Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Lingwistyka stosowana

Studenci lingwistyki stosowanej na UMK mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty, która obejmuje aż sześć języków podzielonych na dwie grupy: włoski, francuski, rosyjski (pierwsza grupa) oraz czeski i hiszpański (druga grupa). Języki francuski i rosyjski nauczane są na dwóch poziomach – dla studentów ze znajomością języka oraz na poziomie podstawowym. Pozostałe języki nauczane są od podstaw. Niezależnie od wyboru dokonanego w pierwszej grupie, możliwy jest wybór dowolnego języka z grupy drugiej, co pozwala na utworzenia aż 6 możliwych kombinacji: 1) j. włoski z j. czeskim; 2) j. włoski z j. hiszpańskim; 3) j. francuski z j. czeskim; 4) j. francuski z j. hiszpańskim; 5)  j. rosyjski z j. czeskim; 6) j. rosyjski z j. hiszpańskim. Studia na każdej ze specjalności pozwalają na opanowanie aż dwóch języków na wysokim poziomie, kompetencji tłumaczeniowych i wiedzy nt. literatury, kultury i historii wybranych obszarów.

Literatura i kultura rosyjska, włoska, francuska, czeska lub hiszpańska nie wymagają specjalnej rekomendacji, obcowanie z nimi jest prawdziwą intelektualną i estetyczną przygodą. Profesjonalna znajomość dwóch języków obcych z naszej oferty rozszerza możliwość poznawania pozostałych obszarów językowych. Prowadzimy ciekawe badania lingwistyczne, literaturoznawcze i kulturoznawcze, do których angażujemy zainteresowanych studentów.

Staramy się przybliżyć studentom rzeczywisty obraz wybranych krajów tak, aby stawali się oni prawdziwymi fachowcami w zakresie języków i kultur danego obszaru. Stawiamy na praktyczny wymiar naszego programu zajęć – naukę języka i technik tłumaczeniowych, znajomość obyczajowości, mediów, a więc i tego, skąd czerpać i jak analizować informacje na temat wybranych państw. Do studenta podchodzimy indywidualnie.

Studenci mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus+ na uczelniach w UE i poza jej granicami. Znajomość historii dwóch języków, elementów kultury oraz literatury, a także zdobyte kompetencje językowe i tłumaczeniowe można wykorzystać w kontaktach z mediami i w dyplomacji. Przydatne będą one również we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych.