Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Stypendia i programy

Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił szereg dotychczasowych programów wymiany studentów i pracowników uczelni. Ma na celu m.in. finansowanie wyjazdów studentów w celach edukacyjnych w innym kraju europejskim (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) przez okres do jednego roku oraz wspieranie współpracy uczelni wyższych na kontynencie. Uczestniczy w nim 28 krajów UE, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia oraz kraje partnerskie (np. Szwajcaria).

Wyjazdy odbywają się na podstawie umów, jakie uczelnia macierzysta podpisała z uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit. UMK ma podpisanych blisko 600 takich umów. Każda z nich – po uzyskaniu zgody określonego koordynatora wymiany międzynarodowej – może stać się podstawą do wyjazdu na jedno- lub dwusemestralne stypendium.

Koordynator wydziałowy programu na Wydziale Humanistycznym UMK: dr Jarosław Hetman, e-mail: jarekhetman@umk.pl

Koordynator kierunkowy programu na kulturoznawstwie: dr Adrian Mianecki, e-mail: mianecki@umk.pl

 

Stypendia do Chin

Centrum Języka i Kultury Chińskiej, działające przy Wydziale Filologicznym UMK, koordynuje wymianę studencką z Państwem Środka. Partnerami tej wymiany są uczelnie z Pekinu, Hefei i Harbinu. Stypendia mają charakter naukowy, mogą z nich skorzystać studenci każdego stopnia studiów, zwłaszcza jeśli tematyka ich prac dyplomowych związana jest z kulturą Chin. Wyjazdy trwają pół roku lub rok. W ich trakcie stypendyści uczestniczą m.in. w kursie nauki języka chińskiego (na rożnych poziomach zaawansowania). Stypendium pokrywa koszty nauki, zakwaterowania, materiałów do nauki, ubezpieczenia zdrowotnego i miesięcznego kieszonkowego.

 

Stypendia do Japonii

Bardzo bogatą, aktualizowaną na bieżąco ofertę stypendiów, skierowaną do studentów wszystkich kierunków i stopni, oferują uniwersyteckie organizacje i rządowe agendy Kraju Kwitnącej Wiśni. Do największych należą:

 

Stypendia do Indonezji

DARMASISWA jest programem adresowanym do studentów z krajów, z którymi Indonezja utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Stypendium daje możliwość nauki języka indonezyjskiego oraz uczestniczenia w zajęciach szeregu innych kierunków w  wybranych uczelniach Indonezji. Trwa zwykle rok. Kursy prowadzone w ramach programu nie kończą się przyznaniem tytułu naukowego. Organizatorami programu są Ministerstwo Edukacji i Kultury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indonezji. Rekrutację prowadzi Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie, na której stronie można znaleźć więcej szczegółów dotyczących warunków uczestniczenia w stypendium.