Filologia bałkańska

Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Filologia bałkańska

 

obrazek nr 1

Zakochaj się z nami w Bałkanach!

Ciekawa praca po studiach filologicznych?

Nauka języków bałkańskich szansą na zdobycie wiedzy poszukiwanej nie tylko w Polsce? To możliwe!

Zapraszamy do studiowania FILOLOGII BAŁKAŃSKIEJ na UMK w Toruniu

– język serbski, język bułgarski, język albański –

Nie każdy musi studiować nauki ścisłe! Naucz się języków bałkańskich i zdobądź pracę, której pozazdroszczą Ci rówieśnicy. Nie licz tylko na liczby!

W roku akademickim 2019/2020 oferujemy:

studia I stopnia – z obligatoryjnym językiem albańskim, z językiem serbskim i bułgarskim do wyboru (będzie obowiązywał wybór, którego dokona większość przyjętych studentów)

  • Wszystkich zainteresowanych studiowaniem filologii bałkańskiej na I stopniu zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na tej stronie

studia II stopnia – o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy (1) są absolwentami filologii bałkańskiej I stopnia z językami oferowanymi w danym roku akademickim (jest to układ dwóch języków rozpoczęty przez nich na I roku studiów I stopnia od poziomu zerowego) lub (2) są absolwentami studiów I stopnia na kierunkach filologia bałkańska, filologia albańska, filologia bułgarska lub filologia serbska ze znajomością języka odpowiadającą co najmniej poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, jeśli jeden spośród dwóch języków lub język wiodący ukończonej filologii jest zgodny z językiem w ofercie dydaktycznej w danym roku akademickim. W roku akademickim 2019/2020 będą to języki albański i serbski. Jeśli kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia na filologię bałkańską, może wykazać się znajomością jednego z dwóch języków bałkańskich w ofercie dydaktycznej w danym roku akademickim, naukę drugiego języka rozpoczyna na I roku i kontynuuje ją do końca studiów (IV semestry nauki, 420 godz., nauka od poziomu zerowego do poziomu B1). Zajęcia te traktowane są jako lektorat języka bałkańskiego.

Na studiach II stopnia w roku akademickim 2019/2020 możliwe będą następujące kombinacje językowe:

  • język albański i język serbski (kontynuacja nauki obu języków) – układ preferowany
  • język albański (kontynuacja nauki języka) i język bułgarski (nauka języka od podstaw)
  • język serbski (kontynuacja nauki języka) i język bułgarski (nauka języka od podstaw)
  • język serbski (kontynuacja nauki języka) i język albański (nauka języka od podstaw)
  • język albański (kontynuacja nauki języka) i język serbski (nauka języka od podstaw).

 

  • Wszystkich zainteresowanych studiowaniem filologii bałkańskiej na II stopniu zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na tej stronie

 

  • Szczegółowe informacje o planie i programie studiów obu stopni znajdują się tutaj.

Deklaracja o wyborze drugiego języka dla studentów I stopnia

Po zakończonej rekrutacji i przyjęciu na studia kandydat powinien złożyć deklarację w sprawie wyboru drugiego języka. Prosimy o wypełnienie deklaracji i odesłanie na adresy mailowe wskazane w treści deklaracji: deklaracja_wybór języka_I_stopień

Deklaracja o wyborze języków dla studentów II stopnia

Po zakończonej rekrutacji i przyjęciu na studia kandydat powinien złożyć deklarację w sprawie grupy językowej. Prosimy o wypełnienie deklaracji i odesłanie ich na adresy mailowe wskazane w treści deklaracji: deklaracja_II_stopień