KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Kulturoznawstwo – rekrutacja

Jasnoniebieski napis Kulturoznawstwo na białym tle.

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie trzyletnich studiów pierwszego stopnia zajęcia realizowane są w sześciu blokach tematycznych: teatrologia, filmoznawstwo, wiedza o literaturze, wiedza o muzyce, wiedza o sztukach plastycznych, antropologia kultury.

UWAGA: W roku akademickim 2021/2022 na studiach drugiego stopnia planuje się uruchomienie specjalizacji: animacja kultury, film i nowe media.