KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Podmiotowość albańskiej diaspory w okresie transformacji systemowej w Albanii

WH / Miniatura 4 / 2020/04/X/HS5/00902, 2020-2021
Kierownik projektu: dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK

Projekt zakłada realizację badań wstępnych, które pozwolą określić jaką rolę w procesie transformacji systemowej w Albanii odegrała albańska diaspora żyjąca w Stanach Zjednoczonych. Chcąc zbadać problem zaangażowania diaspory albańskiej w Stanach Zjednoczonych w proces transformacji systemowej w Albanii niezbędne jest przeprowadzenie kwerendy dokumentów archiwalnych jak dotąd nieprzebadanych. Dostrzegalny jest bowiem brak badań nad diasporą albańską w tym kontekście. Wybór diaspory albańskiej żyjącej w Stanach Zjednoczonych wynika z faktu, iż jest ona jedną z tych najliczniejszych oraz najlepiej zorganizowanych. Analiza zostanie przeprowadzona z perspektywy transnarodowej, a sposób realizacji badań opierać się będzie na interdyscyplinarnym podejściu metodologicznym, korzystającym z doświadczeń politologii, historii oraz kulturoznawstwa.