KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Podyplomowe Studium Logopedii

LOGOPEDIA NA UMK – JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI!

STUDIA
Plan studiów
Program studiów 

REKRUTACJA 2021/2022
Kwestionariusz
Podanie PSL 

Plan zajęć – rok akademicki
Semestr II       wordpdf
Semestr IV      wordpdf


Informacje ogólne

Podyplomowe Studium Logopedii kształci w zakresie logopedii ogólnej. Oferuje słuchaczom program obejmujący 609 godzin zajęć, w tym 509 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 100 godzin praktyk, odbywających się m.in. w gabinecie logopedycznym, funkcjonującym na Wydziale Humanistycznym UMK. Zjazdy mają miejsce co dwa tygodnie. Zajęcia podzielone są na cztery bloki tematyczne: logopedyczny, medyczny, psychologiczno-pedagogiczny i językoznawczy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Rodzaj studiów: humanistyczne

Czas trwania: 4 semestry

Program studiów (9,91 MB)

Plan studiów (911 KB)

Koszt studiów: Opłata jednorazowa za całość – 7520,00 PLN;
opłaty w systemie semestralnym – 1880,00 PLN za każdy
semestr

 

Kierownik studiów: dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK
tel. (0-56) 611-37-87
e-mail: Joanna.Kulwicka-Kaminska@umk.pl

 

Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy (początek października)

Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych (zarówno magisterskich, jak też licencjackich). Preferowane są kierunki z obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Warunki kwalifikacji: absolwenci studiów wyższych przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniane są:

 • budowa i sprawność narządów artykulacyjnych,
 • słuch mowny i pamięć słuchowa,
 • fonacja i oddychanie – tempo i płynność mówienia w mowie głośnej, w szepcie, podczas czytania,
 • artykulacja głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach, w zdaniach, w opowiadaniu, w mowie spontanicznej,
 • artykulacja głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach, w zdaniach, w opowiadaniu, w mowie spontanicznej,
 • poprawność językowa (formy gramatyczne, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, słownictwo).

Termin i miejsce składania dokumentów – nabór przedłożony do 8 października 2021 r. na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój nr 118a

Dokumenty można wysłać pocztą.

Wymagane dokumenty:

 • podanie/kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o stanie słuchu fizjologicznego
 • audiogram
 • skrócony odpis aktu małżeństwa, w przypadku zmiany nazwiska na dyplomie

 

Kontakt

mgr Ewa Konopa, pokój nr 118a,
tel. (56) 611-35-12, e-mail: ekonopa@umk.pl 

Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu,
Dziekanat, pok. 118a
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń