Filologia bałkańska

Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Filologia bałkańska

 

obrazek nr 1

Badania wykładowców

 

Wykładowcy filologii bałkańskiej prowadzą następujące badania:

 • slawistyczne badania konfrontatywne w obszarach: składnia i semantyka, słowotwórstwo, frazeologia i leksykografia,
 •  język duchowości,
 • fonotaktyka języków słowiańskich i bałkańskich,
 • słowotwórstwo albańskie,
 • badania  dotyczące cech bałkańskich w językach bałkańskich  (także słowiańskich, zaliczanych do Bałkańskiej Ligi Językowej) w celu weryfikacji stan danych cech typologicznych w poszczególnych językach Ligi (Balkan sprachbund),
 • Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich, projekt badawczy finansowany z grantu NCN (kierownik – prof. dr hab. Viara Maldjieva),
 • emigracje z Europy Południowo-Wschodniej, dyskursy tożsamościowe na Bałkanach, problematyka mniejszości etnicznych i religijnych, etnopolityka, polityka pamięci, bałkańska myśl społeczno-polityczna oraz historia państw bałkańskich,
 • badania komparatystyczne i kulturalistyczne w obszarze literatury, słowiańskiej myśli społeczno-politycznej (bałkańskiej, czeskiej, polskiej i rosyjskiej), współczesnej filozofii kultury, teorii literatury (zwłaszcza komparatystyki i filozofii interpretacji), mechanizmów funkcjonowania nauki (badania dotyczące kulturowych korzeni literaturoznawstwa w Europie Środkowej i Wschodniej, socjalistycznego postkolonializmu, a także transatlantyckiego transferu wiedzy i roli środkowo- i wschodnioeuropejskiej emigracji w rozwoju nauki w Stanach Zjednoczonych),
 • bałkańskie mniejszości żydowskie ze szczególnym uwzględnieniem socjolingwistycznego obrazu sefardyjskiej (żydowskiej) wspólnoty w Bośni.

Pracownicy współpracują także z Pracownią Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie POSTCOMER – strona pracowni

Najważniejsze publikacje pracowników:

 • Viara Maldjieva, Non-inflected Parts of Speech in the Slavonic Languages (Syntactic Characteristics), Toruń 1995,
 • Viara Maldjieva, Modalność: hipotetyczność, irrealność, optatywność i imperatywność, warunkowość, w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 4, cz. 3, Warszawa, Toruń 2013,
 • Viara Maldjieva, Słowotwórstwo, w serii: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Warszawa 2009,
 • Viara Maldjieva, Praktyczna gramatyka języka bułgarskiego dla Polaków, Toruń 2015.
 • Anna Cychnerska, Sandhi w standardzie języka macedońskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2012,
 • Anna Cychnerska (red.),  Sandhi w językach słowiańskich, Toruń 2013.
 • Adam Kola, Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym, Łódź 2004,
 • Adam Kola, Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne, Toruń 2011,
 • Adam Kola (współred. z: K. Abriszewskim, J. Kowalewskim), Humanistyka (pół)peryferii, Olsztyn 2016,
 • Adam Kola (współred. z M. Kafarem), Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych” ,Toruń, Łódź 2015,
 • Agata Domachowska, Od reminiscencji do realizacji “wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017,
 • Aleksandra Twardowska (współred. z A. Kątnym i I. Olszewską), Ashkenazim and Sephardim: A European Perspective, Frankfurt am Main 2013,
 • Aleksandra Twardowska (współred. z A. Kątnym i I. Olszewską), Ashkenazim and Sephardim: Language Miscellanea, Berlin 2019.