KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce – internetowa baza danych

NCN, Opus 1, 2011/01/B/HS2/00505, 2011-2015
Kierownik projektu: dr hab. Michał Głuszkowski

Projekt powstaje w ramach prowadzonych przez pracowników i doktorantów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK badań rosyjskiej gwary staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Pierwsza część projektu, związana z gromadzeniem materiału językowego jest obecnie bardzo zaawansowana i wymaga jedynie uzupełnienia, ponieważ kierowany przez prof. Stefana Grzybowskiego zespół dysponuje już korpusem ok. 400 godzin nagrań, zapisanych podczas 11 ekspedycji do miejscowości zamieszkanych przez staroobrzędowców w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim, nagraniami z lat 1950-70. (ok.120 godzin) udostępnionymi przez prof. Irydę Grek-Pabisową i prof. Irenę Maryniakową Instytut Slawistyki PAN), a także nagraniami z lat 1970. (ok. 20 godzin). Znaczna partia nagrań wymaga oczyszczenia i dygitalizacji. Część druga zakłada utworzenie bazy danych, zawierającej transkrypcje zapisanych nagrań w połączeniu z plikami nagrań, a także ze szczegółowymi danymi socjolingwistycznymi informatorów. Materiał gwarowy pochodzący od informatorów, którzy wyrazili zgodę na upublicznienie zapisów ich gwary, zostanie udostępniony w internetowej wersji bazy danych. W części trzeciej projektu planowane jest wydanie wybranych tekstów gwarowych polskich starowierców w postaci publikacji zwartej. Efektem końcowym badań jest udostępnienie materiału badawczego w postaci wydania i opracowania tekstów gwarowych i cyfrowej bazy danych zamieszczonej w Internecie i tym samym umożliwienie badaczom gwar i języków mniejszościowych wglądu w szczegółowe zjawiska zachodzące przy kontaktach gwary wyspowej z językiem otoczenia. Drugim istotnym efektem jest rejestracja narastania zmian zachodzących w tej zanikającej i/lub modyfikowanej pod wpływem polszczyzny gwarze.