KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

COVID-19: INFORMACJE DLA SPOŁECZNOŚCI UMK

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW W 6 MIESIĘCY PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wewnątrzwydziałowe regulacje dotyczące programu Erasmus+ dla studentów wyjeżdżających na studia

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

III Polska Konferencja Pamięcioznawcza Studia nad (post)pamięcią o/w Europie Środkowo-Wschodniej

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kobiety z Witkacym w tle

Instytut Witkacego i Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa UMK w Toruniu zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, z okazji rocznicy urodzin Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej (1853-1931), Kobiety z Witkacym w tle.

Termin: 20-21.01.2022 r. Platforma: BigBlueButton

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Plany zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Informacje dla studentów I roku

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat w sprawie legitymacji

Studenci, którzy mają wpisane wszystkie oceny z zaliczeń i egzaminów, są stopniowo awansowani przez pracowników dziekanatu na wyższy rok studiów. Studenci, którzy zostali w systemie USOS awansowani na wyższy rok, mogą w okresie do 17 września 2021 r. przedłużać legitymacje. W tym celu zapraszamy studentów do dziekanatu (Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3) w godzinach obsługi studentów (poniedziałek, środa, piątek - 8.00 - 13.00, czwartek - 9.30 - 14.30).

Studenci, którzy nie przedłużą legitymacji do 17 września 2021 r., będą mogli to zrobić po 6 października 2021 r. Zgodnie z nowymi przepisami legitymacje zachowują ważność do 14 października 2021 r.

Przed przyjściem do dziekanatu prosimy o sprawdzenie, czy są Państwo awansowani w systemie USOS na wyższy rok.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przeciw COVID-19: nowe zarządzenia

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia dydaktyczne do oceny

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List do Pracowników WH: organizacja dydaktyki w semestrze letnim

Toruń, 21 stycznia 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

dnia 19 stycznia 2021 r. weszło w życie Zarządzenie nr 3 Rektora UMK w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Uprzejmie proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.

Na Wydziale Humanistycznym UMK w semestrze letnim wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym, zgodnie z ustalonym przez Dziekana tygodniowym harmonogramem, w terminach wyznaczonych dla każdej grupy dydaktycznej.

Po zakończeniu semestru letniego raporty z wykonanych zajęć dydaktycznych, według modelu w załączonej tabeli (załącznik nr 1), należy złożyć kierownikom katedr (a w przypadku doktorantów i pracowników spoza Wydziału Humanistycznego koordynatorom kierunków). Kierownicy katedr i koordynatorzy proszeni są o przesłanie zebranych raportów na adresy Anna.Osielska@umk.pl i Piotr.Sadkowski@umk.pl do 30 czerwca 2021 r.

Przypominam, że analogiczne raporty (załącznik nr 2) należy złożyć po zakończeniu zajęć w bieżącym semestrze. Kierownicy katedr i koordynatorzy raporty pracowników z zajęć zrealizowanych w semestrze zimowym przekazują na wyżej wskazane adresy do 1 marca  2021 r.

 

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
Prodziekan ds. Kształcenia

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Organizacja kształcenia - Zarządzenie Rektora

 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Bezpłatne porady psychiatryczne dla pracowników i studentów UMK

Niedawno informowaliśmy o tym, że można skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych. Studenci i pracownicy UMK będą mogli skorzystać także z porady lekarza psychiatry, bez konieczności ponoszenia żadnych opłat.

Kontakt telefoniczny do rejestracji: 500 305 485.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List od Prodziekan ds. studenckich, dr hab. Marzenny Cyzman, prof. UMK

Drodzy Studenci, Drogie Studentki!

Czas pandemii jest dla wielu z Was trudny pod względem emocjonalnym. Nasz Uniwersytet oferuje Wam możliwość bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Proszę, skorzystajcie, warto czasem po prostu porozmawiać o tym, co jest dla nas trudne.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wiadomość w sprawie Internetu w akademikach

Drogie Studentki!
Drodzy Studenci!

 

Zgłaszacie nam problemy związane z Internetem w akademikach. Będą one rozwiązywane na bieżąco, indywidualnie dla każdej studentki / każdego studenta.

Co należy zrobić?

Zgłosić problem do kierownika domów studenckich, pana Zbigniewa Olszewskiego, na adres dh@umk.pl. Proszę w nim wskazać, w jakim akademiku i w którym pokoju mieszkacie. Wówczas zostanie podjęta interwencja.

 

Pozdrawiam Was serdecznie.

Dużo zdrowia i spokoju!

Wasza prodziekan

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

List Prorektorów do Studentek i Studentów

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, iż macie się Państwo dobrze, mimo szczególnej sytuacji w Polsce i na świecie. Liczymy na to, że w najbliższych dniach dotrzecie bezpiecznie do Bydgoszczy i Torunia, gdzie razem rozpoczniemy nowy rok akademicki.

Zapewniamy, że uniwersytet w nowym roku akademickim będzie dla Państwa otwarty i dostępny tak dalece, jak to tylko możliwe. Nie możemy jednak pominąć kwestii bezpieczeństwa ważnych dla Państwa, całej społeczności akademickiej i mieszkańców miast, w których funkcjonujemy, ale także Państwa krewnych i bliskich. W dalszej części listu opisujemy kilka najistotniejszych tematów, które jak sądzimy mają kluczowe znaczenie dla organizacji Państwa studiów w najbliższym roku akademickim.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ważna informacja dla studentów III roku s1 i II roku s2!

Uwaga studenci III roku s1 i II roku s2!

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW (Dz.U. 2020, poz. 853) NIE MA już obowiązku składania w dziekanacie wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej.

więcej informacji

Archiwum