KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Podyplomowe Studium Logopedii

Kierownik Studium
Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska
tel. (0-56) 611-37-87
e-mail: Joanna.Kulwicka-Kaminska@umk.pl

Sekretariat Podyplomowego Studium Logopedii
Wydział Filologiczny UMK w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 121
mgr Justyna Jezierska
tel. (056) 611-35-35
fax (056) 611-35-35
e-mail: justynaj@umk.pl

 


LOGOPEDIA NA UMK – JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI!

 

STUDIA
Program studiów
Plan studiów

REKRUTACJA 2019/2020
Kwestionariusz
Podanie

Plan zajęć – rok akademicki
Semestr II       wordpdf
Semestr IV      wordpdf

 


Charakterystyka ogólna:

Podyplomowe Studium Logopedii kształci słuchaczy w zakresie logopedii ogólnej. Oferuje 609 godzin zajęć w formie konwersatoriów, wykładów i praktyk, odbywających się co dwa tygodnie – w piątki i soboty. Realizowane na Studium zajęcia dydaktyczne mają charakter teoretyczny i praktyczny. Wszystkie przedmioty są ukierunkowane logopedycznie. Wyróżnia się zatem cztery bloki tematyczne:

 1. Lingwistyczne podstawy logopedii
 2. Me­dy­czne podstawy logopedii
 3. Psychologiczne podstawy logopedii
 4. Logopedię

Studium przygotowuje profesjonalnie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Od ponad dziesięciu lat wciąż ulepszany, aktualizowany i modyfikowany program Studium oraz wysokie kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dydaktyczne znajdują uznanie Polskiego Związku Logopedów, co przejawia się w honorowaniu naszych dyplomów i w przyznawaniu naszym absolwentom Certyfikatu Zawodowego Polskiego Związku Logopedów, potwierdzającego ich pełne kwalifikacje zawodowe.

Wymagane wykształcenie kandydata: Studia wyższe (zarówno jednolite magisterskie, jak i I, II stopnia). Preferowane są kierunki z obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Czas trwania: 4 semestry (609 godz.)

Przewidywana liczba miejsc: 30

Termin i miejsce składania dokumentów: 2–21 września 2019 r. na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój nr 121, w godz. od 10:00 do 15:00

Przewidywane opłaty: opłata jednorazowa za całość – 7400 PLN, opłaty w systemie semestralnym – 1850 PLN za każdy semestr

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: absolwenci wyższych studiów humanistycznych przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniane są:

 • budowa i sprawność narządów artykulacyjnych
 • słuch mowny i pamięć słuchowa
 • fonacja i oddychanie
 • tempo i płynność mówienia w mowie głośnej, w szepcie, podczas czytania
 • artykulacja głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach, w zdaniach, w opowiadaniu, w mowie spontanicznej
 • poprawność językowa (formy gramatyczne, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, słownictwo)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:wtorki, 3,10,17 i 24 września, w godz. 17:00 –19:00, w sali 210 a, w Collegium Maius

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • audiogram
 • zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o stanie słuchu fizjologicznego

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

 

Akty prawne dotyczące kwalifikacji zawodowych:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. (Dz. U. z 2002.155.1288 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U.265, poz. 2644 z dnia 8.12.2004 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku (opublikowane w Dz.U. Nr 173, poz. 1419 z 2002 roku) i jego nowelizacja z 14.XI.2008 r. poz.1312.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U. Nr 0, poz. 1108)