Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Japonistyka

Japonistyka UMK to kierunek filologiczny, nastawiony na akademickie nauczanie literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, uzupełniony o przedmioty kulturoznawcze. Program studiów licencjackich obejmuje setki godzin praktycznej nauki języka japońskiego, z czego większość odbywa się pod kierunkiem rodzimych użytkowników języka, a także intensywną naukę pisma japońskiego, naukę pisania tekstów użytkowych oraz akademickich, podstawy tłumaczenia polsko-japońskiego, oraz przedmioty specjalistyczne, w tym: historię literatury japońskiej, gramatykę opisową języka japońskiego, gramatykę klasycznego języka japońskiego, wstęp do japonologii oraz historię Japonii.
Program studiów magisterskich obejmuje kilkaset godzin praktycznej nauki języka japońskiego pod kierunkiem rodzimych użytkowników języka, a także szeroką gamę przedmiotów translatorycznych przygotowujących absolwentów do podjęcia zawodu tłumacza polsko-japońskiego, w tym: warsztat tłumacza, tłumaczenia ustne, tłumaczenia literackie, tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Studenci japonistyki UMK:
• zdobywają stypendia rządu japońskiego, wyjeżdżają na roczne staże w japońskiej branży hotelowej bądź na uczelnie w ramach umów międzyuczelnianych (m.in. z Uniwersytetami Kobe, Shimane, Okayama);
• są laureatami ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Języka Japońskiego;
• mają możliwość aktywnego udziału w japonistycznych inicjatywach studenckich za pośrednictwem koła naukowego „Hoshi”.

Działające przy japonistyce Japonistyczne Koło Naukowe „Hoshi” daje zainteresowanym studentom możliwość dogłębnego poznania rozmaitych aspektów kultury japońskiej. Regularnie organizowane są spotkania oraz wydarzenia naukowo-kulturalne, które umożliwiają bezpośrednie, pozaakademickie zetknie się z konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi Japonii, także poprzez zapraszanie do udziału w nich specjalistów spoza uczelni. Działalność Koła kładzie także nacisk na integrację w gronie studentów kierunku i fascynatów Japonii.
Do przykładów inicjatyw organizowanych w ramach najnowszej działalności Koła należą spotkania na temat japońskiej literatury, składania origami, zawiązywania furoshiki – ozdobnych tkanin do pakowania, czy kaligrafii japońskiej.

Galeria zdjęć:

 [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]  [fot. nadesłane]