KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Filologia polska jako obca

plan studiów oraz program studiów obowiązujące studentów przyjętych na I rok studiów w latach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

plan studiów oraz program studiów obowiązujące studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019