KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

wiadomosci

zdjęcie

Orient Express - Przystanek: "Sztuka kreowania smaku"

PRZYSTANEK: "SZTUKA KREOWANIA SMAKU"

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, czwartek, 21 listopada 2019,
godz. 17:00

Chaimae Ahtatbi - Kuchnia arabska: w kręgu aromatycznych przypraw i orientalnych smaków

 

 

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs literacki

Szanowni Państwo,
Studenci Wydziału Humanistycznego!

Ogłaszamy KONKURS LITERACKI, w którym nagrodą będzie uczestnictwo w Warsztatach Twórczego Pisania CAŁA JASKRAWOŚĆ
w Schronisku KOLIBA w Bieszczadach w dniach 26.11.-1.12.2019 r.

 

więcej informacji

zdjęcie

Dr Adam Kola dyrektorem Toruńskiego Centrum Doskonałości

Prodziekan Wydziału Humanistycznego, dr Adam Kola, został jednym z pięciu dyrektorów Toruńskich Centrów Doskonałości. Zadaniem tej instytucji jest zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności oraz wewnętrznej integralności uniwersytetu w związku z uzyskaniem przez UMK statusu uczelni badawczej.

Dr Adam Kola został dyrektorem Priorytetowego Obszaru Badawczego: "Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko".

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji

więcej informacji

zdjęcie

Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK laureatką grantu w konkursie NCN

Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK z Katedry Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej otrzymała grant
w konkursie OPUS 17 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. 
Grant w wysokości 213 557 zł przeznaczony będzie na realizację projektu:
Sploty historii przemocy – wojna, opór i postkolonialna etyka upamiętniania w angielsko- i francuskojęzycznych powieściach pierwszo-wojennych XXI wieku.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji o konkursie

więcej informacji

zdjęcie

Rekrutacja na semest letni 2019/2020 w programie MOST

Uwaga Studenci i Doktoranci Wydziału Humanistycznego!

Od 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja w Programie MOST na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.
Już dziś warto pomyśleć, co (i gdzie!) chcielibyście robić,
gdy znów zawita do nas wiosna.
Do wyboru aż 29 uczelni i setki kierunków.

 

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia, działająca na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin, jego obowiązujący tekst znaleźć można na stronie internetowej Programu MOST: http://www.most.amu.edu.pl.

Rejestracja na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

więcej informacji

zdjęcie

Mgr Robert Piotrowski laureatem XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Mgr Robert Piotrowski, doktorant w Katedrze Kulturoznawstwa UMK, otrzymał wyróżnienie w XI edycji konkursu
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” organizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

 

więcej informacji

zdjęcie

Dr Karolina Sikorska laureatką w konkursie Miniatura 3

Z przyjemnością informujemy, że dr Karolina Sikorska z Katedry Kulturoznawstwa otrzymała grant w konkursie Miniatura 3 na pojedyncze działania naukowe, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Karolina Sikorska otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 910 PLN na realizację wniosku pt.: Narracje życiowe współczesnych artystek wizualnych - badania wstępne/pilotażowe.

Więcej informacji o konkursie: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura3

Pani Doktor!
Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

zdjęcie

Szkolenie BHP

Uwaga studenci pierwszego roku studiów!

Szkolenie  podstawowe BHP na Platformie Moodle będzie można zaliczać
od 15.10.2019 r. do 31.01.2020 r.

Adres strony: https://moodle.umk.pl/BHP/

więcej informacji

zdjęcie

Powrót Wydziału Humanistycznego po dwudziestu latach

Wydział Filologiczny jako jednostka występująca pod tą nazwą jest jednym z najmłodszych wydziałów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Powstał 1 września 1999 roku na podstawie uchwały Senatu UMK z dnia 26 stycznia 1999 o podziale Wydziału Humanistycznego na dwa Wydziały: Filologiczny i Humanistyczny.

więcej informacji

zdjęcie

Dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK nowym prodziekanem ds. studenckich

Od 1 października 2019 roku nastąpiła zmiana na stanowisku prodziekana ds. studenckich. Miejsce dotychczasowego prodziekana dr. hab. Dariusza Pniewskiego, prof. UMK zajęła dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK z Katedry Teorii Literatury i Komparatystyki Instytutu Literaturoznawstwa.

Informacja o dyżurach i zakres obowiązków dr hab. Marzenny Cyzman, prof. UMK znajdują się tutaj

więcej informacji

Archiwum