Filologia bałkańska

Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Filologia bałkańska

 

obrazek nr 1

Zakochaj się z nami w Bałkanach!

Zasady rekrutacjiStrona wydziałowa | Facebook

Informacje dla obywateli polskich:

 

Czym jest filologia bałkańska?

Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to powołana ponad 20 lat temu pierwsza bałkanistyka w Polsce. Jako jedyna od samego początku po dzień dzisiejszy oferuje nauczanie języka albańskiego na poziomie licencjackim i magisterskim. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało programem studiów, który łączy naukę języków bałkańskich z przedmiotami z kilku dziedzin humanistycznych i elementami nauk społecznych. Dzięki temu nasze studia zyskały charakter interdyscyplinarny i lepiej przygotowują absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy niż klasyczne kierunki filologiczne.

Dlaczego warto studiować filologię bałkańską na UMK?

W dzisiejszych czasach swobodne komunikowanie się po angielsku to jeden z wielu wymogów stawianych kandydatom przez pracodawców. To konieczne, ale na tyle powszechne narzędzie, że nie wyróżnia nikogo z tłumu osób starających się o pracę. Znajomość rzadszych języków, do których należą albański, bułgarski czy serbski, otwiera nowe perspektywy zawodowe i zwiększa szansę na zatrudnienie. To właśnie najważniejszy, choć nie jedyny powód, by rozpocząć studia na toruńskiej bałkanistyce.

Oprócz ciekawego programu i wykwalifikowanej kadry naukowej prowadzącej zajęcia, naszym studentom gwarantujemy warunki dużo lepsze niż w szkołach językowych:

  • uczymy w małych grupach,
  • jesteśmy zespołem doświadczonych dydaktyków, a wśród nas są również rodzimi użytkownicy języków bałkańskich,
  • stosujemy zróżnicowane metody nauczania dostosowane do europejskich wymogów kształcenia,
  • wykorzystujemy najnowsze materiały do nauki języków bałkańskich, w tym podręczniki autorstwa pracowników naszej katedry,
  • jesteśmy otwarci na propozycje w kwestii doboru realizowanych na zajęciach tematów,
  • preferujemy indywidualne podejście do każdego studenta.

Mobilność studencka w ramach programów Erasmus+, NAWA oraz MOST umożliwia zdobycie różnorodnych i bezcennych doświadczeń poza murami uniwersytetu macierzystego. Jest to doskonała okazja, by pogłębić swoją wiedzę, ale też nawiązać kontakty z rówieśnikami z innych uczelni. Umiejętności językowe można doskonalić, korzystając z oferty szkół letnich w Bułgarii, Serbii lub Kosowie.

Stawiamy także na wysoką jakość kształcenia.  Przedmioty teoretyczne prowadzone są przez specjalistów cenionych w polskim i zagranicznym środowisku akademickim. Umiędzynarodowienie wyników ich pracy naukowej oraz realizacja indywidualnych i zespołowych projektów badawczych inspirują studentów do rozwijania własnych zainteresowań.

 Co po studiach?

Członkostwo w Unii Europejskiej lub ubieganie się o przyjęcie do niej wyraźnie kształtuje rynek pracy w krajach Półwyspu Bałkańskiego i sprawia, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z gruntowną wiedzą o tym regionie i biegłą znajomością języków bałkańskich.

Sprawne posługiwanie się językiem albańskim, bułgarskim lub serbskim można wykorzystać w wielu zawodach. Od pewnego czasu Bałkany przyciągają coraz więcej turystów. Nic więc dziwnego, że biura podróży poszukują pracowników władających językami bałkańskimi. Wielu naszych studentów zdecydowało się na współpracę z agencjami turystycznymi już w trakcie studiów. Dla młodych osób jest to wspaniała przygoda, która często przeradza się w sposób na życie.

O ciekawą i dobrze płatną pracę można ubiegać się zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach prowadzących działalność w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Takie doświadczania mają nasi absolwenci, z których część założyła własny biznes na Bałkanach. Inni spełniają się zawodowo w różnych organizacjach rządowych i pozarządowych, w przygranicznych służbach mundurowych, ambasadach i instytucjach kulturalnych.

Wiedzę i umiejętności językowe zdobyte na filologii bałkańskiej można także wykorzystać w pracy przekładoznawczej lub naukowej. Wykształciliśmy absolwentów, którzy zdobyli uprawnienia tłumacza przysięgłego lub są dziś cenionymi badaczami w dziedzinie bałkanistyki.

 Studia I stopnia

Podobnie jak lingwistyka stosowana proponujemy kombinację dwóch języków, nauczanych w takim samym wymiarze godzin. W roku akademickim 2023/2024 dla wszystkich studentów językiem obligatoryjnym będzie serbski, natomiast językami do wyboru – albański i bułgarski. Po przyjęciu na studia kandydaci składają deklarację dotyczącą wybieranego języka. O jego nauczaniu decyduje ostatecznie większość oddanych głosów.

Deklaracja I stopień (13 KB)

Studia II stopnia

O przyjęcie na studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024 mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata z filologii albańskiej, bułgarskiej lub serbskiej oraz absolwenci innych kierunków, którzy posiadają dokument potwierdzający znajomość języka albańskiego, bułgarskiego lub serbskiego na poziomie B2. Studenci kontynuują naukę dwóch lub jednego języka, którego uczyli się na studiach licencjackich. Osobom znającym jeden język oferujemy lektorat drugiego języka bałkańskiego. Jego realizacja potrwa 2 lata i skończy się na poziomie B1.

Deklaracja II stopień (12 KB)

 

Czas na ciekawe studia. Zapraszamy do studiowania filologii bałkańskiej na UMK!