Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Studia podyplomowe w zakresie logopedii


BADANIA NAUKOWE – PROFESJONALNE SZKOLENIA, SEMINARIA, KONFERENCJE I SYMPOZJA 

Słuchacze studiów podyplomowych w zakresie logopedii są włączani w inicjatywy naukowe, np. udział i współorganizację konferencji naukowych, współtworzenie nauko­wych publikacji oraz prowadzenie międzynarodowych badań naukowych. Jako przykłady można wskazać konferencje logopedyczneTerapia, wspomaganie, wsparcie – różne drogi, jeden cel, Toruń 3 marca 2012, Muzyka w Logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel, Toruń 2 marca 2013, Zmienić jakość życia – społeczne korzyści terapii jąkania, Toruń 19 października 2013, połączoną z bezpłatnym poradnictwem w toruńskich gabinetach logopedycznych oraz z konsultacjami on-line oraz kongres logopedyczny Wieloaspektowość logopedii. Praktycy praktykom, Toruń 25 października 2014 – warto dodać, iż dwa ostatnie wydarzenia cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem – przyjęto na nie około pół tysiąca zgłoszeń; szkolenia i seminaria, np. publikacje naukowe i popularnonaukowe, np. w „Toruńskich Wieściach Logopedycznych”, na łamach pisma internetowego „Logopeda”, współtworzenie „Teczki pracy logopedy” oraz współtworzenie specjalistycznego pisma „Forum Logopedy”, a także wydawanie pokonferencyjnych tomów, np. (Wieloaspektowość logopedii); włączanie się w akcje społeczne, np. w Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, Europejski Dzień Logopedy, Światowy Dzień Osób Jąkających się; włączanie się w cykliczne, profilaktyczne akcje miejskie, np. „Miesiąc dla zdrowia”; pracę wolontariacką w placówkach oświaty; organizowanie i prowadzenie przez absolwentów studiów szkoleń dla logopedów oraz wykładów o charakterze edukacyjnym, skierowanych do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz do nauczycieli; międzynarodową współpracę w zakresie poszukiwania nowatorskich metod w terapii logopedycznej z Kyiv City Clinical Psychoneurological Hospital Nr 1 (Kijów, Ukraina) oraz z Royal College of Speech and Language Therapists (Londyn, Wielka Brytania) i szereg innych.