Filologia bałkańska

Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Filologia bałkańska

 

obrazek nr 1

Zakochaj się z nami w Bałkanach!

Zasady rekrutacji Strona wydziałowa Facebook

Informacje dla obywateli polskich:

  • Termin rejestracji i wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

studia I stopnia – 7.06 – 8.07.2021 r. do godz. 23:59

studia II stopnia – 7.06 – 26.07.2021 r. do godz. 23:59

 

  • Termin ogłoszenia wyników:

studia I stopnia – 13.07.2021 r. godz. 14.00

studia II stopnia – 29.07.2021 r. godz. 14.00

 

  • Termin złożenia dokumentów:

studia I stopnia – 14.07 – 19.07.2021 r.

studia II stopnia – 30.07 – 4.08.2021 r.

 

  • Wymagane dokumenty:

studia I stopnia

studia II stopnia

 

Czym jest filologia bałkańska?

Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to powołana już ponad 20 lat temu pierwsza bałkanistyka w Polsce. Jako jedyna od samego początku po dzień dzisiejszy oferuje nauczanie języka albańskiego na poziomie licencjackim i magisterskim. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało programem studiów, który łączy dużą liczbę godzin praktycznej nauki języków bałkańskich z przedmiotami z kilku dziedzin humanistycznych i elementami nauk społecznych. Dzięki temu nasze studia zyskały charakter interdyscyplinarny i lepiej przygotowują absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy niż klasyczne kierunki filologiczne.

Burzliwe dzieje oraz liczne przemiany w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym ludności Półwyspu Bałkańskiego, bogactwo kulturowe i językowe tej części Europy sprawiają, że toruńska bałkanistyka jest idealnym pomysłem na drugi kierunek dla studentów historii, politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii, prawa, ekonomii, etnologii, kulturoznawstwa czy innych filologii. Zróżnicowane co do treści i formy zajęcia pozwolą zdobyć lub pogłębić wiedzę o tzw. kotle bałkańskim. Znajomość języka albańskiego, bułgarskiego czy serbskiego można zaś wykorzystać w różnych aspektach życia, od czytania tekstów w oryginale po podróże, a w dalszej perspektywie – w pracy zawodowej.

Dlaczego warto studiować filologię bałkańską na UMK?

W dzisiejszych czasach swobodne komunikowanie się po angielsku to jeden z wielu wymogów stawianych kandydatom przez pracodawców. Atutem na rynku pracy może być dobra znajomość rzadszych języków, do których należą albański, bułgarski czy serbski. To właśnie najważniejszy, choć nie jedyny powód, by rozpocząć studia na toruńskiej bałkanistyce.

Oprócz ciekawego programu i wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej, prowadzącej zajęcia, naszym studentom gwarantujemy warunki dużo lepsze niż w szkołach językowych:

  • uczymy w małych grupach od poziomu podstawowego do poziomu B2 (studia I stopnia) oraz od poziomu średniozaawansowanego do zaawansowanego (studia II stopnia),
  • jesteśmy zespołem doświadczonych dydaktyków, a wśród nas są również rodzimi użytkownicy języków bałkańskich,
  • stosujemy zróżnicowane metody nauczania dostosowane do europejskich wymogów kształcenia,
  • wykorzystujemy najnowsze materiały do nauki języków bałkańskich, w tym podręczniki autorstwa pracowników naszej katedry,
  • jesteśmy otwarci na propozycje w kwestii doboru realizowanych na zajęciach tematów,
  • preferujemy indywidualne podejście do każdego studenta.

Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość kształcenia. Przedmioty teoretyczne prowadzone są przez specjalistów cenionych w polskim i zagranicznym środowisku akademickim. Umiędzynarodowienie wyników ich pracy naukowej oraz realizacja indywidualnych i zespołowych projektów badawczych inspirują studentów do rozwijania własnych zainteresowań, których efektem są ciekawe prace dyplomowe i magisterskie z szeroko rozumianej bałkanistyki.

Stawiamy także na wysoką jakość kształcenia i mobilność. Dzięki programowi Erasmus+ i wymianie ministerialnej studenci bałkanistyki mogą odbyć częściowe studia na licznych uniwersytetach zagranicznych, w tym na terenie Bałkanów. Program MOST daje, z kolei, szansę skorzystania z oferty dydaktycznej uczelni polskich. W wakacje można natomiast łączyć naukę języka bałkańskiego z przyjemnym wypoczynkiem, decydując się na udział w szkole letniej w Bułgarii, Serbii lub na Kosowie.

Studenci filologii bałkańskiej zaangażowani w działalność dwóch kół naukowych wspólnie z kadrą realizują różne projekty. Niektóre z nich odbywają się cyklicznie, np. Dni Bałkańskie czy warsztaty translatorskie dla bułgarystów z całej Polski, ciesząc się dużym zainteresowaniem.

Co po studiach?

Członkostwo w Unii Europejskiej lub ubieganie się o przyjęcie do niej wyraźnie kształtuje rynek pracy w krajach Półwyspu Bałkańskiego i sprawia, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z gruntowną wiedzą o tym regionie i biegłą znajomością języków bałkańskich.

Sprawne posługiwanie się językiem albańskim, bułgarskim lub serbskim to narzędzie, które można wykorzystać w wielu zawodach. Od pewnego czasu Bałkany przyciągają coraz więcej turystów. Nic więc dziwnego, że biura podróży poszukują pracowników władających językami bałkańskimi. Wielu naszych studentów zdecydowało się na współpracę z agencjami turystycznymi już w trakcie studiów. Dla młodych osób jest to wspaniała przygoda, która często przeradza się w sposób na życie.

O ciekawą i dobrze płatną pracę można ubiegać się zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, prowadzących działalność w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Takie doświadczania mają nasi absolwenci, z których część zdecydowała się następnie na założenie własnego biznesu na Bałkanach. Inni spełniają się zawodowo w różnych organizacjach rządowych i pozarządowych, w przygranicznych służbach mundurowych, ambasadach i instytucjach kulturalnych.

Wiedza i umiejętności językowe zdobyte na filologii bałkańskiej to solidna podstawa, by podjąć podyplomowe studia przekładoznawcze lub rozpocząć pracę naukową. Wykształciliśmy absolwentów, którzy zdobyli uprawnienia tłumacza przysięgłego lub są dziś cenionymi badaczami w dziedzinie bałkanistyki.

Znajomość języka albańskiego, bułgarskiego czy serbskiego może okazać się kluczem do sukcesu. Zapraszamy do studiowania filologii bałkańskiej na UMK!

W roku akademickim 2021/2022 oferujemy:

studia I stopnia – podobnie jak lingwistyka stosowana proponujemy kombinację dwóch języków, nauczanych jednak w takim samym wymiarze godzin. W roku akademickim 2021/2022 dla wszystkich studentów językiem obligatoryjnym będzie serbski, natomiast językami do wyborubułgarski i albański. Po przyjęciu na studia kandydaci składają deklaracje dotyczące wybieranego języka. O jego nauczaniu decyduje ostatecznie większość oddanych głosów. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

studia II stopnia – Na studiach magisterskich nauczamy dwóch języków. W roku akademickim 2021/2022 naszą ofertę dydaktyczną kierujemy przede wszystkim do absolwentów filologii serbsko-bułgarskiej. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby z dyplomem licencjackim z filologii serbskiej lub bułgarskiej, czy też z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka serbskiego lub bułgarskiego na poziomie B2. Dla takich kandydatów w programie studiów przewidziano obowiązkowy lektorat drugiego języka bałkańskiego. Jego realizacja będzie trwać 2 lata i skończy się na poziomie B1.

Deklaracja o wyborze drugiego języka dla studentów I stopnia

Po zakończonej rekrutacji i przyjęciu na studia kandydat powinien złożyć deklarację w sprawie wyboru drugiego języka. Prosimy o wypełnienie deklaracji i odesłanie na adresy mailowe wskazane w treści deklaracji: deklaracja_wybór języka_I_stopień 

Deklaracja o wyborze języków dla studentów II stopnia

Po przyjęciu na studia kandydat znający tylko jeden język bałkański składa deklarację odnośnie do drugiego języka, którego naukę podejmie od poziomu zerowego. Osoba ucząca się wcześniej języka serbskiego wybiera między albańskim a bułgarskim, natomiast osoba ucząca się wcześniej bułgarskiego, wybiera między serbskim a albańskim. O nauczaniu drugiego języka decyduje ostatecznie większość oddanych głosów. Prosimy o wypełnienie deklaracji i odesłanie na adresy mailowe wskazane w treści deklaracji: deklaracja_wybór_języka_II_stopień