UMK do studentów Wydziału Humanistycznego

Drodzy Studenci, Drogie Studentki!

Trudny czas przeżywamy teraz wszyscy. Myślimy jednak o Was ciepło i z troską. Uniwersytet nadal działa i nadal będziecie mieć zajęcia. W innej jednak formie, do której musimy, przynajmniej na czas jakiś, przywyknąć.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne. Oznacza to, że Wasi wykładowcy, w wybranej przez nich formie (e-learning, moodle, skype, zadania wysyłane drogą mejlową), będą realizowali zajęcia. W ten sposób uzyskacie wiedzę, a efekty uczenia się będą osiągnięte. Może się zmienić forma zaliczenia przedmiotu lub sposób kontrolowania postępów w nauce podczas zajęć. O tym będą Was informować Wasi wykładowcy na bieżąco, nikt z nas nie wie przecież, czy w kwietniu nie wrócimy na uczelnię. Na razie mówimy o tym, co będzie się działo do 10 kwietnia.

W związku z tym mam dla Was kilka praktycznych i bardzo ważnych informacji:
1. Proszę korzystać ze swoich adresów usosowych, i tylko z nich, proszę jak najczęściej sprawdzać pocztę umk, stronę naszego Wydziału, Facebook.
2. Informujcie o wszelkich problemach, jakie macie ze zdalnym wykonywaniem zadań. Wykładowcy będą Wam życzliwi i pomogą je  rozwiązywać.
3. Być może na Waszym kierunku będą takie zajęcia, których nie da się zdalnie zrealizować, o tym też będziecie poinformowani. Oczywiście, trzeba będzie je później odrobić – to jednak kwestia na przyszłość, nie na teraz.
4. Konsultujcie się z Waszymi wykładowcami, jednak wyłącznie zdalnie. O tym, jak i kiedy będzie to możliwe, poinformują Was prowadzący dany przedmiot.
5. Niektórzy z Was mają różnego typu opłaty za studia. Nie unieważniamy ich, zajęcia bowiem są, odbywają się, proszę więc pamiętać o dokonaniu przelewów. Opłaty za marzec możecie zrobić do końca kwietnia.
6. Wszyscy, którym zgodziłam się na dodatkowe terminy zaliczeń – oczywiście, te terminy w obecnej sytuacji nie obowiązują. Nowe zostaną wyznaczone, gdy będzie to już możliwe. Wykorzystajcie dany Wam dodatkowy czas na naukę.
7. Wszyscy, którzy piszą prace dyplomowe – kontaktujcie się ze swymi promotorami, piszcie prace, wysyłajcie im kolejne rozdziały, 
konsultujcie się z nimi drogą elektroniczną albo w inny zdalny sposób. Zrobimy wszystko, abyście mogli w terminie ukończyć studia.
8. Studenci z rekrutacji śródrocznej, którym zgodziłam się na przedłużenie terminu oddania prac magisterskich – ten termin też, oczywiście, nie obowiązuje.

więcej informacji

zdjęcie

Zarządzenie Rektora UMK z 24 marca

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK

więcej informacji

zdjęcie

Zajęcia w formie zdalnej (zarządzenie Rektora)

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

więcej informacji

zdjęcie

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 24 marca)

Zarządzenie nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania administracji UMK oraz sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

więcej informacji

zdjęcie

Kontakt z pracownikami administracyjnymi Wydziału

Szanowni Państwo,

z uwagi na panującą sytuację, w celu ograniczenia kontaktów osobistych do koniecznego minimum, codziennie część pracowników administracyjnych wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny.

Prosimy o kontakt z pracownikami przede wszystkim drogą mailową.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat dziekana do pracowników Wydziału Humanistycznego

Szanowni Państwo,
Pracownicy Wydziału Humanistycznego!

Z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 zaleca się:
- prowadzenie konsultacji ze studentami telefonicznie i mailowo;
- ograniczenie bezpośredniego kontaktu ze studentami tylko do wyjątkowych i koniecznych sytuacji.

prof. dr hab. Przemysław Nehring
Dziekan Wydziału Humanistycznego

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału Humanistycznego

Drodzy Studenci!

W związku z obecną sytuacją, uprzejmie prosimy o maksymalne zredukowanie liczby spraw załatwianych osobiście w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego. Prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną.

prof. dr hab. Przemysław Nehring
Dziekan Wydziału Humanistycznego

więcej informacji

zdjęcie

Legitymacje studenckie

Uwaga studenci!

Zgodnie z deklaracją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie legitymacje studenckie, które posiadają hologramy ważne do 31 marca 2020 roku, będą obowiązywać do 31 maja 2020 roku.

Pracownicy dziekanatu nie będą przedłużali ważności legitymacji!

więcej informacji

zdjęcie

Nabór w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA 2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór
w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA 2020!

Nowością w tegorocznej edycji Programu jest możliwość składania wniosków w naborze przez naukowców zainteresowanych językiem, kulturą i historią Polski, a także rozszerzenie oferty dla studentów o stypendia na pełne studia polonistyczne II stopnia.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2020 roku o godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2020 roku.

Wszystkie niezbędne informacje o Programie oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

 

więcej informacji

zdjęcie

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sport: język, społeczeństwo, kultura"

Katedra Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki oraz Katedra Języków Romańskich serdecznie zapraszają na Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową Sport: język, społeczeństwo, kultura/Sport: Language, Society, Culture, która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu w dniach 15–16 października 2020.

Celem konferencji jest zgromadzenie przedstawicieli różnych dyscyplin i profesji zajmujących się sportem oraz integracja środowiska naukowego i pozanaukowego wokół jego problematyki. Zaproponowany trójpodział podkreśla z jednej strony interdyscyplinarny charakter konferencji, z drugiej zaś pozwala kierować zaproszenie do przedstawicieli najróżniejszych dyscyplin naukowych, również ludzi sportu (komentatorów, arbitrów, dziennikarzy sportowych, sportowców).

Pierwszy człon trójpodziału (Language) skierowany jest przede wszystkim do językoznawców podejmujących w swoich badaniach szeroko rozumianą problematykę języka sportu. Drugi filar (Society) kierujemy do socjologów, politologów, ekonomistów, prawników, historyków sportu, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli nauk medycznych, których badania pozostają w związku z tematyką sportu, zaś trzeci człon (Culture) odnosi się do kulturoznawców, literaturoznawców, historyków kultury, historyków sztuki ukierunkowanych badawczo na problematykę sportu, motywów sportowych i przejawiania się tej działalności w kulturze.

Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów referatów wraz z krótkim opisem (do 800 znaków) do 7 czerwca 2020 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://sportlsc.umk.pl/pages/main_page/. W ramach ramowej struktury konferencji istnieje możliwość zaproponowania sekcji tematycznych (do 30 marca 2020). Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN lub 100 EUR i pokrywa materiały konferencyjne, koszty publikacji, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację.

O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy drogą mailową w terminie do 12 czerwca 2020. Przelewu opłaty konferencyjnej prosimy dokonać po przyjęciu referatu w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2020.

więcej informacji

zdjęcie

Międzynarodowa konferencja "Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich"

Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego

Centrum Badań Kitabistycznych UMK zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego (The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic minorities. Commemorating the 50th anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of Leon Kryczyński’s deaths).

Wydarzenie, które było pierwotnie planowane na termin 2-3 kwietnia, odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2020 r.


Jednym z głównych celów konferencji jest uczczenie pamięci i prezentacja dorobku naukowego znakomitych badaczy w dziedzinach: turkologii, iranistyki i arabistyki, w tym dziedzictwa kulturowego Tatarów i Karaimów oraz wskazanie najważniejszych osiągnięć naukowego środowiska turkologicznego z Polski i z zagranicy. Międzynarodowe spotkanie wiąże się zatem bezpośrednio z historią, literaturą i językami mniejszości turkijskich Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Skupia badaczy, pochodzących z kilku państw Europy i Azji. Prelegenci reprezentują bowiem 9 ośrodków naukowych z Polski oraz 12 ośrodków naukowych z 6 krajów – Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Turcji oraz Czech.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy: Księgozbiór zabytkowych kodeksów karaimskich Józefa Sulimowicza. Projekt konserwatorski i jego realizacja; Karaimi w Niepodległej. 1918-1939 i Tatarskie drogi do Niepodległej oraz koncert światowej sławy śpiewaczki Marii Krupovės, w repertuarze której znajdują się pieśni ludowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Informacje ogólne
Program konferencji

 

więcej informacji

Archiwum