Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Kulturoznawstwo – rekrutacja

Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką oraz innymi zjawiskami kulturowymi tudzież mechanizmami funkcjonowania różnych społeczeństw, grup środowiskowych i subkultur. W czasie trzyletnich studiów pierwszego stopnia zajęcia realizowane są w sześciu blokach tematycznych: teatrologia, filmoznawstwo, wiedza o literaturze, wiedza o muzyce, wiedza o sztukach plastycznych, antropologia kultury.