Filologia bałkańska

Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
tel. (56) 611-37-83
e-mail: joannano@umk.pl

facebook: Filologia bałkańska

 

obrazek nr 1

Koła studenckie

Przy Katedrze Bałkanistyki do 2021 roku działały dwa naukowe Koła Studenckie (obecnie na etapie reorganizacji):

    • Klub Miłośników Bułgarii – opiekun naukowy: prof. dr hab. Viara Maldjieva
      • Bałkanistyczne Koło Naukowe UMK – opiekun naukowy: dr Aleksandra Twardowska

Członkowie kół brali czynny udział w organizacji Dni Bałkańskich, spotkań z gośćmi specjalnymi, warsztatów tanecznych, degustacji kuchni bałkańskiej itp.