KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Studia podyplomowe w zakresie logopedii

LOGOPEDIA NA UMK – JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI!


REKRUTACJA 2022/2023


Informacje ogólne

Studia podyplomowe w zakresie logopedii na UMK kształcą w zakresie logopedii ogólnej. Oferują słuchaczom program obejmujący 609 godzin zajęć, w tym 509 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 100 godzin praktyk, odbywających się m.in. w gabinecie logopedycznym, funkcjonującym na Wydziale Humanistycznym UMK. Zjazdy mają miejsce co dwa tygodnie. Zajęcia podzielone są na cztery bloki tematyczne: logopedyczny, medyczny, psychologiczno-pedagogiczny i językoznawczy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych) i ochrony zdrowia.

Rodzaj studiów: humanistyczne

Czas trwania: 4 semestry

Program studiów (obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

Plan studiów (obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023)

Koszt studiów: Opłata jednorazowa za całość – 7520,00 PLN;

opłaty w systemie semestralnym – 1880,00 PLN za każdy semestr

Kierownik studiów:

dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK – p.o. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie logopedii
e-mail: Anna.Cychnerska@umk.pl
tel.: +48 56-611-3594

dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK – urlop naukowy
e-mail: Joanna.Kulwicka-Kaminska@umk.pl
tel. (0-56) 611-37-87

Dziekanat
mgr Aleksandra Jurzysta
Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
pokój nr 118A
tel. (56) 611-35-12
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl