Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Specjalizacje – studia II stopnia

W ramach studiów drugiego stopnia oferujemy trzy specjalizacje: animację kultury, film i nowe media oraz folklorystykę. Wybór co najmniej jednej specjalizacji jest obowiązkowy. Plan zajęć układany jest jednak tak, że można studiować równolegle dwie specjalizacje. Zajęcia specjalizacyjne mają w dużym stopniu charakter praktyczny (warsztaty, projekty, praktyki studenckie) i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje, przydatne w pracy zawodowej.

Jeżeli któraś ze specjalizacji nie zostanie uruchomiona z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych, wybierające ją osoby zostają wpisane na wskazaną przez siebie specjalizację „rezerwową”.

Zajęcia na każdej ze specjalizacji trwają trzy semestry, łącznie liczą 270 godzin (19 punktów ECTS).

Lista specjalizacji