Filologia bałkańska

Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Filologia bałkańska

 

obrazek nr 1

Filologia bałkańska

Czym jest filologia bałkańska?

Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to powołana już 20 lat temu pierwsza bałkanistyka w Polsce. Jako jedyna od samego początku po dzień dzisiejszy oferuje nauczanie języka albańskiego na poziomie licencjackim i magisterskim. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało programem studiów, który łączy dużą liczbę godzin praktycznej nauki języków bałkańskich z przedmiotami z kilku dziedzin humanistycznych i elementami nauk społecznych. Dzięki temu nasze studia zyskały charakter interdyscyplinarny i lepiej przygotowują absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy niż klasyczne kierunki filologiczne.

 Studia I stopnia

Podobnie jak lingwistyka stosowana proponujemy kombinację dwóch języków, nauczanych w takim samym wymiarze godzin. W roku akademickim 2023/2024 dla wszystkich studentów językiem obligatoryjnym będzie serbski, natomiast językami do wyboru – albański i bułgarski. Po przyjęciu na studia kandydaci składają deklarację dotyczącą wybieranego języka. O jego nauczaniu decyduje ostatecznie większość oddanych głosów.

Deklaracja I stopień (13 KB)

Studia II stopnia

O przyjęcie na studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024 mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata z filologii albańskiej, bułgarskiej lub serbskiej oraz absolwenci innych kierunków, którzy posiadają dokument potwierdzający znajomość języka albańskiego, bułgarskiego lub serbskiego na poziomie B2. Studenci kontynuują naukę dwóch lub jednego języka, którego uczyli się na studiach licencjackich. Osobom znającym jeden język oferujemy lektorat drugiego języka bałkańskiego. Jego realizacja potrwa 2 lata i skończy się na poziomie B1.

Deklaracja II stopień (12 KB)

Nie tak daleko. Nie tak obco. Poznaj i zrozum Bałkany!