Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Kulturoznawstwo

Historia kulturoznawstwa w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zaczyna się w 1995 r., kiedy uruchomiono zajęcia specjalizacji teatrologicznej na filologii polskiej. Rok później powstały na tym kierunku specjalizacje filmoznawcza i folklorystyczna. W 1999 r. został utworzony Zakład Dramatu, Teatru i Filmu, a w 2001 r. Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej. Kolejnym krokiem było powołanie na filologii polskiej specjalności wiedza o kulturze jako odrębnej ścieżki kształcenia na pięcioletnich studiach magisterskich. Naturalną koleją rzeczy ze specjalności wyłoniło się w 2005 r. kulturoznawstwo jako odrębny kierunek studiów. Wreszcie 1 lutego 2011 r. została utworzona Katedra Kulturoznawstwa – samodzielna jednostka prowadząca studia licencjackie i magisterskie w zakresie kulturoznawstwa.

Obecnie badania naukowe prowadzone w Katedrze Kulturoznawstwa obejmują głównie pięć obszarów:

  • teatr i sztuki performatywne,
  • film, telewizję oraz formy sztuki multimedialnej i sztuki nowych mediów,
  • korespondencję sztuk (związki między literaturą, filmem, teatrem i sztukami plastycznymi),
  • kulturę popularną (literatura popularna, muzyka eksperymentalna, kultura fanowska, gry wideo),
  • folklor społeczności tradycyjnych oraz folklor współczesny (elektroniczny obieg tekstów folkloru).

Struktura Katedry:

  • Kierownik Katedry: dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK
  • Pełnomocnik Dziekana WH UMK ds. praktyk studenckich: dr Artur Karasiński