KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3

Konkurs „Student na staż”

Konkurs STUDENT NA STAŻ – EDYCJA VI – przeznaczony jest dla studentów 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz studentów 1. i 2. roku studiów II stopnia. Konkurs daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w różnych instytucjach w regionie (np. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w instytucjach samorządowych i kulturalnych oraz agencjach reklamowych). W bieżącym roku akademickim 2021/2022 Wydział oferuje 20 miejsc stażowych. Staż trwa 320 godzin w okresie od czerwca do 20 września, w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony do listopada (pod warunkiem posiadania przez stażystę statusu studenta). Każdy stażysta otrzymuje 5 000 zł (brutto) za cały okres stażu.

Infografika dot. konkursu "Student na staż". Krok 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu - Zarządzenie Nr 231 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 17 listopada 2021 r. Regulamin staży studenckich realizowanych  przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  w ramach dotacji projakościowej przyznanej przez Ministerstwo Edukacji  i Nauki na rok akademicki 2021/2022 i 2022/2023. Krok 2. Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć staż - Lista instytucji stażowych dostępna jest w zakładce  Gdzie mogę odbyć staż?. Krok 3. Przygotuj Dokumenty - Wniosek o przyznanie stażu (załącznik nr 1). Średnią arytmetyczną ocen za poprzedni rok studiów (potwierdzoną przez dziekanat). List motywacyjny, w którym uzasadnisz wybór danej instytucji i motywację do odbycia stażu. Możesz wybrać max. 3 instytucje i uporządkować wg priorytetów. Krok 4. złożenie DOKUMENTÓWWszystkie dokumenty należy składać u mgr Ewy Konopy (Collegium Humanisticum, pokój C 3.05; w godz. 7.30-14.30) do 20 maja 2022 r.