Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Etnologia – antropologia kulturowa

Etnologia – antropologia kulturowa zajmuje się poznawaniem i opisywaniem rozmaitych kultur świata, badaniem istniejących podobieństw i odmienności. Umożliwia głębsze zrozumienie kultury własnej i jej wewnętrznej różnorodności. Na specyfikę studiów składają się m.in.: badania terenowe i wyjazdy badawcze; zajęcia praktyczne i warsztatowe umożliwiające zdobycie zawodowych kompetencji przydatnych w animacji kultury, muzealnictwie, turystyce, mediach, NGO-sach; poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych; poznanie tradycji i dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju. Studia na kierunki etnologia przygotowują do pracy w: instytucjach kultury; instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, folklorem, kulturą wsi i miast; ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami; organizacjach rządowych i pozarządowych; instytucjach kulturalno-oświatowych, w sektorze turystyki; muzeach i skansenach; ośrodkach badań społecznych i mediach.