Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Studia podyplomowe w zakresie logopedii


KADRA 

Studium zatrudnia osoby, które mają przygotowanie i doświadczenie logopedyczne, systematycznie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów specjalistycznych. Należą do nich:

 • dr Lidia Wiśniewska (psycholog, mediator. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i mediacjami, a także prowadzi grupy wsparcia i zajęcia z zakresu psychoedukacji. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz teorii osobowości),
 • dr n. med. Malwina Wamka (absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium  Medicum  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalistka z zakresu otorynolaryngologii, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami, które nabyła podczas pracy w  Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz w Poradni Foniatryczno-Audiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Szczególne zainteresowania to: onkologia, fonochirurgia oraz zaburzenia głosu).
 • lek. med. Dominika Rakowiecka (stomatolog ze specjalizacją ortodontyczną),
 • dr Małgorzata Rakowiecka (fizjoterapeutka stomatologiczna. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu za pracę pod tytułem: “Wpływ terapii manualnej na parametry funkcjonalne żuchwy u pacjentek z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia”. Członkini Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń międzynarodowych. Specjalizuje się w terapii czaszkowo-żuchwowej oraz fizjoterapii stomatologicznej).
 • mgr Anna Pawluczuk (logopeda, surdologopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog. Specjalizuje się w kształceniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu. Jest uznanym terapeutą niesłyszących. Opracowuje programy do prowadzenia terapii surdologopedycznej. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu),
 • mgr log. Włodzimierz Mendelewski (logopeda, pedagog. Specjalizuje się w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo, w emisji głosu, w tym impostacji głosu, w rehabilitacji w zakresie wczesnej interwencji),
 • mgr log. Anita Giersz (pedagog, logopeda, neurologopeda i  surdologopeda. Założyła i prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Tęcza” Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu oraz Specjalne Przedszkole „Tęcza” Dla Dzieci z Autyzmem w Toruniu),
 • mgr log. Ewa Małachowska (logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, logorytmik, glottodydaktyk, ekspert MEN. Jest logopedą z wieloletnią praktyką, pracującym z pacjentami w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym),
 • mgr Zbigniew Rytlewski  (filolog, logopeda, terapeuta w zakresie emisji i higieny głosu, neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej),
 • dr Karina Szafrańska (aktorka, logopeda, pedagog, adiunkt Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, kierownik Zakładu Logopedii, prezes Zarządu Centrum Terapii Mowy i Dysleksji „Ad Verbum”),
 • mgr Justyna Pacura-Syrocka (logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, autorka programów logopedyczno-profilaktycznych, sekretarz Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZL, wykładowca w zakresie neuropsychologii oraz dyslalii obwodowej na KPSW w Bydgoszczy i Pile),
 • dr Dorota Ackermann-Szulgit (doświadczenie neuropsychologiczne zdobywała w X Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Bydgoszczy na oddziale Neurochirurgii i Chirurgii Głowy oraz na Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie, jako adiunkt prowadzi zajęcia ze studentami na kierunkach Psychologia, Pedagogika oraz Psychologia w biznesie. Obszar Jej zainteresowań naukowych i badawczych to: neuropsychologia, neurodydaktyka, neurodietetyka aromaterapia, neurobiologia emocji i empatii, neuroanatomia funkcjonalna płci, neurochirurgia i psychochirurgia, neuroanatomia komunikacji, a także psychologia społeczna. Psycholog praktyk ze znaczącym i bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobywanym przy realizacji badań neuropsychologicznych w licznych ośrodkach i szpitalach. Prowadzi szkolenia z zakresu neurodydaktyki, neurodietetyki (jak jedzenie wpływa na myślenie),  wpływu olejków eterycznych na funkcje mózgu, badań neuromarketingowych i kompetencji miękkich. Jej największym marzeniem jest praca w we własnym “neuro-labie”).

Zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie logopedii prowadzą również językoznawcy – poloniści, w tym wybitni fonetycy i fonolodzy, w osobach: dr Krystyny Bojałkowskiej, dr hab. Izabeli Duraj-Nowosielskiej, prof. UMK, dr hab. Joanny Kamper-Warejko, prof. UMK, dr hab. Iwony Kaproń-Charzyńskiej, prof. UMK, dr Emilii Kubickiej, dr. Sebastiana Żurowskiego. Prowadzą oni zajęcia z: fonetyki języka polskiego, podstaw komunikacji językowej, podstaw morfoskładni języka polskiego, kultury języka i dialektów języka polskiego, a także wstępu do logopedii i rozwoju mowy. Natomiast za konwersatoria z wprowadzenia do pedagogiki specjalnej i komunikacji alternatywnej odpowiadają wybitni specjaliści z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych: dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK oraz prof. dr hab. Józef Binnebesel.