KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Dla kandydatów


REKRUTACJA 2022/2023

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe:


Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych (zarówno magisterskich, jak też licencjackich). Preferowane są kierunki z obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Warunki kwalifikacji: absolwenci studiów wyższych przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniane są:

  • budowa i sprawność narządów artykulacyjnych,
  • słuch mowny i pamięć słuchowa,
  • fonacja i oddychanie – tempo i płynność mówienia w mowie głośnej, w szepcie, podczas czytania,
  • artykulacja głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach, w zdaniach, w opowiadaniu, w mowie spontanicznej,
  • poprawność językowa (formy gramatyczne, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, słownictwo).

Dodatkowe wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o stanie słuchu fizjologicznego
  • audiogram
  • skrócony odpis aktu małżeństwa, w przypadku zmiany nazwiska na dyplomie

Termin i miejsce składania dokumentów: 5-30 września 2022 r. na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój nr 118b

Dziekanat
mgr Aleksandra Jurzysta
Wydział Humanistyczny UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
pokój nr 118A
tel. (56) 611-35-12
e-mail: aleksandra.jurzysta@umk.pl